Sluiten

Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Academie

  1. 18-08 2020

    Summerschool: 7 habits in 7 uur

    1 dag in

    Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  2. 24-08 2020

    Summerschool: Formatief toetsen in de les

    Meerdaagse in

    Hoe krijg je zicht op de voortgang van al je leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  3. 25-08 2020

    Summerschool: Digitale didactiek

    1 dag

    Leraren zien zich gesteld voor de uitdagingen om leerlingen bij digitale lessen betrokken te houden, het leren van leren zichtbaar te maken op afstand en in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

    Online training

  4. 26-08 2020

    Summerschool: 7 habits in 7 uur

    1 dag in

    Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

    Extra datum: 18 augustus

  5. 26-08 2020

    Summerschool: Groepsdynamiek en (online) rituelen

    1 dag

    We zijn het ons misschien niet altijd bewust, maar het onderwijs zit vol met rituelen. Een groot deel van die groepsvormende rituelen kunnen op 1,5 meter of online niet op de gebruikelijke manier of helemaal niet meer plaatsvinden.

    Online training

  6. 27-08 2020

    Summerschool: Differentiëren is te leren!

    Meerdaagse in

    Ontdek dat differentiëren makkelijker is dan je denkt. Je krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!


  7. 27-08 2020

    Summerschool: Vakdidactisch coachen

    1 dag in

    Leren op school wordt vaak ervaren als saaie taken die afgemaakt moeten worden. Wat kan een docent organiseren om een lerende effectiever te ondersteunen om met plezier en meer succes te leren?

  8. 08-09 2020

    Digitale didactiek

    1 dag

    Leraren zien zich gesteld voor de uitdagingen om leerlingen bij digitale lessen betrokken te houden, het leren van leren zichtbaar te maken op afstand en in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

    Online training

  9. 10-09 2020

    Training Klassenmanagement: greep op de groep

    Meerdaagse in

    Deze training geeft u concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

  10. 14-09 2020

    Training Leerlingen motiveren

    Meerdaagse in

    U krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

  11. 21-09 2020

    Examentraining mens- en maatschappijvakken

    1 dag in

    Praktische training met concrete handvatten. De focus ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen en het aanleren van strategieën. Met aandacht voor taal in de examens. 

  12. 22-09 2020

    Vakdidactisch coachen

    1 dag in

    Leren op school wordt vaak ervaren als saaie taken die afgemaakt moeten worden. Wat kan een docent organiseren om een lerende effectiever te ondersteunen om met plezier en meer succes te leren?

  13. 24-09 2020

    Formatief toetsen in de les

    Meerdaagse in

    Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  14. 29-09 2020

    Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

    1 dag in

    Iedere school is verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

  15. 30-09 2020

    Formatief toetsen in de les - online

    Meerdaagse in

    Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

    Online training

  16. 05-10 2020

    Differentiëren is te leren!

    Meerdaagse in

    Ontdek dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

    Online training

  17. 05-10 2020

    De leercoach: de zesde rol van de leraar

    Meerdaagse in

    U leert hoe u leerlingen aanzet om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. 

  18. 07-10 2020

    De leercoach: de zesde rol van de leraar

    Meerdaagse in

    U leert hoe u leerlingen aanzet om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. 

  19. 08-10 2020

    Dyslexiespecialist voortgezet onderwijs

    Meerdaagse

    Ben jij binnen de school het aanspreekpunt voor collega’s en leerlingen op het gebied van dyslexie?

    Online training

  20. 09-10 2020

    Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

    1 dag in

    Naar meer variatie en motivatie in de les.

  21. 12-10 2020

    Digitale didactiek

    1 dag

    Leraren zien zich gesteld voor de uitdagingen om leerlingen bij digitale lessen betrokken te houden, het leren van leren zichtbaar te maken op afstand en in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

    Online training

  22. 26-10 2020

    Activerende werkvormen en ICT voor mens- en maatschappijvakken

    1 dag in

    Naar meer variatie en motivatie in de les.

  23. 27-10 2020

    Formatief toetsen in de les

    Meerdaagse in

    Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  24. 02-11 2020

    Activerende werkvormen en ICT in de talenles

    1 dag in

    Ik wil leerlingen actiever betrekken bij mijn talenles, maar... Hoe doe ik dat? 

  25. 05-11 2020

    Eigenaarschap met executieve functies

    1 dag in

    Door de executieve functies van leerlingen te trainen en te versterken, kunnen zij zichzelf beter aansturen. Hoe doe je dat als docent?

