Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang jongekindspecialist

Leergang jongekindspecialist

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel

Kinderen maken vanaf hun geboorte tot ongeveer hun zevende jaar een spectaculaire ontwikkeling door. Hun hersenen zijn enorm ontvankelijk voor het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Door spelend leren ontdekken ze voortdurend en in snel tempo nieuwe dingen. Deze belangrijke ontwikkelfase van spelend leren vormt de kurk waarop het schoolse leren kan drijven.

Spelend leren voor optimale ontwikkeling

Met ontwikkelingsgerichte ondersteuning en een spelgeoriënteerd aanbod maak je gebruik van de spectaculaire ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinderen. Als jongekindspecialist wil je weten hoe je dat het beste doet zonder voorbij te gaan aan leerlijnen en doelen. Je wilt bovendien je collega’s overtuigen van het belang van deze ontwikkelfase van spelend leren. Want deze wordt nog vaak onderschat. Je wilt ze inspireren en coachen om naast pedagogische ondersteuning ook educatieve prikkels, aanbod en ondersteuning te geven aan het jonge kind. Zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Deze cursus biedt een schat aan kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen van 2,5 tot 7 jaar: over hoe onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers deze ontwikkeling kunnen stimuleren en hoe een jongekindspecialist de professionals om zich heen kan begeleiden en coachen.

In negen bijeenkomsten van zes uur belichten we diverse onderwerpen en gebruiken daarbij inzichten uit recent onderzoek. Na elke bijeenkomst gaan de deelnemers op hun eigen school of kinderopvanglocatie aan de slag met een praktijkopdracht. Door de leergang heen is er ruim aandacht voor coaching, intervisie en collegiale consultatie. De laatste bijeenkomst is een terugkomdag.

Wat leer je?

Je leert:

 • dat de ontwikkeling van jonge kinderen anders verloopt dan die van oudere kinderen
 • hoe je thematisch kunt werken én hoe je door spel de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert
 • doelgericht te werken
 • hoe belangrijk de ontwikkeling van de hersenen is
 • hoe belangrijk het is dat jonge kinderen met elkaar, als onderdeel van een groep, in een voor hen aantrekkelijke leefomgeving, naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken
 • hoe je als jongekindspecialist al deze dingen kunt overbrengen op je collega’s

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor professionals die werken in het basisonderwijs, bij een integraal kindcentrum (IKC) of kinderdagverblijf en die zich willen profileren als specialist op het gebied van het jonge kind. Te denken valt aan onderbouwleerkrachten, pedagogisch medewerkers, maar ook aan intern begeleiders en bouwcoördinatoren. 

Wanneer en waar?

 • 4 april 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 11 mei 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 6 juni 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 4 juli 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 7 september 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 3 oktober 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 2 november 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 12 december 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 16 januari 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • Locatie: Amersfoort

Meer weten?

Het jonge kind
Visievorming jonge kind
Professionalisering jongekindbegeleiders

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 3.669,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website