Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang taal-leesspecialist module 1 jonge kind (groep 1 t/m 3)

Leergang taal-leesspecialist module 1 jonge kind (groep 1 t/m 3)

Spel en speelse activiteiten staan centraal

In de driedaagse module 1 gaan we dieper in op hoe je bij het jonge kind in de context van spel aandacht kan besteden aan de taalontwikkeling. Het doelbewuste, systematisch en planmatig werken aan taal door middel van spel en speelse activiteiten staat centraal.  Spelbegeleiding speelt een belangrijke rol. Thema’s als werken aan woordenschat, aandacht voor taalaanbod en taalproductie (taal ontlokken), en ontluikende geletterdheid worden verder uitgewerkt. 

Aantoonbare en direct toepasbare winst

Taalonderwijs is een speerpunt op iedere school. Een leesspecialist geeft een belangrijke impuls aan het leesonderwijs en draagt bij aan betere resultaten. Een leesspecialist brengt relevante kennis de school in, coacht en enthousiasmeert collega’s en zorgt ervoor dat het leesonderwijs hoog op de agenda komt én blijft.  

Je verwerft de kennis en ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om een succesvolle leesspecialist te zijn en om de opbrengsten van het leesonderwijs binnen je school te verhogen. De aantoonbare en direct toepasbare winst na afronding van module 1:  

 • Vaardigheden om binnen het spel van het jonge kind aandacht te besteden aan de verschillende aspecten van de taalontwikkeling zoals mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en ontluikende geletterdheid.
 • Specialistische kennis om met het jonge kind op een planmatige manier en doelbewust aan de taalontwikkeling te werken waarin de spelcontext centraal staat; kennis over het werken aan een soepeler overgang van speels naar meer schools taal-leren in groep drie. 
 • Vaardigheden om collega-leerkrachten te coachen, te enthousiasmeren en uw kennis met hen te delen. 

Wat leer je?

Tijdens module 1 verwerf je actuele en relevante kennis op het gebied van effectief leesonderwijs. Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Theoretische kennis over taalstimulering bij het jonge kind.
 • Theorie en praktijk m.b.t. spelend, onderzoekend en ontdekkend leren bij het jonge kind
 • Begrijpend luisteronderwijs in de groepen 1 t/m 3
 • Het belang van mondelinge taalvaardigheid
 • Woordenschatontwikkeling
 • Leesmotivatie en kennis over het belang van interactief voorlezen

Welke vaardigheden ontwikkel je? 

Tijdens de leergang ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om een goede taalspecialist, coach en coördinator op het gebied van het jonge kind te zijn. Je vergroot je analytisch vermogen en ontwikkelt je coachingsvaardigheden. Hierdoor ben je in staat om je rol als katalysator binnen de schoolorganisatie succesvol te vervullen en om met collega’s en schoolleiding te werken aan verandering en blijvende verbetering. 

Voor wie? 

Taal-leescoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten.  

Wanneer en waar? 

Duur van module 1: taalspecialist jonge kind (groep 1 t/m 3): 3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
Waar: Amersfoort

 • 30 maart 2023
 • 15 mei 2023
 • 15 juni 2023

Praktische informatie 

 • Je kunt je ook voor degehele leergang of voor module 2 inschrijven.
 • Publicaties inbegrepen: e-book Jonge Kind, Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren.

Wat vonden anderen van deze module? 

 • "De docenten zijn deskundig, enthousiast en inspirerend. Kunnen zich goed inleven in de situatie op scholen, dus dichtbij de praktijk. Hierdoor is de lesstof en zijn de materialen goed bruikbaar. De trainingen zijn structureel goed opgebouwd."
 • “De inhoud van de training was vaak meteen toepasbaar in de praktijk.”
 • “Het was een leuke en inspirerende training.”

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 1.265,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website