Spring naar mobiele navigatie

CPS Academie

Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

In deze training krijg je inzicht in de werkwijze in groep 1 en 2. We werken met de handvatten van de zes elementen van effectief onderwijs. Actuele onderwerpen waar we op inhaken zijn: ‘Hoe apart zijn groep 1 en 2?’, ‘Hoe leert een jong kind?’ en ‘De betekenis voor een doorgaande lijn groep 1-8 taal/lezen en rekenen’. 

Meer over deze studiedag
 1. 25 okt
  Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school
  Amersfoort

  Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken.

  vervolg: Taalcoördinator module 2

 2. 29 okt
  Examentraining Moderne Vreemde Talen vervolg
  Amersfoort

  De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

  Nieuwe datum: 23 november 2021

 3. 02 nov
  Feedback geven: het zweet op de juiste rug!

  Feedback is essentieel voor het leren van leerlingen. Het geven van feedback zorgt echter niet automatisch voor betere leerprestaties. In veel lessen wordt feedback gegeven, maar niet alle leerlingen doen daar wat mee. Docenten nemen veel verantwoordelijkheid voor het geven van feedback en vinden het lastig om leerlingen elkaar of zichzelf feedback te laten geven.

 4. 03 nov
  Examentraining Exacte vakken - online

  Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden. 

  Online training

 5. 03 nov
  Persoonlijk leiderschap
  Amersfoort

  Je geeft als leidinggevende in het onderwijs leiding in een complexe omgeving waar ontwikkelingen elkaar in een snel tempo opvolgen. Je komt steeds voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s te staan. 

 6. 04 nov
  Hoe schrijf ik een kort en krachtig taalbeleidsplan?
  Amersfoort

  Een taalbeleidsplan opstellen, maar…

 7. 04 nov
  Formatief toetsen in de les
  Amersfoort

  Hoe krijg je zicht op de voortgang van al je leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  Volgende startdatum: 7 december 2021

 8. 05 nov
  Klassenmanagement: greep op de groep
  Amersfoort

  Deze training geeft je concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden  om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

 9. 08 nov
  Examentraining Nederlands vmbo vervolg
  Amersfoort

  Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

 10. 08 nov
  7 habits voor leidinggevenden
  Amersfoort

  De driedaagse training ‘7 Habits voor leidinggevenden' is een intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de grondbeginselen van inspirerend leiderschap.

  Volgende startdatum: 9 maart 2022

 11. 09 nov
  Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas
  Amersfoort

  Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen. Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren.

  Volgende startdatum: 31 januari 2021

 12. 09 nov
  Opleiding tot coach, module 2: verdieping
  Amersfoort

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van module 2, Opleiding tot coach. 

  Nieuwe data start 19 november 2021

 13. 11 nov
  Examentraining Moderne Vreemde Talen
  Amersfoort

  Bereid je leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

  Volgende startdatum: 7 december 2021

 14. 11 nov
  Onderwijskundig leiderschap
  Amersfoort

  Leiderschap wordt vanuit verschillende perspectieven verkend. Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden door middel van dialoog en praktijkopdrachten.

  Volgende startdatum: 8 maart 2022

 15. 11 nov
  Toetsbeleidsplan in een middag - online

  In het toetsbeleidsplan leg je als schoolleiding, vaak samen met werk- en projectgroepen toetsing, je kaders vast waarbinnen secties en docenten opereren op het gebied van toetsing.

  Online training

 16. 15 nov
  Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey
  Amersfoort

  Deze training is bedoeld om je rol als leidinggevende, formeel of informeel, te versterken en is gebaseerd op het boek ‘De snelheid van vertrouwen’ van Stephen M.R. Covey.


 17. 15 nov
  Examentraining Nederlands havo/vwo
  Amersfoort

  Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen examenvragen gericht op lees- en argumentatievaardigheden goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 18. 16 nov
  Basisprincipes Snelheid van vertrouwen volgens Covey

  Deze training biedt deelnemers inzicht in de mogelijkheden om vertrouwen te bouwen, en snelheid te maken in het bouwen aan vertrouwen binnen alle geledingen van de school.

 19. 16 nov
  Eigenaarschap vergroten met executieve functies
  Amersfoort

  Door de executieve functies van leerlingen te trainen en te versterken, kunnen zij zichzelf beter aansturen. Hoe doe je dat als docent?

 20. 16 nov
  Leerlingen motiveren
  Amersfoort

  Je krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om je leerlingen te motiveren voor het leren op school.

 21. 17 nov
  7 habits in 7 uur
  Amersfoort

  Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 22. 18 nov
  Congres Zelfregulerend leren
  Gouda

  Tijdens dit congres verkennen we aspecten rondom zelfregulerend leren én hoe dit er in de dagelijkse schoolpraktijk uitziet. De internationale spreker prof. dr. Maarten Vansteenkiste (Universiteit van Gent) voorziet ons van de meest actuele inzichten en diverse rondes met workshops nodigen ons uit om actief deel te nemen vanuit eigen ervaring.

  1. 18 nov
   Gamificatie in de les
   Amersfoort

   Gamificatie: het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in de les. Gamificatie biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie en kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen.

  2. 19 nov
   Begrijpend lezen van complexe teksten vo
   Amersfoort

   Bevorderen van leesbegrip door verdiepend lezen voortgezet onderwijs

  3. 19 nov
   Opleiding tot coach, module 2: verdieping

   Deze vijfdaagse training is een verdieping van module 1, Opleiding tot coach. 

  4. 23 nov
   Beleidsrijk invoeren van burgerschapsonderwijs
   Amersfoort

   We hebben er weer een nieuwe wet bij in het onderwijs! De wet verduidelijking burgerschap voor het po en vo. Wat nu? Deze wet heeft een sterk verplichtend karakter en vertel je wat er allemaal moet. Wij willen je binnen dit thema vooral brengen naar waar je bent en... wilt zijn.

  5. 23 nov
   Examentraining Moderne Vreemde Talen vervolg - online

   De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

   Online training

   Nieuwe datum: 10 februari 2022

  6. 23 nov
   Examentraining Nederlands havo/vwo vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt in het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor het vak Nederlands. 

  7. 23 nov
   Pedagogisch coachen

   Voor docenten, mentoren, en coaches die de leerlingen/studenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfregulatie van hun leertaken.

  8. 24 nov
   Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden
   Amersfoort

   In module 1 krijg je inzicht in jouw rol als coach en ontwikkel je een aantal basale coachingsvaardigheden. 

  9. 24 nov
   Examentraining Exacte vakken vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een exact vak.

  10. 24 nov
   De Nieuwe Leerweg, beleidsrijk invoeren van nieuw onderwijs

   Wil je De Nieuwe Leerweg (DNL) beleidsrijk invoeren dan is dit voor elke (vmbo-)school die mogelijkheden ziet in DNL een kans om dit goed voorbereid in te voeren.
  11. 24 nov
   Projectmanagement in het onderwijs - online

   Deze tijd, waarin er in het onderwijs ‘veel meer incidenteel geld’ beschikbaar is voor allerlei projecten om de vertragingen in het onderwijs in te lopen, vraagt om een sterk projectmanagement. Schoolleiders vragen NPO-gelden aan, verwoorden doelen, zetten gelden (activiteiten, extra formatie, leertijd)  in, en zullen moeten gaan verantwoorden of de beoogde doelen gerealiseerd zijn.

   Online training

  12. 25 nov
   Examentraining mens- en maatschappijvakken - online

   Praktische training met concrete handvatten. De focus ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen en het aanleren van strategieën. Met aandacht voor taal in de examens. 

   Online training

  13. 25 nov
   Examentraining Nederlands vmbo - online

   Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

   Online training

  14. 25 nov
   Vakwerkplan in een middag - online

   In het vakwerkplan leg je als sectie verantwoording af naar de schoolleiding en de inspecties; wat doe je op welke manier en waarom?

   Online training

   Nieuwe data: 31 januari 2022 en 17 mei 2022

  15. 26 nov
   Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken
   Amersfoort

   Naar meer variatie en motivatie in de les.

  16. 29 nov
   Leergang de leercoach; leerlingen coachen bij zelfregulerend leren
   Amersfoort

   Je leert hoe je leerlingen aanzet om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. 

  17. 29 nov
   De mentor als coach
   Amersfoort

   Bijna elke docent is mentor. En hoewel dit een bijzondere, inspirerende en nuttige taak is, ervaren veel mentoren ook druk. Ook wordt van mentoren steeds vaker verwacht dat ze de leerlingen coachen. In deze training gaan we in op de coachvaardigheden als mentor.

  18. 29 nov
   Actief met woordenschat bij de vreemde talen
   Amersfoort

   Op veel scholen wordt het aantal cijfertoetsen teruggebracht. Voor de vreemde talen stelt je dit voor een probleem: hoe zorg je ervoor dat je leerlingen woordenschat verwerven zónder de beruchte stok achter de deur van de vocabulairetoets of schriftelijke overhoring?

