Spring naar mobiele navigatie

Sprekers bij Nationaal Congres Taal en Lezen voor het basisonderwijs

Nationaal Congres Taal en Lezen voor het basisonderwijs

Over de trainer(s)

 1. Ambassadeur Stichting Lezen en Schrijven

  Ambassadeur Stichting Lezen en Schrijven

  Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en gelukkig leven. Wie verdient dat niet? De stichting heeft feiten en cijfers paraat en maakt laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek. Ze werkt aan het voorkomen ervan en organiseert taalscholing voor zo veel mogelijk mensen. Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Sinds 2014 is Marja van Bijsterveldt voorzitter van de stichting. Prinses Laurentien blijft nauw betrokken als erevoorzitter.
 2. Anneke Smits

  Anneke Smits

  Dr. Anneke Smits (1961) is als hoofddocent verbonden aan de Windesheim opleidingen Pabo en master Special Educational Needs. Haar primaire focus is het verband tussen geletterdheid en schoolsucces. Zij promoveerde in de gedragswetenschappen aan de universiteit van Twente. In de periode voor haar promotie werkte zij gedurende lange tijd als logopedist en dyslexiespecialist in het speciaal onderwijs in Zwolle. Zij schreef samen met Tom Braams het boek Dyslectische kinderen leren lezen. Voorts is zij actief in het LIST en het DENK!project. Deze projecten streven er naar de opbrengsten van het leesonderwijs op scholen structureel te verbeteren.
 3. Annie van der Beek

  Annie van der Beek

  Annie van der Beek is specialist op het gebied van taalonderwijs. Bij SLO heeft ze het referentiekader taal en rekenen uitgewerkt voor de praktijk, in de publicatie Leerstoflijnen mondelinge taalvaardigheid beschreven. Daarnaast werkt ze mee aan materialen voor verschillende taaldomeinen. Ze ontwikkelt toetsen en examens en geeft adviezen over het concreet toepassen van de referentieniveaus taal.
 4. Dolf Janson

  Dolf Janson

  Dolf Janson is onderwijsadviseur en ontwikkelaar op het brede gebied van leerprocessen van leerlingen en leraren. Hij is auteur en uitgever is van de nieuwe spellingmethode Op zoek naar letters, leerlijnlijnauteur van de aardrijksmethode Argus Clou (Malmberg), medeauteur en –ontwikkelaar van de Protocollen Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) voor po, vo en mbo, gelicentieerd daltonopleider NDV, thema- en ontwikkelingsexpert bij School aan Zet, redacteur van het taaltijdschrift Meer Taal en van PanamaPost-online en lid van de redactieadviesraad van Talent, tijdschrift over hoogbegaafde kinderen. Hij publiceert regelmatig in verschillende onderwijsbladen.
 5. Dr. Kees Vernooy

  Dr. Kees Vernooy

  Dr. Kees Vernooij was wetenschappelijk projectleider van diverse succesvolle leesverbetertrajecten en hij was lector Effectief taal- en leesonderwijs. Dr. Kees Vernooij publiceert over diverse aspecten van taal/lezen en over het verbeteren van scholen met tegenvallende resultaten. Hij is pleitbezorger van op onderzoek gebaseerde onderwijsvernieuwing.

 6. Heleen Strating

  Heleen Strating

  Dr. Heleen Strating houdt zich bezig met de vraag wat kinderen en jongeren nodig hebben om succesvolle taalverwervers en taalgebruikers te worden en te blijven, en wat dat betekent voor de vaardigheden die leraren in hun (taal)onderwijs moeten inzetten. In haar werk liggen de inhoudelijke accenten voor onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning bij de thema’s woordenschatverwerving en –didactiek, mondelinge vaardigheden, de verbinding tussen taal en cognitie en toetsing en assessment. Ze is sinds april 2015 tevens directeur van Expertisecentrum Nederlands, naast Ludo Verhoeven.
 7. Herman Franssen

