Spring naar mobiele navigatie

Programma van 7 habits 4.0 voor LiM-scholen

7 habits 4.0 voor LiM-scholen

Programma van Training 7 habits 4.0 voor LiM-scholen

Dag 1, woensdag 18 januari
9:30 - 16:30 Dag 1 Door Brian Veenhof
Dag 2, woensdag 15 februari
9:30 - 16:30 Dag 2 Door Brian Veenhof
 1. Van 9:30 tot 16:30

  Dag 1

  Door Brian Veenhof

  Dag 1 staat in het teken van kennismaking met en inleiding op de 7 gewoonten en het behandelen van gewoonte 1 t/m 3 waarbij 'de overwinning op jezelf' centraal staat.

  9.30 - 10.15 uur
  Het Fundament; het bespreken en onderzoeken van paradigma’s. Kernconcepten hierbij zijn: bewustwording van het hebben van paradigma’s en de implicaties daarvan, je mentale denkkader(s) en zelfreflectie. 

  10.15 - 11.45 uur
  In Gewoonte 1 'Wees Proactief', staan we met name stil bij de verschillende elementen van proactief zijn. Kernconcepten hierbij zijn: keuzevrijheid, stimulus-respons, cirkel van invloed en betrokkenheid, proactief gedrag en taalgebruik en het zijn van een transitiepersoon. 

  11.45 - 12.30 uur
  Bij Gewoonte 2 'Begin met het Einddoel voor ogen', staan we stil bij het stellen van doelen en is de centrale vraag: wie wil ik zijn en wat ga ik er aan doen om dat te bereiken? En vervolgens: welke rollen vertolk ik in mijn persoonlijke en professionele leven en hoe wil ik dat mensen mij daarin ervaren? Kernconcept hierbij is het schrijven van een eerste aanzet tot een persoonlijk en professioneel missiestatuut. 

  12.30 - 13.00 uur
  Informeel leren door netwerken.

  13.00 – 14.30 uur
  Vervolg Gewoonte 2 'Begin met het Einddoel voor ogen'.

  14.30 - 16.30 uur
  In Gewoonte 3 'Belangrijke zaken eerst', brengen we de acties in beeld die we dan moeten plannen om ons gestelde doel van Gewoonte 2 te bereiken. Hoe blijf ik de waan van alledag de baas? Kernconcepten hierbij zijn: focus op belangrijke zaken, prioriteren, het Eisenhouwer kwadrant/tijdmatrix, trouw blijven aan je moment van keuze.

 2. Van 9:30 tot 16:30

  Dag 2

  Door Brian Veenhof

  Dag 2 staat in het teken van het behandelen van de Gewoonten 4 tot en met 7 waarbij de overwinning op en met je omgeving centraal staat.

  9.30 - 10.15 uur
  Introductie van de emotionele bankrekening; deze gebruiken we als metafoor om de mate van vertrouwen aan te geven in een relatie. Vandaaruit maken we de overstap naar de overwinning op en met je omgeving. Kernconcepten hierbij zijn: onderling vertrouwen, piramide van Lencioni, stortingen en opnames, je eigen kredietwaardigheid.

  10.15 - 11.45 uur
  In Gewoonte 4 'Denk win-win' wordt helder dat we handelen vanuit de mindset van win-win-denken die daarmee de basisattitude vormt voor het samenwerken met je omgeving. Kernconcepten hierbij zijn: samenwerking zoeken en de emotionele bankrekening. 

  11.45 - 12.30 uur
  In Gewoonte 5 'eerst begrijpen, dan begrepen worden', geven we de attitude van Gewoonte 4 handen en voeten door het inzetten van de vaardigheid van het empatisch luisteren: luisteren met de intentie om te begrijpen in plaats van luisteren met de intentie om iets op te lossen voor de ander. Kernconcepten hierbij zijn: empatisch luisteren, autobiografische vragen stellen en de impact daarvan op de mate van begrip. 

  12.30 - 13.00 uur
  Informeel leren door netwerken.

  13.00 - 14.00 uur
  Vervolg Gewoonte 5 'eerst begrijpen, dan begrepen worden'.

  14.00 - 15.30 uur
  In Gewoonte 6 'Creër synergie' leren we dat wanneer we Gewoonte 4 en 5 goed inzetten, dat zal leiden tot synergie. Het onderlinge vertrouwen in elkaar zal stijgen, waardoor cirkels van invloed worden vergroot. Kernconcepten hierbij zijn: waarderen van verschillen, zoeken naar het derde alternatief.

  15.30 - 16.30 uur
  Afsluitend Gewoonte 7 'Houdt de zaag scherp', de balans tussen leven en werken. Het inzetten en voorleven van de 7 gewoonten vraagt er ook om dat we goed voor onszelf zorgen op vier verschillende vlakken; hoofd, hart, ziel en lichaam. Wanneer we dat goed doen, stelt het ons in staat om vol te houden, dan lukt het om het beste uit onszelf en de ander te blijven halen. En op die manier creëren we zo veel mogelijk impact op het leren en leven van kinderen in onze school. Kernconcepten hierbij zijn: balans en zorg voor jezelf.

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs (alleen voor medewerkers die bezig zijn met het The Leader in Me-proces) € 443,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website