Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang taal-leesspecialist

Leergang taal-leesspecialist

Betere leesresultaten heb je zelf in de hand! 

In deze intensieve, zevendaagse leergang krijg je alle interventies en tools om een succesvolle leesspecialist te worden. 
Bij module 1 verbreed je je kennis op het gebied van taalontwikkeling bij het jonge kind groep 1-3 en belangrijke speerpunten zoals woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en ontluikende geletterdheid. 
Bij module 2 verwerf je kennis over alle verschillende taalonderdelen die aan bod komen in groep 4 t/m 8 en leert hoe je het taalonderwijs kunt integreren met begrijpend lezen. Ook leer je grip te krijgen op de resultaten begrijpend lezen aan de hand van formatief evalueren.  

In elke module is er aandacht voor coaching zodat je aan het eind van de leergang voldoende kennis en vaardigheden hebt om op een professionele en structurele manier inhoud te geven aan je centrale rol als leesspecialist.

Aantoonbare en direct toepasbare winst

Taalonderwijs is een speerpunt op iedere school. Een leesspecialist geeft een belangrijke impuls aan het leesonderwijs en draagt bij aan betere resultaten. Een leesspecialist brengt relevante kennis de school in, coacht en enthousiasmeert collega’s en zorgt ervoor dat het leesonderwijs hoog op de agenda komt én blijft.  

Je verwerft de kennis en ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om een succesvolle leesspecialist te zijn en om de opbrengsten van het leesonderwijs binnen je school te verhogen. De aantoonbare en direct toepasbare winst na afronding van de complete leergang: 

 • Inhoudelijke, specialistische kennis over kwalitatief leesonderwijs volgens de laatste inzichten, gekoppeld aan de taaldoelen en zes succesfactoren voor effectief leesonderwijs, gericht op woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. 
 • Specialistische kennis om met het jonge kind op een planmatige manier en doelbewust aan de taalontwikkeling te werken waarin de spelcontext centraal staat; kennis over het werken aan een soepeler overgang van speels naar meer schools taal-leren in groep drie. 
 • Vaardigheden om collega-leerkrachten te coachen, te enthousiasmeren en uw kennis met hen te delen. 
 • Vaardigheden om effectief leesonderwijs te coördineren en te borgen (in afstemming met de schoolleiding). 

Wat leer je?

Tijdens de leergang verwerf je actuele en relevante kennis op het gebied van effectief leesonderwijs. Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Goed taal-lees onderwijs aan het jonge kind (module 1) 
 • Theorie en praktijk m.b.t. spelend, onderzoekend en ontdekkend leren bij het jonge kind (module 1) 
 • Begrijpend luisteronderwijs in de groepen 1 t/m 3 (module 1) 
 • Theoretische kennis op het gebied van effectief leesonderwijs (module 1&2) 
 • Het belang van mondelinge taalvaardigheid (module 1 & 2) 
 • Woordenschatontwikkeling in de groepen 1 t/m 8 (module 1 & 2) 
 • Leesmotivatie en -promotie in de groepen 1 t/m 8 (module 1 & 2) 
 • Concrete handvatten technisch lezen (module 2) 
 • Thematisch Begrijpend leesonderwijs in de groepen 4 t/m 8 (module 2) 
 • Formatief evalueren (module 2) 

Welke vaardigheden ontwikkel je? 

Tijdens de leergang ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om een goede leesspecialist, coach en coördinator te zijn. Je scherpt deze vaardigheden aan op basis van concrete praktijkoefeningen en verhelderend videomateriaal. Je vergroot je analytisch vermogen en ontwikkelt je coachingsvaardigheden. Hierdoor ben je in staat om je rol als katalysator binnen de schoolorganisatie succesvol te vervullen en om met collega’s en schoolleiding te werken aan verandering en blijvende verbetering. 

Voor wie? 

Taal-leescoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten.  

Wanneer en waar? 

Duur van de leergang: 7 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
Waar: Amersfoort

Module 1: taalspecialist jonge kind (groep 1 t/m 3):

 • 30 maart 2023
 • 15 mei 2023
 • 15 juni 2023

Leergang taal-leesspecialist Module 2: taal-leesspecialist groep 4 t/m 8:

 • 14 september 2023
 • 12 oktober 2023
 • 9 november 2023
 • 14 december 2023

Praktische informatie 

 • Je kunt je ook voor de afzonderlijke modules inschrijven: module 1 en module 2.
 • Publicatie inbegrepen bij module 1: e-book Jonge Kind, 
 • Publicaties inbegrepen bij module 2: Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren, Formatief evalueren, e-book Begrijpend lezen 

Wat vonden anderen van deze leergang? 

 • "De docenten zijn deskundig, enthousiast en inspirerend. Kunnen zich goed inleven in de situatie op scholen, dus dichtbij de praktijk. Hierdoor is de lesstof en zijn de materialen goed bruikbaar. De trainingen zijn structureel goed opgebouwd."
 • “De inhoud van de training was vaak meteen toepasbaar in de praktijk.”
 • “Ik vind het prettig dat we tussentijds contact hebben gehad m.b.t. de verwachtingen t.a.v. de cursus, waarna ik direct een voor mij positieve ontwikkeling zag.”

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 2.634,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website