  Herman Franssen

  Bijna 20 jaar is Herman Franssen werkzaam geweest in het primair onderwijs (leraar, directeur, meerschools directeur). Daarnaast ontwikkelaar van een taalmethode en nascholingsdocent ‘taalonderwijs’. Sinds 1996 inspecteur primair onderwijs met als specialisme taalonderwijs. In dit verband projectleider geweest van themaonderzoeken over taalonderwijs. Momenteel betrokken bij de peilingen mondelinge taalvaardigheid en schrijven die de inspectie binnen Peil.onderwijs uitvoert of voorbereidt. De laatste jaren tevens actief bij internationale samenwerking met andere onderwijsinspecties.
 8. Jana van Rossum

  Jana van Rossum

  Jana van Rossum (16) heeft de schrijfwedstrijd Mijn Kort Verhaal 2015 gewonnen. Haar verhaal 'De Javaan' werd door de jury unaniem tot beste inzending verkozen. "Qua stijl en taalbeheersing is hier een geboren schrijver aan het woord", zo luidde het oordeel. Jana blijft verhalen schrijven, favoriet zijn fantasyverhalen, zowel om te lezen als zelf te schrijven.
 9. Jeroen Clemens

  Jeroen Clemens

  Jeroen Clemens studeerde Nederlands en onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Groningen. Hwerkt al 35 jaar in en voor het onderwijs als leraar, docent en als trainer/consultant. Jeroen was altijd al geïnteresseerd in ICT en doet sinds 2011 onderzoek naar digitale geletterdheid, online begrijpend lezen voor de Universiteit van Amsterdam.. Hij combineert dit met lesgeven om verbinding te houden met “de echte wereld” van lesgeven en leren. Jeroen is voorzitter van de Nederlandse afdeling van de International Reading Association en ambassadeur voor Nederland voor het International Development in Europe Committee.
 10. Joop Stoeldraijer

  Joop Stoeldraijer

  Op de Kweekschool moest ik voor het eindexamen een opstel schrijven. Ik mocht kiezen uit drie titels. Joop Stoeldraijer: "In mijn herinnering is me nooit uitgelegd hoe ik een tekst zou moeten schrijven, behalve dan de instructie: inleiding, kern en slot. Als onderwijzer had ik een hekel aan het laten schrijven van opstellen: al dat nakijkwerk! Hoe je de kinderen zou kunnen leren schrijven heb ik pas ontdekt bij het bestuderen van alle methodes die er de laatste twintig jaar zijn verschenen."
 11. Marja van Bijsterveldt

  Marja van Bijsterveldt

  Marja van Bijsterveldt (1961) is sinds januari 2014 voorzitter van stichting Lezen & Schrijven. Zij volgde Prinses Laurentien van Oranje op die vanaf die datum de rol van ere-voorzitter bekleedt. Ook in haar tijd als minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap maakte zij zich hard voor een geletterd Nederland. Zo ijverde zij actief voor een aantoonbare verbetering van taal- en rekenprestaties op school en maakte zij zich met succes hard voor een verplichte rekentoets voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Mevrouw Van Bijsterveldt groeide op in Rhoon en studeerde in Leiden af als verpleegkundige-a. Op 33-jarige leeftijd werd zij burgemeester van Schipluiden en daarmee de jongste burgemeester van het land. Ook was zij de eerste CDA voorzitter die door de leden werd gekozen. Mevrouw Van Bijsterveldt was eerst staatsecretaris en vervolgens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Balkende IV en het kabinet Rutte I. Vanaf 15 mei 2013 is mevrouw Van Bijsterveldt directeur/ bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds. Marja is getrouwd, heeft twee zoons en woont in Schipluiden.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 369,00
Voordeelticket 25% korting voor 3e en 4e deelnemer van uw school . € 276,75

Heb je vragen?

Zoek in de website