Spring naar mobiele navigatie

Over Formatief toetsen in de les - online

Formatief toetsen in de les - online

Zomaar wat herkenbare situaties:

 • Leerlingen kijken alleen maar naar cijfers
 • Ik ben zo veel tijd kwijt met nakijken
 • Ik heb het gevoel dat ik al het werk doe

Docenten en leerlingen ervaren veel toetsdruk en zien te weinig rendement van de hoeveelheid toetsen. Hoe kun je zonder overvolle toetsroosters de motivatie voor leren verhogen? Hoe krijgen jij en je leerlingen goed zicht op wat er nog geleerd moet worden? Hoe stimuleer je de leerlingen tot zelfreflectie en meer eigenaarschap over het leren? En hoe kun je effectiever differentiëren in de les? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces. In deze training krijg je praktische handvatten om formatief toetsen in je lessen in te zetten.

Wat leer je?

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is formatief toetsen en waarom zou je het gebruiken?
 • Hoe kun je formatief toetsen in je lessen inzetten? Verschillende voorbeelden, klein en groot, zonder en met ICT worden getoond en je ervaart enkele vormen van formatief toetsen ook zelf.
 • Welke rol neem je als docent aan bij formatief toetsen en hoe pas je dit toe in de lessen?
 • Feedback op je eigen toepassing van formatief toetsen (tijdens bijeenkomst 2).

Voor wie?

Docenten vo en mbo

Wanneer en waar?

2 februari 2022 van 10:00 - 16:00 uur,  Online via Microsoft Teams
30 maart 2022 van 9:30 - 13:00 uur,  Online via Microsoft Teams

Praktische informatie

Een deel van de training is er gelegenheid tot uitwerking van voorbeelden in eigen materialen. Tussen de twee bijeenkomsten pas je minimaal één keer formatief toetsen toe in je eigen les en je reflecteert op deze toepassing tijdens bijeenkomst 2. 

Certificaat 
Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname. 
Deze training is gevalideerd door Lerarenportfolio voor 32 studiebelastinguren, onder aanbodcode 00700-98649.

Urenverdeling naar inhoud: 

 • Vakinhoudelijk 4 
 • (Vak)didactisch 28 
 • Pedagogisch -
 • Overig -

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Leuke en praktische cursus. Opbouw goed. Eerst een beetje theorie en daarna veel praktische oefeningen."
 • "Zinvolle training waarbij je niet constant enkel moet luisteren maar waarbij je ook echt aan het werk gezet wordt. Met tips voor in de praktijk."
 • "Inhoud is goed en geeft voldoende handvatten om in de praktijk te gaan toepassen. Er is een divers aanbod van mogelijkheden om voor jezelf een keuze te maken om het uit te proberen. Ook is er voldoende materiaal terug te vinden om na te lezen."
 • "Zeer praktisch en bruikbaar."

cpsonlinetraining

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs online € 532,00

Inclusief boek "Formatief toetsen in de les"

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website