Spring naar mobiele navigatie

Over Levende kwaliteitszorg – zorgen voor kwaliteit in school

Levende kwaliteitszorg – zorgen voor kwaliteit in school

Iedereen op school heeft een ander beeld van kwaliteit

 • Hoe voer ik het goede gesprek met leraren over kwaliteit?
 • Hoe kan ik voldoen aan het vernieuwde inspectiekader?
 • Hoe zorg ik dat kwaliteitszorg geen papieren tijger wordt?
 • Hoe stimuleer ik een kwaliteitscultuur op school?

Een praktisch en effectief kwaliteitsbeleidsplan

Kwaliteitszorg omvat alle houdingen, activiteiten en afspraken waarmee de school de onderwijskwaliteit bepaalt, bewaakt en ontwikkelt. CPS heeft hiervoor het model Levende kwaliteitszorg ontwikkeld. Leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen en bestuurders kunnen dit instrument gebruiken als reflectie-, analyse- en ontwikkelmodel. Wat is de huidige stand van zaken op school? Wat is onze ambitie? Hoe sluit ons onderwijs aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen?

In deze cursus leer je een praktisch en effectief kwaliteitsbeleidsplan opzetten en uitvoeren aan de hand van het model Levende kwaliteitszorg. Je oefent met het voeren van de ontwikkelingsgerichte dialoog en leert gebruikmaken van de vele toepassingsmogelijkheden van het model. Ook krijg je inzicht in de stand van zaken van de eigen schoolorganisatie en prioriteer je mogelijke ontwikkel- of verbeterwensen in een praktisch format. Je leert het kwaliteitszorgsysteem van je school beter kennen en maakt een analyse van de kwaliteitscultuur op jouw school. Het werken met het CPS-model Levende kwaliteitszorg past in de traditie van de lerende school.

Wat leer je?

 • Het belang van een professionele kwaliteitscultuur
 • De mogelijkheden van het model Levende kwaliteitszorg
 • Een analyse maken van de huidige schoolorganisatie en de kwaliteitszorg
 • Een ontwikkelingsgerichte dialoog voeren
 • Een praktisch kwaliteitsbeleidsplan opzetten en uitvoeren

Om deze doelen te bereiken, bereid je een casus voor, krijg je oefeningen en gebruik je daarbij data van de eigen school. We wisselen theorie af met reflectie en praktijkopdrachten.

Voor wie?

Schoolleiders, middenmanagers, medewerkers kwaliteitszorg, interne coördinatoren en iedereen die specifiek verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg in po en vo.

Wanneer en waar?

De training bestaat uit tweeëneenhalve dag: 

 • 9 oktober 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 29 november 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 9 januari 2024, 13.00 - 16.00 uur 
 • CPS Amersfoort

Als voorbereiding op de eerste trainingsdag maakt iedere deelnemer een korte presentatie van het op school gebruikte kwaliteitszorginstrument of -systeem.

Meer weten?

Levende kwaliteitszorg
Blog Drie tips voor kwaliteitszorg op jouw school

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 1.025,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website