Sluiten

Zoeken in de website

Berichten geschreven door Willem Rosier

  1. Slagen voor de rekentoets? Hoe een rekencoördinator zorgt voor een stevig fundament

    De verplichte rekentoets voor het mbo, vmbo en havo komt er voorlopig niet. De reden: de meeste scholieren zakken ervoor. "Het doel is om eerst het rekenonderwijs op een hoger niveau te brengen en dan die toets in te voeren", verklaart politiek BNR-verslaggever Jaap Jansen op 6 oktober. Maar hoe krijgt u dat ‘hoger niveau’ voor elkaar?

  2. Met de boom van Bloom stelt u de juiste vragen

    De kern van het leren van 21e eeuwse vaardigheden is denken. Nu is het leren denken de essentie van begrijpend lezen. Belangrijke 21e eeuwse (denk)vaardigheden zijn: probleem oplossen, creatief denken en kritisch denken. Is het iets nieuws? De Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom bracht deze opbouw (‘taxonomie’) van lagere en hogere denkvaardigheden al rond 1956 in kaart.