Spring naar mobiele navigatie

Over Gelijke kansen

Gelijke kansen

De dilemma’s in de zoektocht naar gelijke kansen binnen het onderwijs

De ethische rol van de bestuurder

Van de bestuurder wordt in dit complexe vraagstuk een proactieve houding verwacht. Een goede reden om hierover met collega-bestuurders in dialoog te gaan om het vraagstuk te doordenken. Het doel is om meer zicht te krijgen op de actoren – eigen inzichten en emoties die spelen rondom dit thema. Er worden door de omgeving snelle oplossingen verwacht, terwijl een dergelijk vraagstuk een andere manier van denken vraagt. Ervaring leert dat bestuurders in hun dagelijkse praktijk weinig tijd en ruimte vinden om hierover met collega’s stil te kunnen staan. Voor ons als CPS is dit een aanleiding om dialoogsessies met bestuurders te organiseren.

Samen met collega-bestuurders neemt we de tijd om het thema Gelijke of eerlijke kansen te onderzoeken. Dit doen we door, in drie dialoogsessies van een dagdeel verschillende werkvormen te gebruiken. Denk aan socratische dialoog – theoretische bespiegeling – intervisie vanuit casuïstiek. Er is ruimte om je eigen dilemma’s in te brengen en te onderzoeken.

Gelijke kansen

Wat leer je? 

  • Je krijgt verschillende perspectieven aangereikt waarmee je het thema Gelijke of eerlijke kansen kunt bezien. Hiermee krijg je zicht op je eigen denkkader, emoties en paradigma’s die in de complexiteit van dit thema spelen.
  • Je krijgt werkwijzen aangereikt waarmee je binnen en buiten de schoolomgeving dergelijke complexe vraagstukken kunt onderzoeken.

Voor wie? 

Deze korte leergang is voor bestuurders uit het onderwijs. De mix van bestuurders afkomstig uit alle onderwijstypen en uit stichtingen van verschillende grootte, maakt deze leergang krachtig.

Wanneer en waar? 

  • 27 januari 2022, 12.30 – 15.30 uur, inclusief inlooplunch 
  • 21 maart 2022, 12.30 – 15.30 uur, inclusief inlooplunch 
  • 10 mei 2022, 12.30 – 15.30 uur, inclusief inlooplunch 

Locatie: CPS Amersfoort. Disketteweg 11 in Amersfoort

Trainers

Wat vonden anderen van deze training? 

  • “Gun jezelf de tijd om je te voeden met kennis over ethiek & met collega bestuurders te sparren over ethische dilemma’s. De leergang biedt inzichten en praktische handvatten, zeer waardevol!”.
  • “De bijeenkomsten zijn verrijkend en inspirerend. De dialoog met collega-bestuurders biedt een mooie handreiking voor het voeren van het goede gesprek”.
  • “Waardevol om vanuit engagement door te spreken en door te denken over ethische en morele dilemma’s in de bestuurspraktijk”.

Zie ook

Training Betekenisvol besturen, start 15 september 2022

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website