Sluiten

Zoeken in de website

Competente rebellen gevraagd!

Competente rebellen gevraagd!

Minister Bussemaker gaf op 17 maart een mooie lezing tijdens het symposium 'Vaardigheden voor de toekomst'. Ze brak een lans voor onderwijs als bron van toerusting voor iedereen, voor onderwijs dat vaardigheden ziet als voorwaarden voor verbeelding en voor onderwijs dat creatieve, competente rebellen voortbrengt.
 

De minister laat zich aanvuren door het verhaal van de WRR. Daarin staat dat, willen we het verdienvermogen van Nederland kunnen vasthouden en laten groeien, responsiviteit van burgers en samenleving gevraagd wordt. En dat kan alleen als we de mogelijkheden van mensen tot ontplooiing brengen. Het betekent een brede opdracht voor het onderwijs: de ontwikkeling van cognitieve, non-cognitieve en sociaal-emotionele vermogens. Het is een buitengewoon inspirerend betoog van de minister, waarvan ik hoop dat het zijn weg vind naar onderwijsprofessionals.

De lezing deed me denken aan twee andere, eerdere publicaties. Een blog van Jan Fasen, voorzitter van de centrale directie van het Connect College, en de rede van prof. dr. Edith Hooge, als hoogleraar Onderwijsbestuur verbonden aan de Tias Nimbas Business School.

Het blogartikel van Jan Fasen, kantelen of kapseizen, lees ik als een pleidooi voor rebellie en opeisen van autonomie. En als een hand in eigen boezem: bestuurders en onderwijsprofessionals sta voor een eigen visie op wat goed onderwijs is en gedraag je daarnaar! Hij legt in zijn blog een analogie met de zorg constateert in het onderwijs onvoldoende dwarsdenken, rebellie en visie. De enkeling in het onderwijs die het risico wel durft te nemen wordt vakkundig onthoofd in de lerarenkamer of op twitter, zo concludeert hij cynisch.

En dan de rede van Edtih Hooge, onder de titel ‘Besturing van autonomie'. Zij toont aan dat onderwijsorganisaties beschikken over de ‘verkeerde’ autonomie. Autonomie die een beroep doet op zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid op het gebied van bedrijfseconomisch beheer en organisatie, en juist niet op het punt van doelen, vorm en inhoud van het onderwijs. Het is juist die onderwijsinhoudelijke autonomie die door de overheid de afgelopen 50 jaar met voeten is getreden.

Ik hoop dat deze knappe lezing van de minister onderwijsbestuurders en professionals inspireert tot competent rebelleren en het opeisen van de ‘juiste’ autonomie. Daar is moed voor nodig, want die autonomie brengt een forse verantwoordelijkheid met zich mee, maar wel een verantwoordelijkheid die, aldus Edith Hooge, “een beroep doet op waar onderwijsbestuurders en –professionals goed in zijn en gemotiveerd voor zijn: goed onderwijs realiseren.” Het vraagt mijns inziens ook mensen in de onderwijspraktijk met lef, ideeën, deskundigheid en ambities die verder gaan dan het pleasen van de overheid.

Als ook de minister zich door haar eigen lezing laat inspireren tot beleid dat tot de verbeelding spreekt, en ze vertrouwen schenkt en ruimte geeft aan creatieve en competente rebellen, dan komt het wel goed met het verdienvermogen van Nederland.

Ben nieuwsgierig naar hoe u haar lezing heeft ervaren.

Reacties

  1. Saskia Danen Saskia Danen - 20 maart 2014

    Beste Suzan,
    Heel erg bedankt voor deze inspirerende blog. Ik had de toespraak van Jet Bussemaker nog niet gelezen, maar dankzij de link in je blog nu wel. Het spreekt mij bijzonder aan. Juiste in deze tijd waar alles zo snel gaat en zoveel in korte tijd verandert zijn kennis, creativiteit, samenwerking, communicatie, moed, uithoudingsvermogen en flexibiliteit zo belangrijk. Ik zie het ook in de zorgsector waar ik zelf werk. Degene die krampachtig volhouden aan vaste patronen, regels en procedures redden het niet. Ik geloof er ook in dat we juist nu kansen moeten zien én creëren. Dat vraagt zoals Bussemaker het zo mooi zegt om anticiperen, aanpassing, een actieve en alerte houding. Dat is belangrijk om onze kinderen mee te geven, maar ook veel volwassenen moeten dit m.i. nog leren.

Plaats een reactie

Over de auteur

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan