Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Academie

 1. 14-03 2018

  Studiedag Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk

  1 dag in

 2. 14-03 2018

  Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) in de wiskundeles

  1 dag in

 3. 19-03 2018

  Hoe geef ik een goede rekenles met een digitale rekenmethode?

  1 dag in

 4. 20-03 2018

  Studiedag Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau

  1 dag in

 5. 21-03 2018

  Training Beter leren rekenen door te tekenen: talige rekenopgaven oplossen door te visualiseren

  1 dag in

 6. 22-03 2018

  Heb lef om rekendoelen te kíezen bij zeer zwakke rekenaars in het vmbo en mbo

  1 dag in

 7. 06-04 2018

  Training Een digitale (instap)toets afgenomen, en nu? Differentiëren!

  1 dag in

 8. 09-04 2018

  Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

 9. 09-04 2018

  Leergang Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

 10. 17-04 2018

  Training Rekenbewust beroepsonderwijs voor (v)mbo

  1 dag in

 11. 19-04 2018

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

 12. 03-09 2018

  Studiedag Sterke rekenaars in het basisonderwijs

  1 dag in

 13. 03-09 2018

  Spoedcursus rekendidactiek: in drie dagen startbekwaam voor rekenlessen

  Meerdaagse in

 14. 10-09 2018

  Training Rekendidactiek gevorderd (met o.a. passende perspectieven en differentiëren) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

 15. 12-12 2018

  Training Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

 16. Training Rekenbeleidsplan schrijven: voortgezet onderwijs & mbo

 17. Training Rekenbeleidsplan schrijven met persoonlijke begeleiding: voortgezet onderwijs & mbo

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies