Spring naar mobiele navigatie

Programma van Studiedag De vaksectie in haar kracht

Studiedag De vaksectie in haar kracht

Programma van Studiedag De vaksectie in haar kracht

Op maandag 17 november:
10:00 - 10:30 Presentatie Opbrengstgericht werken door Juliëtte Vermaas Door Drs. Juliëtte Vermaas
10:30 - 11:00 Presentatie door Cor Verbeek
11:00 - 11:15 Pauze
11:15 - 12:30 Workshopronde 1 (kennisoverdracht)
  Ronde 1: zaal Kappa - Leiderschap doe er toe! door Miriam van Etteger
  Ronde 1: zaal Alpha - Opbrengstgerichte vakinhoudelijke ontwikkeling door Maartje Visser en Judith Richters
  Ronde 1: zaal Epsilon - Learnshop: leiderschap binnen de vaksectie door Cor Verbeek
12:30 - 13:15 Lunchpauze
13:15 - 14:30 Workshopronde 2 (in gesprek met elkaar, structureren en vragen formuleren)
  Ronde 2: zaal Alpha - begeleiding door Maartje Visser en Judith Richters
  Ronde 2: zaal Kappa - begeleiding door Miriam van Etteger
  Ronde 2: zaal Epsilon - begeleiding door Cor Verbeek
14:30 - 14:45 Wisselpauze
14:45 - 16:00 Ronde 3: zaal Alpha/Beta/Omega - presentaties scholen, uitwisselen en consultancy
 1. Van 10:00 tot 10:30

  Presentatie Opbrengstgericht werken door Juliëtte Vermaas

  Door Drs. Juliëtte Vermaas

  De studiedag begint met een presentatie van drs. Juliëtte Vermaas, expert/onderzoeker op het gebied van opbrengstgericht werken en auteur van de publicatie 'Opbrengstgericht werken en het vakmanschap van de leraar'. Zij zal toelichten wat bedoeld wordt met opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap, wat de landelijke doelen ten aanzien van opbrengstgericht werken zijn en wat de rol van de vaksecties is bij opbrengstgericht werken.

 2. Van 10:30 tot 11:00

  Presentatie door Cor Verbeek

  Veel scholen werken al opbrengstgericht. Meer en meer zijn leraren samen aan het werk de resultaten van leerlingen te bespreken en daar acties aan te koppelen. Soms gaat dat niet zonder slag of stoot. We zien dat er meer voor nodig is om het werken met doelen terug te zien in de klas. In deze inleiding ga ik in op het veranderen van cultuur en wat dit betekent voor het leiderschap van alle betrokkenen in de school. Daarnaast verkennen we de verschillen in opvattingen tussen leidinggevenden en leraren met betrekking tot het opbrengstgericht werken.

 3. Van 11:15 tot 12:30

  Ronde 1: zaal Kappa - Leiderschap doe er toe! door Miriam van Etteger

  Doelgroep: schoolleiders en middenmanagers (teamleiders, afdelingsleiders, conrectoren)

  Uit diverse onderzoeken blijkt dat leiderschap er toe doet wanneer het gaat om het behalen van leerlingresultaten en het in beweging brengen van schoolontwikkeling. Dit is ten aanzien van vaksecties niet anders. Vaksecties staan momenteel in Nederland weer volop in de aandacht van schoolleiders. Zeker wanneer het gaat om het behalen van resultaten – toetsbeleid en de doorlopende leerlijn. Uit ons eigen onderzoek (2013) weten we dat docenten en vaksecties behoefte hebben aan duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt. Vaksecties willen graag verantwoording afleggen over wat ze doen.

  Heeft u als schoolleiding helder voor ogen waarover u verantwoording wilt? Welke visie heeft u als schoolleiding over de positie en rol van de vaksectie? Geeft u de gelegenheid om verantwoording af te leggen? Zo maar een paar vragen die in de workshop aan de orde komen.

 4. Van 11:15 tot 12:30

  Ronde 1: zaal Alpha - Opbrengstgerichte vakinhoudelijke ontwikkeling door Maartje Visser en Judith Richters

  Doelgroep: vaksectievoorzitters/coördinatoren

  Veel scholen hebben de afgelopen jaren de vaksectie een minder prominente plek gegeven. Toch zijn docenten en hun didactisch handelen van grote invloed op de leerresultaten. Dit vraagt om een opbrengstgerichte werkwijze waarmee scholen voor de verschillende vakken zicht krijgen op vakonderdelen die al dan niet goed beheerst worden door (groepen) leerlingen. Naar aanleiding daarvan kan binnen de vaksecties gewerkt worden aan planmatige vakinhoudelijke professionele ontwikkeling op didactische vraagstukken. In deze workshop maakt u kennis met een praktische aanpak voor opbrengstgerichte vakinhoudelijke ontwikkeling. Daarin staan docenten in de vaksectie centraal, maar wordt ook gekeken naar de afstemming met teamleiders en schoolleiding en de rol van vakcoördinator/sectievoorzitter.

  Deelnemers ontvangen de publicatie ‘Opbrengstgerichte vakinhoudelijke professionalisering’.

 5. Van 11:15 tot 12:30

  Ronde 1: zaal Epsilon - Learnshop: leiderschap binnen de vaksectie door Cor Verbeek

  Doelgroep: vaksectievoorzitters/coördinatoren

  In deze learnshop verkennen we een aantal uitgangspunten om binnen de vaksectie opbrengstgericht te werken. Vanuit de theorie over samen met collega’s aan doelen werken reflecteert u op uw eigen situatie. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: welke rol heb ik als sectievoorzitter, hoe motiveer ik mijn sectie, hoe zorg ik voor draagvlak, wat is de relatie tussen de teamleider en de sectie(voorzitter)? Deelnemers ontvangen de publicatie ‘opbrengstgericht werken in de keten’.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 369,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website