Spring naar mobiele navigatie

Over De inzet van de 7 gewoonten (Covey) om uitval in vo/mbo te voorkomen

De inzet van de 7 gewoonten (Covey) om uitval in vo/mbo te voorkomen

Investeren door de school in de mentale gezondheid van leerlingen en studenten werkt en voorkomt uitval 

  • Hebben jullie thuiszitters vanwege de Coronacrisis, de toenemende prestatiedruk of sociale verwachtingen?
  • Is het moeilijk om verbinding met deze jongeren te houden?
  • Zoeken jullie naar een vorm van ondersteuning die intern kan worden aangeboden door de school zelf?

 Werken met de 7 gewoonten zorgt voor succesvol leren, kiezen en handelen van leerlingen en studenten. Ze krijgen grip op zichzelf en houvast voor hun verdere ontwikkeling; ze ontwikkelen hun persoonlijk leiderschap.

In deze training worden specifieke docenten/leerlingbegeleiders getraind in de 7 gewoonten van Covey. Dit betreft docenten/leerlingbegeleiders die ingezet gaan worden voor de ondersteuning en begeleiding van leerlingen die het reguliere rooster nauwelijks meer volgen, steeds vaker thuiszitten en definitief dreigen uit te vallen vanwege een gebrek aan welbevinden, zelfstandigheid en eigenaarschap. Het doel is om de 7 gewoonten in te zetten om definitieve uitval te voorkomen, om deze jongeren binnen school te houden en te voorkomen dat ze een extern ondersteuningstraject nodig hebben.

In deze training werken we met eigen reflectie, verschillende werkvormen, video’s en opdrachten om te komen tot vaardige trainers voor leerlingen en studenten, een plan van aanpak en een programma voor de specifieke school.

Wat leer je?

  • Je reflecteert op je persoonlijke ontwikkeling als docent, ondersteuner en begeleider.
  • Je leert de 7 gewoonten zelf toe te passen op je ontwikkeling als docent, ondersteuner en begeleider.
  • Je leert de gewoonten over te brengen en in te zetten in de ondersteuning en begeleiding van de doelgroep.
  • Je leert hoe je vanuit je persoonlijke visie en de visie van de school, een plan van aanpak maakt voor het werken met de 7 gewoonten. Je voert dit uit en krijgt feedback van de trainer en deelnemers.
  • Je vertaalt het plan van aanpak naar een programma voor de leerlingen/studenten. Je voert dit uit en krijgt feedback van de trainer en de deelnemers.

Voor wie?

Voor docenten, leerlingbegeleiders, interne coördinatoren, middenmanagers en schoolleiders in het vo en mbo. We raden dringend aan om deel te nemen met duo’s per school voor de borging van de continuïteit alsook van de variëteit in de toekomstige ondersteuning en begeleiding van de doelgroep.

Praktische informatie

Er is sprake van tussentijdse opdrachten die als voorwerk dienen voor de daaropvolgende training.

 

 

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.354,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website