Sluiten

Zoeken in de website

Waar moeten MBO-opleidingen in investeren om (beter) aan te sluiten op het bedrijfsleven?

Waar moeten MBO-opleidingen in investeren om (beter) aan te sluiten op het bedrijfsleven?

Onlangs sprak ik met de directie van de belastingdienst en stelde hem deze vraag: ‘Waar moeten MBO-opleidingen volgens jullie in investeren om (beter) aan te sluiten op behoeften van het bedrijfsleven? Het antwoord was helder. Het ging volgens deze directeur om drie zaken:

1. Help MBO-studenten hun passie te ontdekken van waaruit zij in vertrouwen perspectief blijven houden op werk

2. Leer hen op tijd te komen en zich te verhouden tot de regels en waarden van het bedrijf

3. Overtuig hen ervan, dat wanneer zij hun diploma eenmaal verworven hebben, het echte leren pas begint.

Ik  ben er van overtuigd, dat MBO-studenten die leren en leven volgens de 7 eigenschappen van Stephen Covey zorgen voor persoonlijk leiderschap, blijvende zelfsturing op hun professionaliteit en daarmee het verschil maken. Waarom?

Eigenlijk zei deze directeur wat we al wisten: het bedrijfsleven vraagt in de 21e eeuw namelijk om werknemers die breed inzetbaar zijn en zich blijven ontwikkelen. En dus is in het MBO extra tijd nodig waarin studenten leren generieke vaardigheden te verbinden met hun persoonlijkheid en die in de context en ‘mores’ van de beroepspraktijk te integreren.

Ik realiseerde mij ook dat in het MBO weliswaar al aandacht is voor LOB en ondernemerschap maar niet voor (persoonlijk) leiderschap. En dat is wat het bedrijfsleven wel vraagt. Het gedachtengoed van Stephen R. Covey, zoals hij dat heeft beschreven in zijn (meest bekroonde) boek over (persoonlijk) leiderschap ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ zou daar wel eens een geschikt raamwerk voor kunnen zijn om in het MBO beter aan te kunnen sluiten op wat het (bedrijfs)leven vraagt. En om in de termen van de '7 Habits' te spreken: ik zie twee Win-Win situaties! 

Win - win 1: Meer persoonlijk leiderschap bij jongeren

Als MBO's de leerlingen helpen Covey's 7 eigenschappen in de praktijk te brengen, dan zullen zij vanuit de 7 gewoonten leren:

  1. de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te dragen, trots te zijn op zichzelf, initiatieven te nemen hun leven en hun studieloopbaan vorm te geven;
  2. te leven en te werken volgens een kompas; zij weten wat zij in het leven willen bereiken; weten waar zij heen willen en hebben het vermogen ontwikkeld, om realistische doelen te stellen;
  3. de belangrijkste taken eerst uit te voeren, plannen te maken en daarin voorrang te geven aan prioriteiten;
  4. uit te gaan van de overtuiging dat iedereen kan winnen; er altijd een derde alternatief te vinden is;
  5. echt te luisteren naar anderen, hun oordeel uit te stellen en situaties door verschillende brillen te bekijken, altijd met de intentie om te begrijpen;
  6. samen te werken met anderen vanuit de overtuiging dat we samen meer bereiken dan wanneer we het wiel alleen proberen uit te vinden;
  7. regelmatig te bewegen, gezond te eten en ‘quality-time’ door te brengen met vrienden.

Win - win 2: En meer samenwerking en persoonlijk leiderschap bij docenten

Als MBO's vervolgens ook de docenten vanuit de '7 habits' de leerlingen laten aansturen levert dat nog een extra winstpunt op. Sterker nog. Om gewoontes aan te leren hebben we 'modeling' nodig.
Want het ontwikkelen van 7 krachtige gewoonten is een proces. ‘Eerst maken wij onze gewoonten, dan maken onze gewoonten ons.’ We weten dat modelling erg krachtig is hierbij. MBO-docenten moeten zich realiseren dat zij in dit proces een voorbeeldrol vervullen; een rolmodel zijn. Dit is ook het uitgangspunt van de zeven gewoonten. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Als je als docent of leidinggevende wilt dat studenten duidelijke doelen stellen en actief met de les bezig zijn, is het belangrijk dat ze weten dat jij als docent ook doelen stelt, verwachtingen in positieve zin uitdraagt en studenten helpt hun eigen waarden en mogelijkheden te zien. Ook docenten en leidinggevenden moeten hierin een keuze maken door proactief te denken, doelen te stellen en belangrijke zaken eerst te doen. Ze leren in teamverband om beter samen te werken en samen te leven door het win-win denken en ze krijgen begrip en respect voor anderen in hun omgeving. Het mes snijdt inderdaad aan twee kanten; enerzijds verrijken we onze studenten met 21ste eeuwse vaardigheden en tegelijkertijd professionaliseren wij de cultuur van onze eigen school! Wat een win-win!

Reacties

  1. suzan suzan - 6 november 2017

    Als je het mij vraagt moeten MBO studenten die een gerichte opleiding doen zoals bijvoorbeeld een automonteur of een loodgieter veel meer praktijk dan theorie krijgen. Dergelijke specialistische vakken leer je niet uit een boek maar die leer je door ervaring op te doen en fouten te maken in de praktijk. Zo las ik laatst ook <a href="https://rotterdam-loodgietersbedrijf.nl/steeds-meer-vraag-naar-mbo-loodgieters">een artikel</a> over een dreigend tekort aan loodgieters. Ik ben van mening dat je deze opleidingen ook aantrekkelijker kan maken door er meer praktijk in te stoppen. De ervaring leert dat mensen die een specialistische opleiding doen of willen doen niet graag in de boeken zitten om te leren. Je moet het voor hen dus ook interessant maken om een bepaalde opleiding te kiezen.

Plaats een reactie

Over de auteur

Ariena Verbaan_web - kopie.png

Ariena Verbaan

Ariena is adviseur bij CPS en ondersteunt scholen op het gebied van leren (de leercoach; ontwerpen van flexibele leeromgevingen) en leiderschap (persoonlijke leiderschap met de 7 gewoonten).

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan