Spring naar mobiele navigatie

Over Kritisch leren denken bij mens- en maatschappijvakken

Kritisch leren denken bij mens- en maatschappijvakken

Leren is meer dan reproduceren

Leerlingen moeten meer kunnen dan alleen kennis reproduceren. Toch vinden ze het vaak lastig om de stof van mens- en maatschappijvakken in eigen woorden uit te leggen. Of om een standpunt onderbouwd te beoordelen. Ook de denkstappen op weg naar een eindconclusie formuleren vinden ze moeilijk. Daardoor zijn hun antwoorden vaak te summier en oppervlakkig.

Je wilt dat je leerlingen de stof echt begrijpen en in eigen en correcte taal kunnen verwoorden. Dat ze in staat zijn om vakinhoud en andermans standpunten kritisch te analyseren en evalueren. Zodat ze in staat zijn hun eigen mening te onderbouwen met de juiste inhoud en kloppende redeneringen. Maar hoe leer je je leerlingen dit kritisch denken met jouw vakinhoud? Hoe zorg je dat ze in hun antwoorden de juiste vaktermen gebruiken en ook betrouwbaarheid en geldigheid meenemen in hun argumentatie?

Stof beter beheersen door redeneren en argumenteren

Door je leerlingen te trainen in redeneren en argumenteren met jouw vakinhoud, leren ze de stof te analyseren, evalueren en zelf op te bouwen. Daardoor nemen ze de kennis beter tot zich, leren ze redeneren en argumenteren en gaat ook hun taalvaardigheid vooruit.

Wat leer je?

In deze training leer je leerlingen bewuster en completer te redeneren en argumenteren op basis van de inhoud van jouw vak. We werken tijdens deze training met voorbeelden die deelnemers meebrengen uit hun eigen praktijk: opdrachten waarin het onderbouwen van antwoorden en het opbouwen of herkennen van redeneringen een rol spelen. Je krijgt concrete tips en voorbeelden hoe je in jouw opdrachten de leerlingen beter leert argumenteren en redeneren. Je leert:

  • het leerproces van leerlingen verbinden met leren redeneren
  • hoe je de geldigheid en betrouwbaarheid van argumenten laat evalueren
  • verschillende redeneer- en argumentatievormen
  • veelvoorkomende redeneerfouten en hoe je die voorkomt
  • activerende didactiek die redeneren en argumenteren actief stimuleert

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor docenten mens- en maatschappijvakken: aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie, filosofie, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen.

Meer weten

Training Kritisch leren denken bij Nederlands
Training Taal, tienerbrein, leren en lesgeven
Blog 'Eigenlijk wil je ze gewoon leren nadenken'

Programma van Kritisch leren denken bij mens- en maatschappijvakken

Op woensdag 17 april:
10:00 - 16:00 Programma Door Thierry Keller, Bob Coenraats

Lees meer over het programma

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 450,00

Heb je vragen?

Zoek in de website