Sluiten

Zoeken in de website

Kunnen we voorkomen dat helft jonge docenten wil stoppen vanwege 'mondige, respectloze ouders'?

Kunnen we voorkomen dat helft jonge docenten wil stoppen vanwege 'mondige, respectloze ouders'?

Afgelopen vrijdag (4 april) meldde CNV Onderwijs dat de helft van de jonge leraren wil stoppen met hun baan. Wat mij opviel was een klein zinnetje in het bericht over dit nieuws op de website van CNV Onderwijs, namelijk dat een reden is dat deze jonge docenten klagen over 'mondige, respectloze ouders'.

Zo’n zinnetje raakt me vanuit mijn passie voor betere ouderbetrokkenheid op scholen. Ik hoop van harte dat het niet te laat is voor deze groep jonge docenten. Want de kinderen en het onderwijs heeft hen en hun nieuwe blik op onderwijs hard nodig.

En wat die ‘mondige, respectloze ouders’ betreft heb ik drie gedachten die hopelijk kunnen helpen voorkomen dat deze jonge groep docenten het onderwijs verlaat.

Het probleem is te verklaren

Ouderbetrokkenheid zat niet in de opleiding en dat verklaart tenminste een deel van het probleem. Deze stelling wordt onderschreven door onderzoek dat we vorig jaar samen met de Marnix Academie onder 1.200 studenten en 273 opleiders deden. Als er al aandacht voor is gaat het meestal over het oefenen van lastige gesprekken met ouders. En dat terwijl ouderbetrokkenheid een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs is. Er is wel goed nieuws: deze maand verschijnt bij uitgeverij Countinho het eerste echte opleidingsboek voor leraren: Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school, een boek met alle aspecten aan ouderbetrokkenheid beschreven door meer dan twintig gerenommeerde auteurs.

We sturen op tevredenheid, dat kan beter

Als de afgestudeerde leerkracht dan zonder degelijke basis voor ouderbetrokkenheid op een school komt, komt hij op een school waar op tevredenheid van ouders gestuurd wordt. Want al jaar en dag geldt het oudertevredenheidsonderzoek als toets voor de ouderbetrokkenheid. Deze focus op oudertevredenheid hoort bij een paradigma dat ouders ‘consumenten’ zijn. En docenten een ‘klantenservice’. Het zorgt er meestal niet voor dat de relatie tussen ouders en docenten respectvoller wordt. Focus van de inspectie zou de kwaliteit van samenwerking tussen ouders en scholen moeten zijn. Deze oproep hebben we al eerder gedaan. 

Een jaarlijks startgesprek doet wonderen

Mijn eerste twee gedachten gingen uit van het willen begrijpen van de docent. Maar als we ons verplaatsen in de ouders, kan dat ook helpen. Want we werken in het onderwijs met andermans kinderen. En het gekke is: soms doen we dat zonder individuele kennismaking. Geen wonder dat dat soms tot problemen leidt. Elk jaar een startgesprek tussen ouders, leerlingen en leerkracht/mentor verandert de onderwijswereld: er ontstaat meteen een betere relatie tussen school en ouders. Deze individuele kennismaking is niet te vervangen door een collectieve informatieavond per klas aan het begin van het jaar. Jaarlijkse startgesprekken meteen na de zomer is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient (Lusse, Dr. M., Een kwestie van vertrouwen Rotterdam: Hogeschool Rotterdam).

Kortom: de slechte relatie tussen docenten en ouders is een reëel en praktisch probleem. En we zullen met een andere bril naar dit probleem moeten kijken, als we de leraren het gevoel van waarde in hun werk willen geven.

De mondige en respectloze ouders worden in het onderzoek van CNV niet als voornaamste oorzaak genoemd van het probleem van vertrekkende docenten. Maar wat nu als door goede ouderbetrokkenheid leerkrachten zich gewaardeerd en gerespecteerd zouden weten door de ouders van de kinderen waar ze in mogen investeren?

Zou het kunnen zijn dat als het werkplezier veel hoger wordt door meer respect en waardering van ouders, de klachten over werkdruk en salaris wat meer naar de achtergrond verdwijnen?

Tot slot een uitdaging: neem de meest mondige en respectloze ouder mee naar het 3e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid: een congres voor schoolleiders en ouders op 11 september 2014. Hier is de link voor meer informatie en het aanmelden. 

