Spring naar mobiele navigatie

Over Beleidsrijk invoeren van burgerschapsonderwijs (alleen bij jou op school)

Beleidsrijk invoeren van burgerschapsonderwijs (alleen bij jou op school)

Incompany (alleen bij jou op school)

De wet verduidelijking burgerschap voor het po en vo. Wat nu?

We hebben er weer een nieuwe wet bij in het onderwijs! De wet verduidelijking burgerschap voor het po en vo. Wat nu? Deze wet heeft een sterk verplichtend karakter en vertelt u wat er allemaal moet. Wij willen u binnen dit thema vooral brengen naar waar u bent en... wilt zijn.

We denken met elkaar na over:

 • Waarom is ‘burgerschap’ belangrijk?
 • Wat wil ik daarmee bijdragen aan de wereld?
 • Wat willen we als school bereiken?
 • Hoe kan ik dat realiseren?
 • Wat doen we al en waar liggen nog groeimogelijkheden?

CPS inspireert en concretiseert het concept ‘burgerschap’!

CPS heeft een training ontwikkeld van twee dagen om scholen hierbij breed en effectief richting te geven op hun “burgerschapsweg”.
We willen het concept verplichting daarbij transformeren naar verlangen om vanuit de school duurzaam en constructief te willen bijdragen aan onze samenleving. Iedere leerling is een schakel in onze mooie wereld en wij willen scholen stimuleren hun verantwoordelijkheid op te pakken binnen wat haalbaar is, op een manier die bij hen past! Dat vuur wil CPS aanwakkeren.
Wij zijn pas tevreden als deelnemers inzien dat burgerschap een prachtig onderwerp is, rakend aan noodzakelijke levensvaardigheden en persoonsvorming. En dát het misschien wel het belangrijkste vak is van deze tijd.

Vanuit visie en verlangen scannen we met de deelnemers wat er binnen de kaders van de nieuwe wet op school al aanwezig is en wat nog aandacht nodig heeft. Het is van belang dat in de zelfstudie-uren al wordt nagedacht over deze vragen. We vragen de school vóór deelname aan deze training een quickscan in te vullen en de antwoorden mee te nemen.
Op basis hiervan ontwerpen we met de school een eerste conceptplan om met de zelfgekozen actiepunten en vanuit heldere focus aan de slag te kunnen. Scholen definiëren hun stappen, de volgorde daarvan, de focus en wat in eigen beheer of met externe hulp kan worden gerealiseerd. Met dit actieplan ‘burgerschapsopdracht’ onder de arm wandel je aan het einde van de dag naar buiten.

Wat leer je?

 • Wat burgerschap eigenlijk is en wat de relatie is met onze grondwet
 • Wat de nieuwe wet impliceert en van je vraagt
 • Waarom burgerschap misschien wel het belangrijkste vak van deze tijd is
 • Wat je binnen dit thema voor je organisatie belangrijke focuspunten vindt
 • Wat je al doet en hebt en waar groeiruimte zit
 • Vanuit visie een concreet actieplan ontwerpen voor de eerste groeistappen op je burgerschapsweg

Voor wie?

Schoolleiders en afdelingsleiders van vo- en po-scholen die burgerschapsonderwijs gaan invoeren. Wij adviseren om met twee deelnemers per school deel te nemen voor een optimaal leerrendement.

Praktische informatie

 • Voorafgaand aan de training vragen wij je een korte scan uit te voeren voor je organisatie. Het is het meest effectief wanneer deze scan is ingevuld vanuit bredere teambetrokkenheid, dus niet alleen door de leidinggevende. Dit verschaft jou en je organisatie een eerste inzicht in welke plek burgerschap op dit moment al in je school heeft. Met de uitslagen van deze scan gaan we met name tijdens het praktische deel 2 van de dag aan de slag.
 • We bieden je de extra mogelijkheid om binnen drie maanden na de gevolgde training tijdens een individueel, online gesprek te spreken over de voortgang van je Plan van Aanpak. Het gesprek heeft een formatief karkater. We kijken naar je casus vanuit de lijn: feedup – feedback – feedforward.

Programma

Voorwerk: invullen quickscan

Dag 1: INSPIREREN

 • Inzicht krijgen in de wet verduidelijking Burgerschapsopdracht in funderend onderwijs: waarom is dit belangrijk? Welke kaders zijn leidend, hoe kijkt inspectie hiernaar? En vooral: hoe kijken wij hier zelf naar?
 • Onderzoeken en op een rij zetten wat de school al heeft en doet aan burgerschap. Is er bijvoorbeeld een visie? Wat verstaat de school onder Burgerschap, wat vindt de school belangrijk, waarom willen ze bijdragen en wat wil ze bereiken?
 • De eerste stap op weg naar een visie op burgerschapsonderwijs wordt gemaakt, gekoppeld aan de integrale, bestaande schoolvisie.

Dag 2: CONCRETISEREN

 • Scholen gaan aan de slag met behulp van hun quickscan-uitslagen. De eigen situatie is leidend in het ontwerpen van een eerste versie Plan van Aanpak.
 • Vanuit het waarom wordt gewerkt aan het hoe en wat.
 • Inzet van de vier disciplines van uitvoering van Covey is het helpende format.

Nawerk: zelf het plan afmaken en een eerste implementatie uitvoeren. Opnemen in je schooljaarplan.

Dag 3: OPTIONEEL
Mogelijkheid om online te sparren over de voortgang en implementatie. Dit is per individuele school in te kopen voor een aparte surplus-prijs op een nader te bepalen moment, binnen drie maanden na de trainingsdag.

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website