Spring naar mobiele navigatie

Berichten geschreven door Ingrid Dirksen

Berichten van "Ingrid Dirksen"

 1. Formatief toetsen, wat is er nu zo nieuw? 

  25 februari 2019 om 14:47 - door Ingrid Dirksen - 1 reactie

  ‘Eigenlijk is formatief toetsen dat je ontzettend goed lesgeeft’. Dit zei een leraar laatst na een training ‘formatief toetsen in de les’. Dat is best een mooie conclusie, zeker als je beelden hebt van wat dan een ontzettend goede les is. We krijgen veel vragen over formatief toetsen en hoe je dit als school, als leraar nou handen en voeten kunt geven. En net als bij differentiëren mag het vaak niet te veel tijd kosten in de voorbereiding. Is het nu allemaal zo nieuw dat er veel tijd in gaat zitten? 

  Lees meer over "Formatief toetsen, wat is er nu zo nieuw? "

 2. Vier redenen om lessen digitaal te observeren

  19 november 2018 om 10:00 - door Ingrid Dirksen - 0 reacties

  Op vrijwel iedere school vinden lesbezoeken plaats, wellicht ook bij u. Een goede zaak, want goede feedback van collega-docenten en teamleiders geeft leraren de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en te groeien in hun vak. Ten opzichte van traditionele vragenlijsten biedt digitaal observeren, bijvoorbeeld met de online tool Yollen, een aantal belangrijk voordelen die we in dit blog zullen behandelen.

  Lees meer over "Vier redenen om lessen digitaal te observeren"

 3. Ouderbetrokkenheid: vijf tips voor effectieve startgesprekken

  4 juni 2018 om 16:16 - door Ingrid Dirksen - 0 reacties

  Om ouderbetrokkenheid te stimuleren, is vroegtijdig kennismaken met ouders cruciaal. Steeds meer scholen organiseren aan het begin van het schooljaar individuele startgesprekken. Hoe geef je deze goed vorm? In dit blog geef ik handige do’s en don’ts.

  Lees meer over "Ouderbetrokkenheid: vijf tips voor effectieve startgesprekken"

 4. Eigentijds onderwijs. Ieder zijn eigen mening

  6 september 2016 om 09:45 - door Linda Odenthal, Ingrid Dirksen - 1 reactie

  Eigentijds onderwijs. Talloze scholen zijn er druk mee bezig. En dat terwijl de discussie nog in volle gang is. Er wordt veel over geschreven en iedereen lijkt er een ander beeld bij te hebben. Maar wat zijn die beelden en welk beeld heeft u bij eigentijds onderwijs? Wat vindt u ervan en wat betekent het voor u als leraar? Moet alles anders of geeft u al eigentijds les? Laten we eerst eens kijken naar enkele standpunten.

  Lees meer over "Eigentijds onderwijs. Ieder zijn eigen mening"

 5. Ik vraag me af wat differentiëren met het zelfbeeld van leerlingen doet

  21 maart 2016 om 08:03 - door Ingrid Dirksen - 0 reacties

  De instructiefase is bij uitstek een fase waarbinnen je als docent goed kunt differentiëren. Leerlingen worden dan veelal in twee of drie verschillende groepen ingedeeld op basis van hun beheersing van de lesstof. De groep die de stof nog onvoldoende beheerst krijgt meer instructie dan de andere twee groepen. "Maar krijgen leerlingen in de groep met meer instructie dan geen negatief zelfbeeld?", zo wordt mij regelmatig gevraagd. "En wat doet dat met het groepsgevoel?" Een terechte zorg?

   

  Lees meer over "Ik vraag me af wat differentiëren met het zelfbeeld van leerlingen doet"

 6. Differentiëren: schoolbreed starten of juist in kleine teams?

  2 november 2015 om 08:02 - door Ingrid Dirksen - 2 reacties

  Veel scholen vragen zich af wat ze het best kunnen doen om differentiëren een plek te geven. Moet je nu schoolbreed starten, of juist kiezen voor een meer gefaseerde aanpak in kleine teams? Een vraag die bij meer professionaliseringsvragen speelt en het antwoord is dan ook niet eenduidig. 

  Lees meer over "Differentiëren: schoolbreed starten of juist in kleine teams?"

 7. Hoe het Vakcollege de LesobservatieApp inzet om een lerende organisatie te worden

  22 september 2015 om 07:00 - door Ingrid Dirksen - 2 reacties

  “ Ik ben nog geen ander observatie-instrument tegengekomen, waarmee je zoveel kunt differentiëren.”

  Jenny Oldenhuis stond in augustus 2014 voor een enorme uitdaging. Ze was net directeur geworden van Scholengemeenschap Maarsbergen (nu Vakcollege Maarsbergen). Deze vmbo school was een zwakke school op alle niveaus. Maar daarnaast was de organisatie verwaarloosd en het vertrouwen en de ‘drive’  ver te zoeken. Oldenhuis wilde de resultaten weer naar voldoende brengen en was ervan overtuigd dat dat alleen mogelijk was als ze zou bouwen aan een lerende organisatie waarin professionalisering en ontwikkeling aandacht krijgen. Met een cultuur van transparantie, eigenaarschap en vertrouwen. In dit interview vertelt ze aan Ingrid Dirksen hoe de LesobservatieApp wordt ingezet om haar team een tool te geven om deze vernieuwingsslag te kunnen maken..

  Lees meer over "Hoe het Vakcollege de LesobservatieApp inzet om een lerende organisatie te worden"

Zoek in de website