Spring naar mobiele navigatie

Over Opleiding jongekindspecialist

Opleiding jongekindspecialist

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel

Kinderen maken vanaf hun geboorte tot ongeveer hun zevende jaar een spectaculaire ontwikkeling door. Hun hersenen zijn enorm ontvankelijk voor het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Door spelend leren ontdekken ze voortdurend en in snel tempo nieuwe dingen. Deze belangrijke ontwikkelfase van spelend leren vormt de kurk waarop het schoolse leren kan drijven.

Spelend leren voor optimale ontwikkeling

Door goede ondersteuning en een spelgeoriënteerd aanbod draag je bij aan de ontwikkeling van jonge kinderen. In deze cursus leer je hoe je als jongekindspecialist het beste spel kunt inzetten om aan ontwikkellijnen en doelen te werken. Je krijgt een schat aan kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen van 2,5 tot 7 jaar: over hoe je als onderbouwleerkracht en pedagogisch medewerker deze ontwikkeling kunt stimuleren en als jongekindspecialist ook de professionals om je heen kunt begeleiden en coachen.

In negen bijeenkomsten van zes uur belichten we diverse onderwerpen en gebruiken daarbij inzichten uit recent onderzoek. Onderwerpen die we bespreken zijn bijvoorbeeld breinontwikkeling, spel, taal, interactievaardigheden, thematisch werken, zelfsturing en executieve functies. Na elke bijeenkomst ga je op je eigen school of kinderopvanglocatie aan de slag met een praktijkopdracht. Door de leergang heen is er ruim aandacht voor coaching, intervisie en collegiale consultatie. De laatste bijeenkomst is een terugkomdag.

Wat leer je?

Tijdens deze cursus leer je:

 • dat de ontwikkeling van jonge kinderen anders verloopt dan die van oudere kinderen
 • hoe je thematisch kunt werken én hoe je door spel de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert
 • doelgericht te werken
 • hoe je inspeelt op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen
 • hoe belangrijk het is dat jonge kinderen met elkaar, als onderdeel van een groep, in een voor hen aantrekkelijke leefomgeving, naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken
 • hoe je als jongekindspecialist al deze dingen kunt overbrengen op je collega’s

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor professionals die werken in het basisonderwijs, bij een integraal kindcentrum (IKC) of kinderdagverblijf zoals onderbouwleerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders en bouwcoördinatoren. 

Wanneer en waar?

 • Dinsdag 3 oktober 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • Donderdag 2 november 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • Dinsdag 12 december 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • Dinsdag 16 januari 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • Donderdag 29 februari 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • Dinsdag 26 maart 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • Donderdag 18 april 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • Dinsdag 21 mei 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • Donderdag 27 juni 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • Locatie: Amersfoort

Meer weten?

Het jonge kind
Visievorming jonge kind
Professionalisering jongekindbegeleiders

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 3.669,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website