Sluiten

Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Academie

 1. 03-09 2018

  Spoedcursus Rekendidactiek

  Meerdaagse in

  In drie dagen startbekwaam voor rekenlessen. U  leert hoe u effectief rekenonderwijs aanbiedt volgens de recente inzichten. 

 2. 03-09 2018

  Training Rekendidactiek - Basis

  Meerdaagse in

  In deze driedaagse training - gebaseerd op het Raamwerk rekenen - leert u hoe u effectief rekenonderwijs aanbiedt volgens de recente inzichten.

 3. 27-09 2018

  Hoe geef ik een goede rekenles met een digitale rekenmethode?

  1 dag in

  Een effectieve rekenles met een digitale methode, hoe doe ik dat? U leert het in deze training.

 4. 01-10 2018

  Training Leerlingen motiveren voor rekenen

  1 dag in

  Hoe motiveert u leerlingen voor het vak rekenen nu de rekentoets niet meetelt? En hoe motiveert u leerlingen die negatieve rekenervaringen en rekenhiaten hebben opgebouwd voor het vak rekenen?

 5. 08-10 2018

  Studiedag Sterke rekenaars in het basisonderwijs

  1 dag in

  Van kennis naar concrete onderwijsaanpassingen voor uw sterke rekenaars.

 6. 09-10 2018

  Studiedag Tegenvallende rekenresultaten

  1 dag in

  U maakt kennis met een eenduidige aanpak die op de eigen school ingezet kan worden om tegenvallende rekenresultaten te verbeteren.

 7. 09-10 2018

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

  Iedere school is verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

 8. 31-10 2018

  Dyscalculie in de wiskundeles

  1 dag in

  Voor leerlingen met dyscalculie zijn aanpassingen mogelijk tijdens het examen. Maar hoe zit het op de weg naar dit het examen toe? Wat kun en mag u in een reguliere wiskundeles doen voor leerlingen met ERWD-problematiek? Tijdens deze training staat de eigen praktijk centraal. Deelnemers nemen dyscalculieverklaringen van leerlingen en het sectieplan/vakwerkplan en eventueel dyscalculieprotocol mee. Theorie over mogelijke onderwijsaanpassingen en wet- en regelgeving wordt aangeboden en direct vertaald naar aanpassingen in de eigen schooldocumenten.

 9. 01-11 2018

  Een diagnostische reken-/wiskundetoets afgenomen, en nu? Differentieren!

  1 dag in

  Met een digitale (instap)toets en een gedifferentieerde les naar hogere opbrengsten

 10. 06-11 2018

  Passende perspectieven rekenen

  1 dag in

  Rekendoelen voor zwakke rekenaars en referentieniveau 2F in het vmbo en mbo

 11. 14-11 2018

  Studiedag Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk

  1 dag in

  Hoe geeft u differentiatie bij rekenonderwijs in het basisonderwijs vorm op leerstof, in een onderwijsomgeving die meer divers wordt?

 12. 03-12 2018

  Training Rekendidactiek - Gevorderd

  Meerdaagse in

  U leert onder andere wat de kenmerken zijn van zwakke en sterke rekenaars en hoe u een gedifferentieerd aanbod aan de leerlingen in de groep kunt organiseren.