Download gratis het e-book Ouderbetrokkenheid 3.0 

Reacties

 1. Bernard Schut Bernard Schut - 8 april 2014

  Een mooie invalshoek: ouders meteen betrekken bij de school. Als teamleider van een vmbo-TL afdeling heb ik dat ervaren: alle brugklasouders kwamen in september tweemaal op school, een keer voor een algemene kennismaking en een keer voor een persoonlijke kennismaking met de mentor. Voor dat persoonlijke gesprek kregen de ouders de informatie die we van het POI gekregen hadden, thuisgestuurd. Die informatie was uitgangspunt voor gesprek, kon worden genuanceerd of aangevuld. Motto: samen kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat met de leerling in school. Ook voor de mentoravonden werden alle ouders persoonlijk uitgenodigd en kregen informatie vooraf. 95% van de ouders was er ook.
  Verder nog een statement: een leerling waarvan de ouders niet achter de school staan, kan niet succesvol op school zijn. Hij/zij is immers loyaal aan de ouders en niet aan de school. Reden temeer om te investeren in de relatie met ouders.

 2. Ellen Atkinson Ellen Atkinson - 8 april 2014

  Ook wij voeren aan het begin van het schooljaar startgesprekken met ouders. Dit doen we om twee redenen:

  1. ouders en leerkrachten kunnen zo in een vroeg stadium met elkaar kennismaken;
  2. ouders wordt gevraagd de leerkracht te vertellen over hun kind en wat zij denken dat het kind aan onderwijsbehoeften heeft.
   De startgesprekken worden door ouders en leerkrachten als zeer positief ervaren.
 3. Bert Willering Bert Willering - 8 april 2014

  Wat mij opvalt is dat u in uw artikel naar het 3e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid verwijst. Opvallend, omdat in het artikel gesproken wordt over de docent. U verwijst naar een congres wat voor schoolleiders is. Waarom?! En ik mis dan het congres voor docenten.

  Ik vind dat door het huidige onderwijsbeleid er teveel tijd en geld gestoken wordt in cursussen over OGW, HGW en onderwijssystemen. Het lijkt mij juist zinvol om aandacht te besteden aan de basisvaardigheden van docenten en juiste nascholing te bieden o.a. over oudergesprekken maar ook autisme, groepsdynamica en hedendaagse jeugd enz. Ik hoop dat in de toekomst het onderwijs weer mag gaan over de leerling en zijn leerproces. Er zijn in mijn omgeving veel docenten (starter en medior) die dit missen.

  Ik ben het met je artikel eens. Ouderbetrokkenheid is belangrijk en tegelijkertijd zo moeilijk, ook al heb je een startgesprek gehad. Open staan voor elkaars inzichten is wat mij betreft het belangrijkste van oudergesprekken.

 4. Conrad Conrad - 8 april 2014

  Hoewel er van alles mis is met het CNV-onderzoek (zie http://www.hetfokschaap.nl/het-foponderzoek-van-cnv-onderwijs/), is het niet juist om te stellen dat de helft van de jonge docenten wil stoppen vanwege mondige en respectloze ouders. Dat was slechts één opmerking van een docent die er wellicht niet zoveel van begrepen heeft...

 5. Lieneke Rietsema Lieneke Rietsema - 9 april 2014

  Wat graag zou ook ik de jonge docenten, die zoveel energie kunnen brengen op de scholen, willen laten ervaren hoe waardevol het contact met ouders juist kan zijn.

  Door, zoals Peter de Vries schrijft, de focus te leggen op de kwaliteit van respectvolle samenwerking tussen ouders en docenten, straalt de school uit op een positieve manier samen aan de slag willen, in het belang van het kind. Hier in het begin van het schooljaar in investeren, ‘verdient’ zich gedurende het schooljaar ruimschoots terug.

  Lees hiervoor ook mijn artikel in JSW van januari 2014: Het oudervertelgesprek, gebruikmaken van de kennis van ouders. Of vraag dit artikel bij mij op: lieneke@rietsema.nl.

Plaats een reactie

Over de auteur

Peter de Vries

Peter is adviseur bij CPS op het thema ouderbetrokkenheid en schreef onder andere het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan