Sluiten

Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Academie

 1. 26-09 2018

  Studiedag Spel en spelbegeleiding

  1 dag in

  De basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2)

 2. 02-10 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

  Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te handelen door de juiste vragen te stellen. 

   

 3. 05-11 2018

  Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn (groep 1 t/m 8)

  1 dag in

  Recente inzichten, leesstrategieën, methodische aanpakken, monitoring, schoolspecifieke aanpak, handboek Lezen...Denken...Begrijpen!

 4. 05-11 2018

  Training Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen

  1 dag in

  Veel leerkrachten in groep 1 en 2 passen interactief voorlezen toe in de veronderstelling dat zij voldoende aanbod voor begrijpend luisteren realiseren. Begrijpend luisteren is meer. U leert het in deze training.

   

 5. Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2: Zo doe je dat! (alleen bij u op school)

  Deze training geeft handvatten, waarmee u in de dagelijkse praktijk uit de voeten kunt.  De kleuterperiode noemen we namelijk het drijfvermogen waarop de schoolse vaardigheden zich ontwikkelen.  Als u opbrengstbewust aan dat drijfvermogen wilt werken heeft u kennis en vaardigheden nodig.

 6. Training Groepsprocessen en probleemgedrag (groep 1 t/m 3) (alleen bij u op school)

   Hoe krijgt ik grip op problemen in de groep en hoe kan ik preventieve interventies inzetten? Met deze training verwerft u inzichten, kennis en vaardigheden toepasbaar in de schoolpraktijk.