Sluiten

Zoeken in de website

Berichten geschreven door Bert Wienen

 1. Een protocol als oplossing voor boze ouders?

  Een protocol als oplossing voor boze ouders. Het was een van de meest vreemde oplossingen die naar voren kwam in een week waarin er veel over ouders en school gesproken werd. RTL nieuws en Trouw wezen op de signalen van rechtsbijstandverzekeraars dat het aantal verzoeken rond conflicten de laatste jaren steeds is gestegen. En in de afgelopen weken werd kort verslag gedaan van rechtszaken tegen scholen.

 2. Hoe logisch is het dat hulpverleners in uw school hun eigen koers varen?

  Chris is een onderwijsman in hart en nieren. Ik ken hem al jarenlang als een bevlogen schoolleider die altijd samen met zijn team zoekt naar mogelijkheden om elke leerling vérder te helpen. Waar externe hulp nodig is, wordt die zonder aarzeling ingeschakeld. De laatste keer dat ik Chris sprak, schrok ik. Chris was geprikkeld – geprikkeld door alle hulpverleners die zijn school voortdurend in- en uitvliegen. “Zij weten precies wat ze hier kunnen halen. Maar wat brengen ze ons nou eigenlijk?”

 3. Medicatie als voorwaarde om op school te mogen blijven?

  De afgelopen week was er een uitzending van het televisieprogramma De Monitor over scholen die ouders dwingen om hun kind ADHD-medicatie te geven. Soms wordt zelfs het gebruik van medicatie als voorwaarde gesteld om op school te mogen blijven. Er valt veel te zeggen hierover en dat werd dan ook gedaan. “De school mag niet op de stoel van de psychiater gaan zitten”, aldus de Kinderombudsman. Of psychiaters die op Twitter melding maakten van ‘grote zorgen’. Staatssecretaris Dekker stuurde er zelfs een brief over aan de Tweede Kamer. Mij vielen in al deze discussies vooral twee dingen op.

 4. Wat is effectieve samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs eigenlijk?

  Vanaf de dag dat een kind voor het eerst naar school gaat ontstaat er een relatie tussen ouders en de leraar: samen overleggen, samen sparren en samen zoeken naar het beste voor het kind. Scholen vinden het dan ook uitermate belangrijk dat de samenwerking met ouders goed wordt georganiseerd. Maar bij de invoering van Passend Onderwijs en de bijbehorende afstemming tussen zorg en onderwijs dreigt iedereen de waarde van ouderbetrokkenheid weer even te vergeten. Een gemiste kans volgens mij.

 5. Stop definitief met de ZAT zonder ouders

  'Passend onderwijs is niet van de grond gekomen’ en ‘als een kind wel op de juiste plek terecht komt is dat niet te danken aan passend onderwijs, maar aan een verlicht schoolbestuur of een leerkracht of docent die zijn nek uit durft te steken’ aldus de kinderombudsman. Het probleem en de uitzondering in één zin. Verandering en verbetering zijn hard nodig. Daarom:

  1. Stop met (ZAT)besprekingen zonder ouders,
  2. Gemeentelijke overheid! Stel eisen aan jeugdzorgaanbieders.