Sluiten

Zoeken in de website

Berichten geschreven door Pieter Gerrits

  1. Zo haalt uw team meer uit de rekenmethode

    “Wat kan er volgens u beter bij het rekenonderwijs?”. Deze vraag legden wij voor aan 25 Nederlandse basisscholen. Bijna unaniem gaven de scholen terug dat ze denken dat er vooral méér uit de rekenmethode te halen is. Onzekerheid over de juiste keuzes houdt veel leerkrachten echter tegen.

  2. Waarom uw leerling de toets voor rekenen goed maakt en het toch niet snapt - Het belang van deep learning

    De afgelopen jaren is er een enorme focus geweest op opbrengstgericht werken. En wat we merken, is dat op sommige scholen die focus heeft geleid tot oppervlakkigheid. Met oppervlakkigheid bedoel ik dan dat leerlingen de toets misschien wel goed maken, maar dat het daadwerkelijke begrip van rekenen ontbreekt. Het gevolg is dat leerlingen hun rekenvaardigheid relatief snel weer kwijtraken en leerkrachten zich gedwongen voelen methodes volledig te doorlopen. Een overtuiging die door het overcomplete aanbod tot veel stress leidt. Hoe kunnen we tot een verdiepingsslag komen in het opbrengstgericht werken op een manier die kinderen echt goed leert rekenen?

  3. Drie manieren om je minder zorgen te maken over kwaliteit(-zorg)

    Als het woord kwaliteit of kwaliteitszorg in een gesprek valt dan volgt meestal een hartgrondige zucht. Waarom verlopen gesprekken over onderwijskwaliteit vaak zo ongemakkelijk? Een voor de hand liggende reden is dat kwaliteitszorg nog vaak wordt geassocieerd met ‘tekortschieten’. De kwaliteit moet beter, de lat moet steeds hoger. Anders zit je in de problemen.  De kwaliteit van het onderwijs moet van goed naar beter en het liefst van beter ook nog naar excellent. Zelfs bij prima resultaten zijn er de nodige ‘maren’: ‘de kwaliteit is niet echt geborgd, de kwaliteitszorg niet op orde, toeval speelde een te grote rol’ enz. Dat kwaliteit(-zorg) op deze manier bij veel mensen een negatief gevoel oproept, is heel begrijpelijk. In zijn rede “Over vlammen en afbranden” laat Van Yperen ons weten dat wanneer we tussentijds worden beoordeeld op wat nog beter kan, we eerder gedemotiveerd raken en de kans kleiner is dat we excelleren dan wanneer we de aandacht richten op de groei die we hebben doorgemaakt. Dat motiveert. In deze blog belichten we drie invalshoeken om anders naar kwaliteit te kijken.