Spring naar mobiele navigatie

Over Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat?

Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat?

Schoolleiders en collega’s verwachten van mij als vaksectieleider dat ik het voortouw neem in de realisering van de doelen van de school

 • Maar hoe krijg ik mijn vaksectieleden in beweging?
 • En hoe worden wij als vaksectie een samenwerkend team vanuit een gemeenschappelijke visie?
 • Hoe doe ik dat zonder dat ik leidinggevende in hiërarchische zin bent? 
 • En wat heb ik hiervoor nodig?

Ontwikkeling van de vaksectieleider

Toekomstbestendig onderwijs vraagt om samenwerking binnen een school als professionele gemeenschap. Nieuwe curricula – waarbij vakoverstijgend onderwijs belangrijker wordt – vragen om samenwerking binnen teams en zeggenschap van die teams. (VO-Raad, 2016). En waar de teams zich vooral richten op pedagogiek, algemene didactiek en vormgeving van het onderwijs, vervullen de vaksecties een toenemend belangrijke rol in de uitwerking en borging van onderwijskundige  thema’s in hun vakgebied, zoals doorlopende leer- en ontwikkellijnen, maatwerk, gepersonaliseerd leren en nieuwe vormen van toetsen. Zij werken naast de teams met eigen verantwoordelijkheden, doelen en plannen. Deze ontwikkeling heeft ook impact op de positie van de vaksectieleider, die naast de teamleider een positie in de lijn krijgt waarin hij/zij leiding geeft aan de vaksectie.

De training is samengesteld uit drie dagen waarin de vaksectieleider zich verdiept in de verschillende aspecten van een leidinggevende rol in de vaksectie. Rode draad vormt enerzijds de ontwikkeling van leiderschap in de eigen rol en anderzijds de praktijkopdracht waarin verworven inzichten en vaardigheden worden toegepast in de eigen schoolsituatie.

Wat leer je? 

 • Je krijgt inzicht en grip op je rol als leider van de sectie
 • Je werkt planmatig aan het versterken van je persoonlijk vakmanschap als vaksectieleider en de begeleiding van je collega’s
 • Je leert samen met collega’s projectmatig en opbrengstgericht te werken aan onderwijskwaliteit. 

Voor wie?

Vaksectieleiders, vaksectievoorzitters of docenten die deze rol ambiëren in voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer en waar?

 • 19 mei 2022 -  10.00 - 16.00 uur - Amersfoort
 • 14 juni 2022 -  10.00 - 16.00 uur - CPS
 • 5 juli 2022 - 10.00 - 16.00 uur - CPS
 • Locatie: Amersfoort

Visie en uitgangspunten:

Leiderschap houdt niet in dat sectieleiders zich vooral bezighouden met management. Leiderschap betekent dat secties hun cirkel van invloed vergroten voor de realisering van missie en doelen van de school. Het gaat erom dat secties niet intuïtief te werk gaan, maar kennis hebben van onderwijs- en leerprocessen, gevoed door een planmatig en resultaatgerichte aanpak en een reflectieve en onderzoekende houding. Dit helpt hen bij het analyseren van vraagstukken zoals schoolresultaten of uitval van leerlingen en op basis daarvan veranderingen doorvoeren.  

In het professionaliseringstraject hanteren we een integrale kijk op leren en hanteren daarbij de volgende leerprincipes:

Zelfregulerend leren:

Vaksectieleiders zijn zelfverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Iedere vaksectieleider heeft zijn eigen ontwikkeling. Vaksectieleiders worden vanaf de start uitgedaagd om te werken aan hun persoonlijke leervraag (persoonlijk leiderschap). De trainers van CPS ondersteunen persoonlijk in die leervraag.

Doelgericht leren en leren zichtbaar maken:

Het is van belang dat vaksectieleiders persoonlijk meester worden over hun leerdoel en blijvend veranderen in professionele houding en gedrag. Elke vaksectieleider heeft zich gedurende het professionaliseringstraject aantoonbaar ontwikkeld in zijn leiderschapscompetenties. Tussen de bijeenkomsten voeren de vaksectieleiders praktijkopdrachten uit, vragen zij feedback op hun handelen en reflecteren op hun ervaringen.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Inhoud is ruim opgezet en geeft vanuit verschillende kanten handvatten."
 • "Goed, duidelijk en bruikbaar."
 • "Een goede training. Ik vond het werken met acteur ook zeer geslaagd."

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.118,00

Inclusief boek Vaksectie vraagt leider(schap)

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website