Spring naar mobiele navigatie

Over Kansengelijkheid in het onderwijs

Kansengelijkheid in het onderwijs

Hogere leerresultaten door eerlijke kansen!

  • Hebben sommige groepen leerlingen bij jou op school lagere resultaten dan andere groepen?
  • Is het af en toe ingewikkeld om leerlingen te bereiken?

Scholen krijgen steeds meer te maken met problemen van ongelijkheid. Dat leidt ertoe dat sommige groepen leerlingen niet naar vermogen leren en presteren.

Kansen nemen en kansen krijgen!

Veel scholen hebben als visie dat ze uit willen gaan van de talenten van alle leerlingen. Naast het gegeven dat de cultuur van de school daarvoor bepalend is, is er een nog grotere rol voor de leraar of leidinggevende weggelegd. Hoe denken wij over leerlingen? Wat zien we, hoe handelen we dan en wat is daarvan het resultaat?

In deze training van een dag onderzoeken we samen met jou en medecursisten wat kansengelijkheid betekent voor het werken in de scholen. We werken aan het beschrijven van onze eigen situatie om zo te komen tot een eerste opzet van een plan. Dit doen we met behulp van je eigen reflectie in de voorbereiding en verschillende werkvormen, een deelnemersboek, oefenkaarten en video’s.

Wat leer je? Welk einddoel hebben we voor ogen?

  • Hoe integere relaties op te bouwen met leerlingen om succesvol leren te ondersteunen
  • Op welke wijze je je hoge verwachtingen aan alle leerlingen kunt uitspreken
  • Hoe je je zelfbewustzijn vergroot door na te denken over hoe je levenservaringen je interacties met leerlingen beïnvloeden
  • Dat je je kunt concentreren op je cirkel van invloed om gelijkheid op de school te vergroten

Voor wie?

Deze training is geschikt voor leraren en leidinggevenden in vo en mbo.

Wanneer en waar?

De training vindt plaats op 1 november 2023 van 10.00 – 16.00 uur bij CPS onderwijsontwikkeling en advies, Disketteweg 11 in Amersfoort.

Praktische informatie

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de voorbereidingsreflectie voorafgaand aan de training naar de trainers opsturen. Het werkboek dat we gedurende de trainingsdag gebruiken ligt voor je klaar in de trainingszaal. 

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 430,00

Deelnemersprijs 'Kansengelijkheid in het onderwijs' is inclusief het werkboek dat gedurende de training gebruikt wordt. 

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website