  19. 03 dec
   Kansengelijkheid in het onderwijs
   Amersfoort

   Hebben sommige groepen leerlingen bij jou op school lagere resultaten dan andere groepen? Is het af en toe ingewikkeld om leerlingen te bereiken? Scholen krijgen in toenemende mate te maken met problemen van ongelijkheid. Dat leidt ertoe dat sommige groepen leerlingen niet naar vermogen leren en presteren.

  20. 03 dec
   Activerende werkvormen en ICT in de talenles
   Amersfoort

   Ik wil leerlingen actiever betrekken bij mijn talenles, maar... Hoe doe ik dat? 

  21. 03 dec
   Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'
   Amersfoort

   Tijdens deze training scherp je je waarnemingskwaliteiten en je beoordelingsvermogen aan. Hierdoor verricht je betere lesobservaties en voer je na afloop effectievere gesprekken.

  22. 07 dec
   Formatief toetsen in de les
   Amersfoort

   Hoe krijg je zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  23. 09 dec
   Differentiëren is te leren! - online

   Ontdek dat differentiëren makkelijker is dan je denkt. Je krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

   Online training

  24. 13 dec
   Vakdidactisch coachen
   Amersfoort

   Leren op school wordt vaak ervaren als saaie taken die afgemaakt moeten worden. Wat kan een docent organiseren om een lerende effectiever te ondersteunen om met plezier en meer succes te leren?

  25. 14 dec
   Motiverend literatuuronderwijs anno nu
   Amersfoort

   Ervaar je weerstand bij het lezen van boeken voor jouw vak? Of heb je het gevoel dat het lezen van boeken en literatuur in jouw lessen meer is gaan lijken op het trekken aan een dood paard? Als je literatuuronderwijs en extensief lezen ervaart als een moeizaam iets, sta je zeker niet alleen.

  26. 15 dec
   Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement
   Amersfoort

   Ben je teamleider of afdelingsleider, coördinator of leraar met leidinggevende ambitie en wil jij je verder ontwikkelen in een leidinggevende functie? Deze leergang is een ontdekkingsreis voor (toekomstig) leiderschapstalent.

    

  27. 17 jan
   Leidinggeven in de school als leraar
   Amersfoort

   Je bent leraar in hart en ziel, en toch wil je meer. Je wilt bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling, je wilt projecten leiden, je wilt leidinggeven aan een professionele leergemeenschap (PLG) of expertgroep.


  28. 20 jan
   Toetsconstructie in een middag - online

   Toetsing is een ambacht! Het samenstellen van toetsen, het maken van toetsvragen en/of het beoordelen van methodetoetsen vraagt van docenten kennis en vaardigheid over de eisen aan een toets, matrijzen en taxonomieën. Hoe beter de toets immers, hoe beter leerlingen gedetermineerd kunnen worden.

   Online training

  29. 25 jan
   Examentraining mens- en maatschappijvakken
   Amersfoort

   Praktische training met concrete handvatten. De focus ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen en het aanleren van strategieën. Met aandacht voor taal in de examens. 

  30. 26 jan
   7 habits 4.0: voor TLIM scholen
   Amersfoort

   Alleen voor scholen die bezig zijn met het The Leader in Me proces.
   Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  31. 28 jan
   Examentraining Moderne Vreemde Talen
   Amersfoort

   Bereid leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

  32. 28 jan
   Werken met de 7 gewoonten (Covey) in de mentorles en vakprojecten vo
   Amersfoort

   Leerlingen leren werken met de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap: hoe doe je dat in de mentorles, bij projecten en schoolactiviteiten?

  33. 31 jan
   Activerende werkvormen en ICT in de talenles
   Amersfoort

   Ik wil leerlingen actiever betrekken bij mijn talenles, maar... Hoe doe ik dat? 

  34. 31 jan
   Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas
   Amersfoort

   Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen. Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren.

  35. 31 jan
   Vakwerkplan in een middag - online

   In het vakwerkplan leg je als sectie verantwoording af naar de schoolleiding en de inspecties; wat doe je op welke manier en waarom?

