Spring naar mobiele navigatie

Over Training Leerlingen motiveren

Training Leerlingen motiveren

 

leeromgeving

Motivatie en motiveren vormen zowel binnen als buiten de scholen een belangrijk onderwerp van gesprek. Ook in onderzoeken geniet het onderwerp motivatie al jaren belangstelling. Motivatie is een belangrijke  voorwaarde voor leren, zo leert de alledaagse schoolpraktijk. Omgevingsfactoren spelen een  rol om motivatieproblemen te voorkomen. Onderzoek toont aan dat er nog veel te winnen valt om de leerlingen in ons voortgezet onderwijs te motiveren. In deze training krijgt u inzicht en toepasbare handvatten om uw leerlingen te motiveren op een wijze die u en uw leerlingen past.

Duur van de training:  1 dag van 10.00 tot 16.00 uur, en 2 middagen van 12.30 - 16.00 uur

Voor wie: docenten in het voortgezet onderwijs en mbo

Wat steek ik ervan op?

Na afloop van de training:

 • Heeft u kennis van de nieuwste, relevante  inzichten met betrekking tot het motiveren van uw leerlingen
 • Hebt u inzicht in de basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid en de relatie met het motiveren van leerlingen
 • Weet u wat de rol en de invloed van de docent  is op het motiveren van leerlingen
 • Heeft u meer kennis gekregen over de waarde van interne- en externe aspecten van motivatie
 • Kent u het zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan en weet u hoe u hoe u dit kunt gebruiken om de motivatie van leerlingen te beïnvloeden
 • Kent u de verschillende instructie- en persoonlijkheidsgerelateerde factoren die invloed hebben op de motivatie van leerlingen
 • Heeft u uw motivatierepertoire met praktische vaardigheden uitgebreid om effectiever om te gaan met leerlingen die niet of onvoldoende gemotiveerd zijn
 • Heeft u een actieplan met motivatieinterventies ontwikkeld om de motivatie van leerlingen te vergroten
 • Heeft u zicht op de invloed van uw eigen gedrag als docent op het gedrag van de leerlingen.

Inhoud

Grip krijgen op het motiveren van de leerling

Motivatie is een begrip dat uit elementen bestaat. Uit (CPS) onderzoek blijkt dat voor leerlingen motivatie meer is dan een persoonlijke eigenschap. Motivatie verschilt per situatie, en wijst op de essentiële rol van de omgeving. In die omgeving speelt u als docent een cruciale rol. Maar ook de school als geheel is van belang. Motivatie (en of demotivatie) ontstaat in interactie tussen leerling en schoolomgeving.

Leerlab om leerlingen te motiveren

In een dag en twee dagdelen gaat u op onderzoek naar:

 • Welke handvatten u heeft voor het motiveren van leerlingen
 • Hoe u leerlingen beter kunt motiveren
 • Uw eigen motivatie voor uw vak
 • Uw drive om leerlingen iets te leren
 • Het effect van uw gedrag in de klas
 • De (motivatie-)verschillen die er zijn tussen de leerlingen in de klas
 • De motivatieinterventies die u kunt inzetten in de klas

U leert:

 • De nieuwste motivatietheorieën kennen
 • Welke factoren van invloed zijn op in- en externe motivatie
 • De waarde van extrinsieke en intrinsieke motivatie voor het leren
 • Hoe psychologische basisbehoeften van invloed zijn op motivatie
 • Hoe de ontwikkeling van het brein van invloed is op leren in relatie tot motivatie
 • Hoe uw eigen gedrag de motivatie van leerlingen kan beïnvloeden

Daarnaast verwerft u vaardigheden op op het gebied van:

 • Het verkennen van de motivatie van leerlingen
 • Leerlingen actief betrekken bij het leerproces
 • Leerlingen serieus nemen en verantwoordelijkheid geven waar dat kan
 • Leerprocessen monitoren en ruimte geven aan het leren van leerlingen
 • Experimenteren en innoveren

In het leerlab klinken inzichten op het gebied van motivatie door van onder andere Deci en Ryan, Luc Stevens, Kagan, Hattie, Marzano, Vansteenkiste, Sierens, Soenens & Lens, Schuit, De Vrieze en Sleegers & Keller.

Minder worstelen met ongemotiveerde en niet-taakgerichte leerlingen

Met een onderzoekende en reflectieve houding haalt u veel rendement uit deze scholing!


Werkwijze
U leert door een mix van geleide zelfreflectie, oefenen, theorie, experimenteren in de praktijk, feedback, en trainen.

Voortraject
De trainers bieden u vooraf vragen aan voor het aanscherpen van uw leervragen. U houdt een reflective diary bij.

Trainers
De trainers zijn enthousiast, scherp en hebben veel praktijkervaring in scholen voor het voortgezet onderwijs en mbo. Zij gaan graag met u aan de slag!

blogmotivatie

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 699,00

Voor de actieprijs 600 euro per deelnemer kiest u de kaart Speciaal bij opgave.

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website