Spring naar mobiele navigatie

Over Studiedag De vaksectie in haar kracht

Studiedag De vaksectie in haar kracht

Deze studiedag is volgeboekt. In het voorjaar organiseren wij deze studiedag opnieuw. Wilt u informatie ontvangen zodra de nieuwe datum bekend is? Meldt u zich dan aan voor de reservelijst.

Scholen zijn hard aan de slag met het verbeteren van de leerlingresultaten. Toch worstelen veel scholen met de manier waarop ze aan leerresultaten werken: zij zijn georganiseerd in teams, maar het werken aan vakken vraagt ruimte voor vakinhoudelijke ontwikkeling in de vaksectie. Daar zit immers de expertise om de leerresultaten voor het vak te verhogen. Om goede leerresultaten te behalen moet de vaksectie weer in haar kracht worden gezet.

Hoe zorgt u ervoor dat de vaksectie een succesvolle rol speelt in het verbeteren van de opbrengsten? Tijdens deze studiedag laten we zien:

  • hoe de vaksectie met de teamleiders en schoolleiding kan samenwerken aan goede leerresultaten;
  • welke organisatorische afspraken en voorwaarden nodig zijn om opbrengstgerichte vakontwikkeling mogelijk te maken;
  • hoe je tot planmatige vakinhoudelijke ontwikkelpunten komt, daaraan werkt en het resultaat volgt als docent, team- en schoolleider

Duur van de studiedag: 1 dag van 10.00 – 16.00 uur

Voor wie: vaksectievoorzitters/vakcoördinatoren, middenmanagers en schoolleiders (diegene die verantwoordelijk is voor de aansturing van de vaksectie) in het voortgezet onderwijs

Deze studiedag is het meest effectief als u zowel met een schoolleider als vaksectievoorzittter komt.

Wat steek ik ervan op?

Na afloop van deze studiedag:

  • Heeft u voldoende informatie over opbrengstgericht werken in de vaksectie waarmee u aan de slag kunt in uw dagelijkese beroepspraktijk.
  • Heeft u een eerste opzet gemaakt van een schooleigen plan voor opbrengstgericht werken in de vaksectie.

Inhoud

Hoe zet u de vaksectie weer in haar kracht?

De studiedag begint met een presentatie van drs. Juliëtte Vermaas, expert/onderzoeker op het gebied van opbrengstgericht werken en auteur van de publicatie 'Opbrengstgericht werken en het vakmanschap van de leraar'. Zij zal toelichten wat bedoeld wordt met opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap, wat de landelijke doelen ten aanzien van opbrengstgericht werken zijn en wat de rol van de vaksecties is bij opbrengstgericht werken. 

Deze presentatie wordt gevolgd door een korte presentatie van Cor Verbeek, managing consultant bij CPS, die de verbinding zal leggen tussen de presentatie van Juliëtte Vermaas en de inhoud van de studiedag.

Na deze twee presentaties kunt u deelnemen aan de drie workshoprondes, die er als volgt uitzien:

In workshopronde 1 kunt u kiezen uit vier verschillende inhoudelijke workshops, twee voor school-/teamleiders en twee voor vaksectievoorzitters/coördinatoren. Deze workshops dienen als input voor workshopronde 2. Kijk voor de worshopomschrijvingen onder het tabblad Programma

In workshopronde 2 komen school-/teamleider(s) en vaksectievoorzitter(s) van een school bijelkaar, gaan zij in gesprek over het gehoorde in workshopronde 1 en gaan zij een schooleigen plan ontwikkelen.

In workshopronde 3 wisselen de scholen hun ervaringen van workshopronde 2 uit en is er gelegenheid voor een consultancygesprek met één van de CPS-consultants.

Programma van Studiedag De vaksectie in haar kracht

Op maandag 17 november:
10:00 - 10:30 Presentatie Opbrengstgericht werken door Juliëtte Vermaas Door Drs. Juliëtte Vermaas
10:30 - 11:00 Presentatie door Cor Verbeek
11:00 - 11:15 Pauze
11:15 - 12:30 Workshopronde 1 (kennisoverdracht)
  Ronde 1: zaal Kappa - Leiderschap doe er toe! door Miriam van Etteger
  Ronde 1: zaal Alpha - Opbrengstgerichte vakinhoudelijke ontwikkeling door Maartje Visser en Judith Richters
  Ronde 1: zaal Epsilon - Learnshop: leiderschap binnen de vaksectie door Cor Verbeek
12:30 - 13:15 Lunchpauze
13:15 - 14:30 Workshopronde 2 (in gesprek met elkaar, structureren en vragen formuleren)
  Ronde 2: zaal Alpha - begeleiding door Maartje Visser en Judith Richters
  Ronde 2: zaal Kappa - begeleiding door Miriam van Etteger
  Ronde 2: zaal Epsilon - begeleiding door Cor Verbeek
14:30 - 14:45 Wisselpauze
14:45 - 16:00 Ronde 3: zaal Alpha/Beta/Omega - presentaties scholen, uitwisselen en consultancy

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 369,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website