   Online training

  36. 01 feb
   Examentraining Moderne Vreemde Talen
   Amersfoort

   Bereid  leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

  37. 01 feb
   Leerlingen motiveren
   Amersfoort

   U krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

  38. 07 feb
   Toetsbeleidsplan in een middag - online

   In het toetsbeleidsplan leg je als schoolleiding vaak samen met werk- en projectgroepen toetsing je kaders vast waarbinnen secties en docenten opereren op het gebied van toetsing.

   Online training

  39. 08 feb
   Examentraining Exacte vakken
   Amersfoort

   Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden. 

  40. 10 feb
   Examentraining Moderne Vreemde Talen vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

  41. 10 feb
   Leidinggeven aan leren
   Amersfoort

   Hoe is dat bij jou georganiseerd, de professionele ontwikkeling in de school? Heb je een strategisch scholingsplan? Zijn de professionele ontwikkelingen verbonden met de ambities van de school?  Is het één van uw ambities om vorm te geven aan een lerende organisatie? En hoe doe je dat dan? Zomaar een aantal vragen waar je mee aan de slag gaat in deze training. 

  42. 11 feb
   Examentraining Nederlands havo/vwo
   Amersfoort

   Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen examenvragen gericht op lees- en argumentatievaardigheden goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

  43. 11 feb
   Pedagogisch coachen

   Voor docenten, mentoren, en coaches die de leerlingen/studenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfregulatie van hun leertaken.

  44. 11 feb
   Training Klassenmanagement: greep op de groep
   Amersfoort

   Deze training geeft u concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

  45. 14 feb
   7 habits in 7 uur
   Amersfoort

   Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  46. 14 feb
   Examentraining Nederlands vmbo
   Amersfoort

   Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

  47. 14 feb
   Actief met woordenschat bij de vreemde talen - online

   Op veel scholen wordt het aantal cijfertoetsen teruggebracht. Voor de vreemde talen stelt je dit voor een probleem: hoe zorg je ervoor dat je leerlingen woordenschat verwerven zónder de beruchte stok achter de deur van de vocabulairetoets of schriftelijke overhoring?

   Online training

  48. 15 feb
   Training Timemanagement volgens Covey
   Amersfoort

   Zo verlaag je werkdruk in het onderwijs.

  49. 15 feb
   Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school
   Amersfoort

   Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken.

   vervolg: Taalcoördinator module 2

  50. 17 feb
   De Nieuwe Leerweg, beleidsrijk invoeren van nieuw onderwijs
   Amersfoort

   Wil je De Nieuwe Leerweg (DNL) beleidsrijk invoeren dan is dit voor elke (vmbo) school die mogelijkheden ziet in DNL een kans om dit goed voorbereid in te voeren.
  51. 21 feb
   Examentraining Exacte vakken vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een exact vak.

  52. 08 mrt
   Examentraining Nederlands havo/vwo vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt in het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor het vak Nederlands. 

  53. 08 mrt
   Onderwijskundig leiderschap
   Amersfoort

   Leiderschap wordt vanuit verschillende perspectieven verkend. Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden door middel van dialoog en praktijkopdrachten. 

  54. 09 mrt
   7 habits voor leidinggevenden
   Amersfoort

   De driedaagse training ‘7 Habits voor leidinggevenden' is een intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de grondbeginselen van inspirerend leiderschap.

  55. 10 mrt
   Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'
   Amersfoort

   Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan. Hierdoor verricht u betere lesobservaties en voert u na afloop effectievere gesprekken.

  56. 14 mrt
   Beleidsrijk invoeren van burgerschapsonderwijs

   We hebben er weer een nieuwe wet bij in het onderwijs! De wet verduidelijking burgerschap voor het po en vo. Wat nu? Deze wet heeft een sterk verplichtend karakter en vertel je wat er allemaal moet. Wij willen je binnen dit thema vooral brengen naar waar je bent en... wilt zijn.

  57. 14 mrt
   Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat?

   Schoolleiders en collega’s verwachten van mij als vaksectieleider dat ik het voortouw neem in de realisering van de doelen van de school.

  58. 17 mrt
   Examentraining Nederlands vmbo
   Amersfoort

   Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

  59. 21 mrt
   Examentraining Nederlands vmbo vervolg
   Amersfoort

   Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

  60. 22 mrt
   Leergang de leercoach; leerlingen coachen bij zelfregulerend leren
   Amersfoort

   U leert hoe u leerlingen aanzet om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. 

  61. 23 mrt
   7 habits 4.0: voor TLIM scholen
   Amersfoort

   Alleen voor scholen die bezig zijn met het The Leader in Me proces.
   Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  62. 28 mrt
   Examentraining Mens- en Maatschappijvakken vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een Mens- en Maatschappijvak.

