Spring naar mobiele navigatie

Over Vakdidactisch coachen

Vakdidactisch coachen

Leerlingen/studenten coachen naar zelfsturing. Zelfstandiger leren door training in leerstrategieën. Hoe organiseer en begeleid ik dat?

 • Als docent ga ík steeds harder werken terwijl mijn leerlingen ‘consumeren’
 • Hoe maak ik duidelijk dat ze niet voor mij leren?
 • Wat kan ik inzetten zodat studenten beter en gemotiveerder aan de slag gaan? 
 • Hoe krijgen studenten en leerlingen meer grip op hun eigen leerdoelen en leerproces?

Effectiever en doelgericht zelfstandig leren organiseren met vakdidactisch coachen

Leren op school wordt vaak ervaren als saaie opdrachten die afgemaakt moeten worden. Wat kan een docent organiseren om een lerende doel- en opbrengstgerichter te laten leren? Vakdidactisch coachen ondersteunt het leren en verhoogt leersucces door metacognitieve leerstrategieën (executieve functies) te trainen die zelfsturing en zelfregulering versterken. Zo stuurt de lerende zichzelf aan en doorloopt een compleet leerproces. De vakdidactisch coach observeert de lerende voor, tijdens en na het leren en bespreekt hoe dit (nog) beter kan. De lerende doorgrondt en verbetert zijn eigen aanpak. Verdiepend leren komt in plaats van het afmaken van opdrachten.

De training leert je de grondbeginselen van het vakdidactisch coachen. Tijdens de training ontwerp je praktische toepassingen voor je lespraktijk. Kortom je leert wat vakdidactisch coachen inhoudt en in de twee bijeenkomsten oefen je daarmee vanuit je eigen onderwijspraktijk.

Wat leer je?

In anderhalve dag komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Zelfsturing aanleren bij doelgericht verwerven en verwerken van cognitieve leerstrategieën.
 • Zelfsturing herkennen en versterken als vakdidactisch coach (metacognitieve strategieën).
 • Het oefenen van vaardigheden als denkstimulerende vragen stellen en specifieke feedup, feedback en feed forward bij leren.
 • Toepassingen voor de eigen lespraktijk ontwerpen en uitproberen.
 • Toepassingen van vakdidactisch coachen oefen tijdens een didactisch coachgesprek in de praktijk.

Tijdens de eerste trainingsdag ligt het accent op kennis en vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot de cognitieve en metacognitieve vaardigheden. Bij het derde dagdeel staan de drie vormen van feedback centraal naar aanleiding van een praktijkopdracht.

Voor wie?

Leraren po, vo, mbo en hbo 

Wanneer en waar?

 • Dag 1: 8 april 2022 van 10.00-16.00 uur, CPS  Amersfoort 
 • Dag 2: 16 mei 2022 van 10.00-13.00, CPS Amersfoort

Praktische informatie

Voorafgaand aan deze dag ontvang je een beknopte voorbereidende opdracht en voor de tweede bijeenkomst een huiswerkopdracht.
Een onderdeel van het programma is uitwerkingstijd van voorbeelden in eigen materialen. 

Wat vonden anderen van deze training?

 • “Ervaring opgedaan met coachen en werken met leerdoelen.”
 • “Bewust stilgestaan bij ‘hoe stel ik de juiste vraag’ bij leren.”
 • “Tevreden over de toepasbaarheid bij lesgeven en ook op leerpleinen.”
 • “Bewust anders begeleiden dan ik gewend ben.”
 • “Reflecteren op succesvol leren is spannend!”

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 584,00

Inclusief het boek De zesde rol van de leraar, De leercoach

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website