Spring naar mobiele navigatie

Over Nationaal Congres Taal en Lezen voor het basisonderwijs

Nationaal Congres Taal en Lezen voor het basisonderwijs

Het centrale thema voor dit congres is taalvaardigheid. Relevante kennis, actuele inzichten en toepassingen uit alle taaldomeinen komen aan bod in relatie tot uw vakmanschap en in relatie tot schoolontwikkeling. Daarbij verbinden wij de aspecten van het lezen, schrijven, spreken en luisteren om te leren nauw aan elkaar. Taalvaardig zijn is essentieel voor ons denken, in en om de school, thuis en in de samenleving. Taal is fundamenteel voor samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, en sociale en culturele vaardigheden. Het congres sluit aan bij het gesprek over de toekomst van het onderwijs. Wij benadrukken het belang van de doorgaande lijn en hanteren hierbij de referentieniveaus taal als kader. Van tientallen topexperts krijgt u verhelderende inzichten die u meeneemt naar uw school. Vertelt u vooral verder wat iedereen moet weten over taal, lezen en schrijven en bespreekt u met elkaar wat dit betekent voor uw onderwijs op uw school. Dit congres wilt u niet missen!

Duur van het congres: 10.00 – 16.00 uur

Voor wie: leerkrachten, interne begeleiders, taal- en leescoördinatoren, schoolleiders, bestuurders in het basisonderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en PABO-docenten en studenten

Wat steek ik ervan op?
Verhelderende inzichten voor de uitdaging waarvoor u elke dag weer staat en bruikbare instrumenten die u kunt toepassen bijvoorbeeld in monitoring van ontwikkelprocessen op het niveau van leerlingen, leerkrachten en management.

Na afloop van het congres:

  • Heeft u relevante kennis verworven waarmee u uw handelingsrepertoire vergroot.
  • Heeft u kennis gemaakt met praktijkvoorbeelden.
  • Heeft u handvatten voor implementatie in de klas.
  • Heeft u handvatten voor borging in het kader van schoolontwikkeling

Mini-masterclasses en workshops
Na een tweetal centrale mini-masterclasses over brede taalontwikkeling en onlinegeletterdheid worden in een drietal sessies ruim 30 workshops aangeboden waarbij alle taaldomeinen aan bod komen met als rode draad: geletterdheid, samenhang, referentieniveaus, onlinegeletterdheid, voor alle leerlingen, kwaliteit, recente inzichten, en actualiteit. In elke workshop komt aan bod: relevante kennis, uitvoering in de praktijk (vergroten handelingsrepertoire en meer plezier in uw werk), en implementatie.

>Meer over het programma

Dit congres belooft een jaarlijks terugkerend onderwijsevenement te worden. Beleef een aansprekende mix van kennisoverdracht, uitwisseling en concrete invulling van specifieke, vakinhoudelijke vraagstukken met veel gelegenheid tot interactie met experts en collega’s.

.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 369,00
Voordeelticket 25% korting voor 3e en 4e deelnemer van uw school . € 276,75

Heb je vragen?

Zoek in de website