Spring naar mobiele navigatie

Over Levende Kwaliteitszorg – zorgen voor kwaliteit in school

Levende Kwaliteitszorg – zorgen voor kwaliteit in school

Hoe zorg ik voor kwaliteit als iedereen op school daar een ander beeld van heeft?

En:

 • Hoe voer ik het goede gesprek met leraren over kwaliteit?
 • Hoe kan ik voldoen aan het vernieuwde inspectiekader?
 • Hoe organiseer ik dat kwaliteitszorg geen papieren tijger wordt
 • Hoe stimuleer ik een kwaliteitscultuur op school?

Kwaliteitszorg omvat alle houdingen, activiteiten en afspraken waarmee de school de onderwijskwaliteit bepaalt, bewaakt en ontwikkelt


CPS heeft hiervoor het model Levende kwaliteitszorg ontwikkelt. Dit model kan gebruikt worden als reflectie, analyse en ontwikkelmodel. Leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen en bestuurders gebruiken dit instrument. Wat is de huidige stand van zaken op school? Wat is onze ambitie? Hoe sluit ons onderwijs aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen?

In deze training leer je werken met dit model, oefen je met het voeren van de ontwikkelingsgerichte dialoog en maak je kennis met de vele toepassingsmogelijkheden. Ook krijg je inzicht in de stand van zaken van de eigen schoolorganisatie en prioriteer je mogelijke ontwikkel- of verbeterwensen in een praktisch format. Je leert het kwaliteitszorgsysteem van de school beter kennen en maakt een analyse van de kwaliteitscultuur op jouw school. Het werken met het CPS-model Levende kwaliteitszorg staat in de traditie van de lerende (school-) organisatie.  

Wat leer je?

 • Het belang van het realiseren van een professionele kwaliteitscultuur
 • Hoe het model Levende kwaliteitszorg daar een rol in kan spelen
 • Hoe je een analyse maakt van de huidige schoolorganisatie (en de kwaliteitszorg)
 • Het voeren van een ontwikkelingsgerichte dialoog
 • Hoe je een praktisch kwaliteitsbeleidsplan opzet en uitvoert

Om deze doelen te bereiken, bereid je een casus voor, krijg je oefeningen en gebruik je daarbij data van de eigen school. We wisselen theorie af met reflectie en praktijkopdrachten.

Voor wie?

Schoolleiders, middenmanagers, medewerkers kwaliteitszorg, interne coördinatoren en iedereen die specifiek verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg in po en vo.

Wanneer en waar?

De training bestaat uit twee werkdagen én een terugkomdagdeel: 

 • 18 november 2022, van 10.00 – 16.00 uur
 • 10 januari 2023 van 10.00 – 16.00 uur
 • 13 februari 2023, van 13.00 – 16.00 uur 

Praktische informatie

 • Als voorbereiding voor de eerste trainingsdag maakt iedere deelnemer een korte presentatie van het op school gebruikte kwaliteitszorginstrument of systeem. Deze presentaties vormen de basis voor de theoretische verdieping van de eerste dag. In de middag wordt het CPS-model Levende kwaliteitszorg geïntroduceerd en houden wij dialoogsessies. Onderwerp hiervan is reflectie op de kwaliteit in de eigen organisatie.
 • Op de tweede werkdag spreken we over voorwaarden voor een lerende professionele cultuur. Wat en wie heb je nodig om een kwaliteitscultuur te realiseren? Wat is er al aanwezig op school en wat nog niet? Na de analyse worden er prioriteiten gesteld en uitgewerkt. We stellen een bondig kwaliteitsplan samen. Hierbij is er specifieke aandacht voor borging.
 • Op de derde bijeenkomst (een dagdeel) evalueren we het uitvoeren van het kwaliteitsplan en vinden er eindpresentaties plaats.

 

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 918,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website