Zoeken in de website

Academie

 1. 31-05 2017

  Nationaal Congres Lesgeven: Tijd voor eigentijd(s)

  1 dag in

  Onder het motto: Eigentijds lesgeven aan de leerling van vandaag voor de maatschappij van morgen bieden wij u een rijke leeromgeving waarin u kunt kiezen uit een mix van activiteiten. U zult verschillende doorkijkjes krijgen naar manieren van eigentijds lesgeven. U kunt samen met anderen leren over (onderdelen van) eigentijdslesgeven, ontdekken wat u ervan vindt, hoe u er vorm aan kunt geven, wat u al doet en kunt behouden. U kunt creëren, oefenen en eigentijds lesgeven ervaren. Mis dit congres niet!

 2. 01-06 2017

  Training LOB van visie naar uitvoering!

  Meerdaagse

  Deze scholing geeft u handvatten voor de aanpak van LOB bij u op school. U start met het formuleren van een visie op LOB en aan het eind van de training hebt u vanuit de visie bepaald op welke wijze er binnen uw school op een geïntegreerde wijze binnen het onderwijsprogramma aandacht besteed wordt aan LOB. U beschikt over een plan van aanpak om LOB binnen uw school volgens uw visie waar te maken. 

 3. 08-06 2017

  Training Leerlingen motiveren voor rekenen

  1 dag

  Hoe motiveert u leerlingen voor het vak rekenen nu de rekentoets niet meetelt? En hoe motiveert u leerlingen die negatieve rekenervaringen en rekenhiaten hebben opgebouwd voor het vak rekenen?

 4. 12-06 2017

  Studiedag monitoren leesbegrip voor intern begeleiders, taalcoördinatoren en leerkrachten groep 4 t/m 8

  1 dag in

  Denkt u na over hoe u de leerlingresultaten begrijpend lezen kunt verbeteren? Wilt u weten hoe u een toetskalender inricht die meer diagnostische informatie oplevert en verder gaat dan alleen signaleren? Wilt u weten hoe het groepsplan daadkrachtig wordt en welke interventies werken aan de verlengde instructietafel? Tijdens deze studiedag maakt u zich de inzichten en de ideeën eigen waarmee u de monitoring van het leesbegrip voor uw schoolspecifieke situatie verantwoord vormgeeft.

 5. 13-06 2017

  Inspiratiedag Differentiëren is te leren!

  1 dag in

  Geen mens is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. 

 6. 16-08 2017

  Summerschool: Timemanagement volgens Covey: buitengewoon effectief door de '5 choices'

  1 dag in

  Leraren en leidinggevenden in het onderwijs ervaren vaak dat een werkdag te weinig uren heeft. We leven tegenwoordig met de tegenstrijdigheid dat het makkelijker én moeilijker is dan ooit om buitengewoon effectief te zijn. De mogelijkheden zijn uitgebreider dan voorheen. 

 7. 16-08 2017

  Summerschool: 7 habits of Highly Effective People (Stephen Covey) voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

  De tweedaagse training ‘7 Habits voor leidinggevenden' is een intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de grondbeginselen van inspirerend leiderschap.

 8. 16-08 2017

  Summerschool: Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

  Differentiëren heeft een positief effect op de leeropbrengsten. Veel docenten onderschrijven dat, maar de praktische uitwerking komt vaak niet van de grond. In deze training ontdekt u dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

 9. 24-08 2017

  Summerschool: Timemanagement volgens Covey: buitengewoon effectief door de '5 choices'

  1 dag in

  Leraren en leidinggevenden in het onderwijs ervaren vaak dat een werkdag te weinig uren heeft. We leven tegenwoordig met de tegenstrijdigheid dat het makkelijker én moeilijker is dan ooit om buitengewoon effectief te zijn. De mogelijkheden zijn uitgebreider dan voorheen. 

 10. 24-08 2017

  Summerschool: 7 habits of Highly Effective People (Stephen Covey) voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

  De tweedaagse training ‘7 Habits voor leidinggevenden' is een intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de grondbeginselen van inspirerend leiderschap.

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies