Sluiten

Zoeken in de website

Drie redenen waarom sterke scholen het gesprek over de kwaliteit van de les nú beginnen

Drie redenen waarom sterke scholen het gesprek over de kwaliteit van de les nú beginnen

De sfeer binnen een klein team van docenten is goed. Velen werken al jaren samen en kennen elkaar door en door. Ook buiten schooltijd ontmoeten sommige collega’s elkaar. Teamvergaderingen zijn altijd gezellig. Op een dag praat de locatiedirecteur met het team over onderwijsontwikkeling. Hij stelt voor dat docenten met elkaar feedbackgesprekken houden over lastige lessituaties. Er wordt terughoudend gereageerd: “Is dat per se nodig?” en “Het gaat toch goed?” Het wordt duidelijk dat de docenten veel met elkaar praten, maar misschien wel te weinig over de kern van hun werk: het lesgeven.

Bovenstaand voorbeeld is fictief, maar niet onwaarschijnlijk. Hoewel vele docenten elke dag hun stinkende best doen, wordt het gezamenlijke gesprek over ‘een goede les’ en de docentvaardigheden die daarbij horen soms weinig gevoerd. En dat is een gemiste kans. Het is essentieel dat scholen praten over wat een effectieve les is, er een visie op ontwikkelen én het lesgeven centraal stellen. Alleen dan ontstaan sterke scholen. Kortom: de les in the spotlights! Waarom kunt u daar niet omheen? In dit blog geef ik drie argumenten:

1. De docent heeft de grootste invloed op het leren van leerlingen

Het is de passie van iedereen in het onderwijs om leerlingen te laten bloeien. Maar hoe ontplooien jongeren zich en leren ze maximaal? Onderzoek toont aan dat de docent cruciaal is. Marzano stelt dat de leerprestaties van leerlingen voor 67 procent door de docent worden bepaald. Daarom zetten sterke scholen in alles wat ze doen de les – het primaire proces - centraal. Dat wat in de les gebeurt, is het belangrijkst. Vaardige docenten zorgen voor hoge leerlingprestaties.

2. Een visie geeft richting voor ontwikkeling

Door het gesprek te voeren over lesgeven, scherpen collega’s elkaar aan. Ze formuleren samen antwoorden op vragen als: Wat is een effectieve les? Welke docentvaardigheden horen daarbij? Ze ontwikkelen visie. En dat helpt om gericht verder te ontwikkelen. Met de visie voor ogen kunnen op schoolniveau, teamniveau én op individueel docentniveau doelen geformuleerd worden. Kortom: een visie geeft een gezamenlijke richting voor schoolontwikkeling, op alle niveaus in de school.

3. Ook secundaire processen dragen bij

Als het primaire proces centraal staat, richt ook alles wat búiten de les gebeurt (het secundaire proces) zich op het leren van leerlingen. Dus ook de roostermaker, de conciërge, de schoolleider, de bestuurder of de zorgcoördinator vragen zich af: hoe draag ík bij aan het leren van de leerlingen? Dit voorkomt dat secundaire processen op zichzelf staan, een eigen leven leiden of té belangrijk worden. Door te focussen op de les, werkt iedereen – in welk proces dan ook – mee aan de optimale ontwikkeling van leerlingen.

Inspiratie

De focus op de les dus. Maar hoe geeft u het gesprek over de kwaliteit van het lesgeven inhoud? Ter inspiratie enkele doorverwijzingen:

  • Iedere docent vervult in zijn les vijf rollen: die van gastheer, presentator, pedagoog, didacticus en afsluiter. Martie Slooter beschrijft deze basisvaardigheden in de bestseller De vijf rollen van de leraar. Bekijk dit filmpje op Leraar24 met uitleg en een kijkje in de praktijk.
  • Docentvaardigheden zijn in te delen naar vier niveaus: (1) de basisvaardigheden (de vijf rollen van de leraar), (2) het kunnen inzetten van passende werkvormen, (3) het kunnen omgaan met verschillen en (4) zelfregulatie, jongeren weten dan zélf hoe ze kunnen leren. Deze piramide helpt scholen het gesprek over deze niveaus te voeren en helpt docenten gericht te groeien.
  • ‘Zet het primaire proces centraal’ is een van de vijf regels uit het boek Gouden regels voor een sterke school – editie voortgezet onderwijs.

Voert u op school het goede gesprek? Laat hieronder een reactie achter.

Plaats een reactie

Over de auteur

Elleke klein.jpg

Elleke van den Burg- Poortvliet

Elleke van den Burg-Poortvliet is tekstschrijver, journalist, (hoofd- en eind)redacteur en uitgever en heeft een eigen tekstbureau.

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan