Zoeken in de website

Academie

 1. 02-11 2017

  Optimale examenvoorbereiding

  1 dag in

  Het examen is het moment waar zowel docenten als leerlingen naartoe werken. Vaak blijkt het dat de examenvoorbereiding een domper op de afsluiting van een schoolcarrière. Eindeloos oefenen van oude examens en leren, leren en nog eens leren… Dan kan anders! Bij deze training krijgt u antwoord op hoe u de examentraining anders kunt vormgeven en hoe u uw leerlingen gemotiveerd houdt tot de examens.

  Volgende training start 7 december 2017 

 2. 06-11 2017

  Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn groep 1-8

  1 dag in

  Recente inzichten, leesstrategieën, methodische aanpakken, monitoring, schoolspecifieke aanpak, handboek Lezen...Denken...Begrijpen!

 3. 06-11 2017

  Training Beoordelen van lessen met 'de vijf rollen van de leraar'

  1 dag in

  Er kunnen allerlei situaties zijn waarin u een les bijwoont. Hoe waarborgt u de kwaliteit en de objectiviteit van uw beoordeling? Bent u een coach? Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan.Hierdoor verricht u betere lesobservaties.

 4. 07-11 2017

  Training Executieve functies peiler voor leersucces (groep 1 – 3)

  1 dag in

  Executieve functies zijn processen die te maken hebben met plannen, flexibiliteit, aandacht houden en het onderdrukken van prikkels. In deze training leert u deze functies bij jonge kinderen te stimuleren. Executieve functies zijn voorwaarden voor het leren en bepalen in hoge mate leersucces.

  De eerst volgende training is op 29 januari 2018.

 5. 07-11 2017

  Masterclass Motiveren en laten leren – goede schoolleiders & betere lessen

  Meerdaagse in

  Motivatie en motiveren zijn begrippen die we in publicaties en artikelen over onderwijs regelmatig tegenkomen. Het gaat dan meestal om de vraag hoe leerlingen te motiveren zijn. Maar, niet alleen leerlingen, ook leraren lijken niet steeds bereid en gemotiveerd om aan hun professionele ontwikkeling te werken of zich in te zetten voor een verandering.

  Volgende training start 21 maart 2018

 6. 08-11 2017

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

  Het onderwijs aan het jonge kind heeft landelijk ruim aandacht.De vraag naar kennis over het jonge kind neemt daardoor toe. Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te handelen door de juiste vragen te stellen. 

  Volgende training start 15 maart 2018

   

 7. 08-11 2017

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches'. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. 

 8. 09-11 2017

  Training Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen

  1 dag in

  Veel leerkrachten in groep 1 en 2 passen interactief voorlezen toe in de veronderstelling dat zij voldoende aanbod voor begrijpend luisteren realiseren. Begrijpend luisteren is meer. U leert het in deze training.

   

 9. 10-11 2017

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

  Meerdaagse in

  Met module 3 van de Leesspecialist basisonderwijs verwerft u extra specialistische kennis en aanvullende vaardigheden om op een professionele en structurele manier inhoud te geven aan uw centrale rol als leesspecialist.

 10. 10-11 2017

  Training De gesprekscyclus: van evalueren tot beoordelen via leren en motiveren

  Meerdaagse in

  Correcte en doelgerichte uitvoering van de gesprekscyclus draagt bij aan de kwaliteit van uw onderwijsaanbod. Met deze tweedaagse training weet u vanuit de juiste houding de juiste snaar te raken.

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies