Spring naar mobiele navigatie

Over Congres Zelfregulerend leren

Congres Zelfregulerend leren

Hoe krijg je leerlingen en studenten na de coronapandemie weer gemotiveerd naar school?

We verkennen zelfregulerend leren en hoe dit er in de dagelijkse schoolpraktijk uitziet. Keynote spreker Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie, voorziet ons van de meest actuele inzichten rondom tieners, leren, zelfregulatie en het brein. Keynote spreker Nele Laporte van de Universiteit van Gent vertaalt haar promotie-onderzoek over motivatie en welzijn op school naar de praktijk van leraren. Naast deze presentaties zijn er twee workshoprondes. Marit van Bohemen is dagvoorzitter en gaat ons proactief de dag door loodsen. Je leert interventies, waar je de volgende dag direct actief mee aan de slag kunt. Je zult merken dat kleine interventies al een groot effect hebben op het zelfregulerend leren van leerlingen en studenten.

Veel leraren weten al dat het effectief is om de zelfregulatie van jongeren te bevorderen en ze goede feedback te geven. Dit draagt niet alleen bij aan een grotere motivatie, maar ook aan het verbeteren van de leerresultaten. Zelfregulatie is het vermogen om in leersituaties grip te krijgen op het leren, de gedachten en het gedrag. Executieve functies in ons brein zorgen voor de uitvoering daarvan. Deze zijn door training, coaching en feedback te leren en verder te ontwikkelen, onafhankelijk van het intelligentieniveau. 

Praktisch aan de slag gaan met zelfregulatie geeft jongeren sturing, steun en inspiratie op het gebied van:

 • initiatief nemen
 • persoonlijke doelen stellen
 • eigen gedrag en prestaties monitoren en evalueren
 • zelf gemotiveerd zijn om het leren te verbeteren

Met zelfregulerend leren zet je je hersenen aan het werk!

Bij zelfregulerend leren neemt de leerling of student de regie op zijn eigen leerproces. Jongeren die hun eigen leren kunnen reguleren, voelen dat zij invloed hebben op hun leerproces. Leren is dan niet iets wat ze moeten, het is iets wat ze zelf willen. Een zelfregulerende leerling monitort, stuurt en reguleert zijn handelen om leerdoelen te bereiken, kennis te verwerven, expertise uit te breiden en zichzelf te verbeteren.

De plenaire ochtendlezing heeft als titel De tiener, leren, zelfregulatie en het brein. Keynote spreker Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verzorgt deze lezing. Aan bod komen:

 • leren, brein en ontplooiing van tieners
 • het brein met executieve functies
 • zelfregulatie en zelfinzicht
 • noodzakelijke steun, sturing, inspiratie en coaching van de leraar

De middaglezing heeft als titel Leerlingen/studenten als proactieve managers van hun eigen motivatie en welzijn op school. Tijdens deze interactieve lezing vertaalt keynotespreker Nele Laporte van de Universiteit van Gent haar promotie-onderzoek naar de praktijk van leraren.

Een uitgebalanceerde mix van kennis en praktijk

Tijdens de dag neem je tweemaal deel aan een ruim aanbod van interactieve workshops die worden verzorgd door trainers van CPS. Er is keuze uit uiteenlopende onderwerpen van zelfregulerend leren met executieve functies tot metacognitie en vakdidactisch coachen, formatief toetsen en feedback geven. Vóóraf kun je je aanmelden voor de workshops en vragen indienen die je graag over het desbetreffende onderwerp beantwoord zou willen krijgen. Na deze workshops en de lezingen kun je de volgende dag direct aan de slag met kleine interventies om zelfregulerend leren toe te passen.

Je ontvangt op deze dag bovendien een boek naar keuze uit een van de onderstaande drie titels:

 • De zesde rol van de leraar, De leercoach
 • Motivatie is een werkwoord
 • Formatief toetsen in de les, Toetsen van het leren, om te leren

Voor wie?

De concrete handvatten die we bieden zijn bedoeld voor docenten, mentoren, coaches, leidinggevenden en anderen in het voortgezet onderwijs en mbo. Zodat zij dagelijks nog beter hun leerlingen en studenten kunnen begeleiden tot jongeren die wendbaar en veerkrachtig zijn in de samenleving van nu en morgen.

Wanneer en waar?

 • 18 november 2022, 9.45 - 16.30 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
 • Locatie: Driestar Educatief in Gouda 

Wat vonden anderen van de vorige congreseditie?

 • Het was voor mij een zeer energiegevende dag door ontmoeting met inspirerende mensen, kijkend vanuit ieders kennis, kunde en vakbekwaamheid.
 • Ik ga in mijn mentorles zelfregulerend leren met mijn mentorleerlingen bespreken en toepassen.
 • Ik heb meer duidelijk gekregen vanuit welke motieven leerlingen leren.
 • Komt dit congres volgend jaar weer?

Emailbanner Congres Zelfregulerend leren 18nov2022_1563x240px

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 398,00

Inclusief publicatie naar keuze:

 • De zesde rol van de leraar, De leercoach
 • Motivatie is een werkwoord
 • Formatief toetsen in de les, Toetsen van het leren, om te leren

Heb je vragen?

Zoek in de website