  26. 09-11 2020

    Training 7 habits in 7 uur

    1 dag in

    Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  27. 12-11 2020

    Meetkunde in groep 1-2 ‘Ervaren en verwonderen’

    1 dag in

    We staan stil bij de ontwikkeling van het ruimtelijk voorstellingsvermogen van jonge kinderen en uw rol als leerkracht hierbij.  28. 13-11 2020

    Training Klassenmanagement: greep op de groep

    Meerdaagse in

    Deze training geeft u concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

  29. 16-11 2020

    Training Gamificatie in de les

    1 dag in

    Gamificatie: het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in de les. Gamificatie biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie en kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen.

  30. 16-11 2020

    Formatief toetsen in de les

    Meerdaagse in

    Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  31. 17-11 2020

    Training Executieve functies

    1 dag in

    Executieve functies zijn voorwaarden voor het leren en bepalen in hoge mate leersucces (groep 1 - 3). In deze training leert u deze functies bij jonge kinderen te stimuleren. 

  32. 17-11 2020

    Dyslexiebeleving po

    1 dag in

    Mix van algemene informatie, theoretische kennis, actieve opdrachten, en handvatten voor aanpassingen in de klas.
  33. 24-11 2020

    Examentraining Mens- en Maatschappijvakken

    1 dag in

    Praktische training met concrete handvatten. De focus ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen en het aanleren van strategieën. Met aandacht voor taal in de examens. 

  34. 24-11 2020

    Pedagogisch coachen

    1 dag

    Voor mentoren en docenten vo en MBO en docenten vo en MBO die de training vakdidactisch coachen hebben gevolgd en zich willen verdiepen in het coachen op de leerhouding van lerenden.  35. 01-12 2020

    Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

    1 dag in

    Naar meer variatie en motivatie in de les.

  36. 03-12 2020

    Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

    1 dag in

    Iedere school is verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

  37. 03-12 2020

    Formatief toetsen in de les

    Meerdaagse in

    Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  38. 09-12 2020

    Meetkunde in groep 1-2 ‘Ervaren en verwonderen’

    1 dag in

    We staan stil bij de ontwikkeling van het ruimtelijk voorstellingsvermogen van jonge kinderen en uw rol als leerkracht hierbij.  39. 10-12 2020

    Differentiëren is te leren!

    Meerdaagse in

    Ontdek dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

  40. 10-12 2020

    Training 7 habits in 7 uur

    1 dag in

    Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  41. 13-04 2021

    Training Gamificatie in de les

    1 dag in

    Gamificatie: het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in de les. Gamificatie biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie en kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen.

  42. Toetskwaliteit met beleid (alleen bij u op school)

    Toetsbeleid, constructie en vaststelling, toetsen om te leren.
    Wat zijn de kwaliteitsstandaarden voor toetsing en examinering van uw school?

  43. Activerende en passende werkvormen (alleen bij u op school)

    Meer variatie en motivatie in de les!

  44. Projectmanagement voor het onderwijs (alleen bij u op school)

    U gaat als deelnemer naar huis met een concreet plan en een helder geformuleerd project.

  45. Rekendidactiek - Gevorderd (alleen bij u op school)

    U leert onder andere wat de kenmerken zijn van zwakke en sterke rekenaars en hoe u een gedifferentieerd aanbod aan de leerlingen in de groep kunt organiseren.

  46. ICT bij het vak Nederlands (alleen bij u op school)

    Leer verschillende tools kennen en gebruiken!

  47. Kom maar op met je feedback (alleen bij u op school)

    Leren omgaan met feedback opent de deuren naar de professionele dialoog!

  48. Kwaliteitszorg en ambities (alleen bij u op school)

    Kwaliteitszorg is een belangrijk instrument om ambities van de school en het bestuur waar te maken.

  49. Optimale examentraining: vervolg voor alle vakken (alleen bij u op school)

    Bij deze training krijgt u antwoord op hoe u de examentraining anders kunt vormgeven en hoe u uw leerlingen gemotiveerd houdt tot de examens.

  50. Training Differentiëren: verdiepen en verbreden (alleen bij u op school)

    U wilt differentiëren nog beter in de vingers krijgen …. 

  51. Training Flipping the classroom: meer ruimte voor maatwerk (alleen bij u op school)

    Meer maatwerk en differentiatie. Ervaar en ga aan de slag.

  52. Training Examinatoren praktijkexamens vmbo (alleen bij u op school)

    Hoe kom ik tot een eerlijke beoordeling van het praktijkexamen van mijn leerlingen? Dit is een vraag die natuurlijk van belang is bij alle examens. Maar de afname van praktijkexamens stelt specifieke eisen aan de examinatoren.

  53. Groepsdynamiek en (online) rituelen (alleen bij u op school)

    We zijn het ons misschien niet altijd bewust, maar het onderwijs zit vol met rituelen. Een groot deel van die groepsvormende rituelen kunnen op 1,5 meter of online niet op de gebruikelijke manier of helemaal niet meer plaatsvinden.