  63. 30 mrt
   Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden
   Amersfoort

   In module 1 krijg je inzicht in uw rol als coach en ontwikkel je een aantal basale coachingsvaardigheden. 

  64. 31 mrt
   Projectmanagement in het onderwijs

   Deze tijd, waarin er in het onderwijs ‘veel meer incidenteel geld’ beschikbaar is voor allerlei projecten om de vertragingen in het onderwijs in te lopen, vraagt om een sterk projectmanagement. Schoolleiders vragen NPO gelden aan, verwoorden doelen, zetten gelden (activiteiten, extra formatie, leertijd)  in, en zullen moeten gaan verantwoorden of de beoogde doelen gerealiseerd zijn.

  65. 01 apr
   Teamcoaching
   Amersfoort

   Haal meer resultaat uit teams! Duidelijk leiden, minder managen, meer coachen.

  66. 05 apr
   Hoe schrijf ik een kort en krachtig taalbeleidsplan?
   Amersfoort

   Een taalbeleidsplan opstellen, maar…

  67. 05 apr
   Opleiding tot coach, module 2: verdieping

   Deze vijfdaagse training is een verdieping van module 1, Opleiding tot coach. 

  68. 07 apr
   Introductie thematische leesaanpak bij Nederlands en de vreemde talen
   Amersfoort

   Bij veel scholen, docenten en vaksecties staat begrijpend lezen in de spotlights; zowel bij het Nederlands als bij de vreemde talen. Het gevoel dat leerlingen te weinig lezen, niet vaardig genoeg lezen en te weinig kennis halen uit teksten wordt ondersteund door onderzoeken van de Onderwijsraad, PIRLS, PISA en Stichting Lezen.  

  69. 11 apr
   Flipping the classroom - online

   Met Flipping the classroom kun je je leerlingen meer maatwerk en differentiatie bieden in en buiten de lessen. 

   Online training

  70. 11 apr
   Beter begrijpend lezen bij alle vakken
   Amersfoort

   Bevorderen van leesbegrip door verdiepend lezen voortgezet onderwijs

  71. 12 apr
   Taal, (puber)brein en lesgeven
   Amersfoort

   Taal is voorwaarde, middel en doel van leren. Op social media wordt veel aandacht besteed aan het effect van Covid en de lockdown op het leren van de leerlingen. Wat is die invloed precies en op welke manier speelt de taalvaardigheid van de leerling bij dat effect ook een rol? Door breinonderzoek is steeds meer bekend over de werking van het (puber) brein op de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de leerling en zijn of haar leren.

  72. 14 apr
   Eigenaarschap vergroten met executieve functies
   Amersfoort

   Door de executieve functies van leerlingen te trainen en te versterken, kunnen zij zichzelf beter aansturen. Hoe doe je dat als docent?

  73. 14 apr
   Gamificatie in de les
   Amersfoort

   Gamificatie: het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in de les. Gamificatie biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie en kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen.

  74. 21 apr
   Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement
   Amersfoort

   Ben je teamleider of afdelingsleider, coordinator, of leraar met leidinggevende ambitie, en wil jij je verder ontwikkelen in een leidinggevende functie? Deze Leergang is een ontdekkingsreis voor (toekomstig) leiderschapstalent.

    

  75. 17 mei
   Vakwerkplan in een middag - online

   In het vakwerkplan leg je als sectie verantwoording af naar de schoolleiding en de inspecties; wat doe je op welke manier en waarom?

   Online training

  76. 18 mei
   Training 7 habits 4.0
   Amersfoort

   Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  77. 25 mei
   Ontwikkel je vaardigheden als startende mentor
   Amersfoort

   Hoewel het een mooie, inspirerende en nuttige taak is, ervaren veel mentoren deze taak toch als pittig. Zeker mentoren die deze taak nog maar net uitvoeren, omdat ze bijvoorbeeld net van de opleiding komen en/of zij-instromer zijn.

  78. 02 jun
   Feedback geven: het zweet op de juiste rug!
   Amersfoort

   Feedback is essentieel voor het leren van leerlingen. Het geven van feedback zorgt echter niet automatisch voor betere leerprestaties. In veel lessen wordt feedback gegeven, maar niet alle leerlingen doen daar wat mee. Docenten nemen veel verantwoordelijkheid voor het geven van feedback en vinden het lastig om leerlingen elkaar of zichzelf feedback te laten geven.  Zoek in de website