Spring naar mobiele navigatie

Over Leerlingen motiveren

Leerlingen motiveren

 

Motivatie is voorwaarde om te leren

Motivatie en motiveren vormen zowel binnen als buiten scholen een belangrijk onderwerp van gesprek. Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor leren, zo leert de alledaagse schoolpraktijk. De ervaringen in de huidige lespraktijk van zowel live als online lesgeven roepen vragen op over hoe de motivatie van de leerlingen te stimuleren en vast te houden. Er valt op dat gebied nog veel te winnen. In deze training krijg je naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om je leerlingen te motiveren voor het leren op school en online.

Grip krijgen op het motiveren van de leerling

Uit onderzoek blijkt dat voor leerlingen motivatie meer is dan een persoonlijke eigenschap. Motivatie verschilt per situatie en wijst op de essentiële rol van de leeromgeving. In die omgeving speel je als docent een cruciale rol, zowel in de school als online. Maar ook de school als geheel is van belang. In deze scholing krijg je zicht op hoe motivatie (en/of demotivatie) kan worden beïnvloed in de interactie tussen leerling en school/leeromgeving.

In twee dagen ga je je verdiepen in:

 • Wat motivatie is
 • Psychologische basisbehoeften
 • De invloed van de leeromgeving live en online op de motivatie van leerlingen
 • Differentiële typen van motivatie
 • Hoe je leerlingen kunt motiveren
 • Motiverende onderwijsstrategieën en de ‘warme’ kant van het leren
 • Het effect van je gedrag in de klas en online op de motivatie van leerlingen
 • De (motivatie)verschillen die er zijn tussen de leerlingen in de klas
 • Hoe je motivationeel kunt differentiëren

Je verwerft inzicht in:

 • De zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci en Ryan
 • Factoren van invloed zijn op verschillende typen motivatie
 • De waarde van de ‘warme kant’ van het leren op de motivatie van leerlingen
 • Hoe psychologische basisbehoeften van invloed zijn op motivatie
 • Hoe je eigen gedrag de basisbehoeften en motivatie van leerlingen kan beïnvloeden
 • Je wijze van lesgeven en de mate waarin die leerlingen motiveert

Daarnaast verwerf je vaardigheden op het gebied van:

 • Het verkennen van de motivatie van leerlingen
 • Leerlingen online motiveren
 • Het op een responsieve, uitnodigende en autonomie-ondersteunende wijze van lesgeven
 • Leerlingen serieus nemen en verantwoordelijkheid geven waar dat kan
 • Leerprocessen monitoren en ruimte geven aan het leren van leerlingen

In het leerlab klinken inzichten op het gebied van motivatie door van Deci en Ryan; Minnaert en Opdenakker; Roozendaal, Minnaert & Boekaerts; Vansteenkiste, Sierens, Soenens & Lens.
Met een onderzoekende en reflectieve houding haal je veel rendement uit deze scholing!

Wat leer je?

Na afloop van de training:

 • Heb je kennis van recente, relevante inzichten in het motiveren van je leerlingen.
 • Heb je inzicht in de psychologische basisbehoeften competentie, autonomie, relatie en engagement (CARE) in relatie tot de motivatie van leerlingen.
 • Weet je wat de rol en de invloed van het gedrag van de docent is op de psychologische basisbehoeften en daarmee op de motivatie van leerlingen.
 • Heb je meer kennis over de interne en externe aspecten van motivatie.
 • Heb je inzicht in de werking van motivatie bij online lessen.
 • Ken je de zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci en Ryan (2000) en weet je hoe je deze kunt inzetten bij het versterken van de leeromgeving van je leerlingen.
 • Ken je de verschillende instructie- en persoonlijkheidsgerelateerde factoren die invloed hebben op de motivatie van leerlingen.
 • Heb je je motivatierepertoire met praktische vaardigheden in de klas en online uitgebreid om effectiever om te gaan met leerlingen die niet of onvoldoende gemotiveerd zijn/lijken.
 • Heb je een actieplan met motivationele onderwijsstrategieën ontwikkeld om een motiverende leeromgeving te creëren.
 • Heb je zicht op de invloed van je eigen gedrag als docent op het gedrag van de leerlingen.

Voor wie?

Docenten in het voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer en waar?

 • 23 mei 2023 van 10.00 tot 16.00 uur, CPS Amersfoort
 • 20 juni 2023 van 10.00 tot 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

 • Je leert door een mix van geleide zelfreflectie, oefenen, theorie, experimenteren in de praktijk, feedback, en trainen.
 • De trainers bieden je vooraf vragen aan voor het aanscherpen van je leervragen. Je houdt een ‘reflective diary’ bij.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Ik heb nu inzicht hoe ik eraan kan werken om leerlingen te motiveren.'
 • "Ik ga het geleerde vaker in praktijk brengen. Ook de lesvoorbereiding gaf me weer nieuw elan.'
 • "Prima, leuke werkvormen.'
 • "Het was prettig om in de praktijk te kunnen oefenen met de stof. Ook de werkvormen waarbij we in groepjes konden uitwisselen en nadenken waren erg prettig."
 • "Fijn dat de training erg praktijkgericht is. Goede balans tussen theorie en koppeling naar de praktijk!"

jubileumactie2021

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 835,00

Inclusief het boek Motivatie is een werkwoord

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website