Sluiten

Zoeken in de website

Vaders doen geen moederdingen

Vaders doen geen moederdingen

Vaders spelen een wezenlijke rol in de schoolontwikkeling van hun kind. Diverse onderzoeken tonen dat aan. Toch zijn veel scholen sceptisch als het gaat om de kansen die zij zien om vaders meer te betrekken bij hun school. "Vaderbetrokkenheid, dat lukt nooit!" hoor ik vaak als ik dit onderwerp op scholen aansnijd. Ik denk dat scholen zichzelf hierin onderschatten. Vaders zijn net zo betrokken bij hun kinderen en school als moeders. Veel vaders doen alleen geen 'moederdingen'. We moeten ze dus op een andere manier aanspreken. 

Dat vaders een wezenlijke rol hebben in de schoolontwikkeling van hun kind heeft onderzoek inmiddels wel aangetoond. Zo blijken uit een Amerikaans overheidsrapport bijvoorbeeld dat kinderen met sterk betrokken vaders in cognitief en sociaal opzicht competenter zijn, minder geneigd tot sekse-stereotypering, en zijn ze empathischer en psychologisch beter aangepast. Een ander onderzoek onder kinderen van 7 tot 15 jaar toont aan dat vaders die zelf het goede voorbeeld geven door te lezen, van grote invloed zijn op de leesbevordering van hun kinderen. Moeders die ditzelfde voorbeeldgedrag vertonen zijn dat vreemd genoeg niet (Huysmans, 2013). 

Kortom, vaders doen er toe en verdienen speciale aandacht. Maar hoe betrek je ze? Vier tips.

Tip 1 Vaders voor vaders

Een van de belemmeringen voor vaders is de feminisering in het onderwijs. De meeste onderwijsprofessionals zijn vrouwen, zeker in het basisonderwijs. Zorg dat de vaders die wel al betrokken zijn andere vaders positief beïnvloeden door te laten zien wat zij doen. Meer dan praten vinden vaders het vaak prettiger om fysiek in actie te komen. Betrek ze bij de organisatie van de jaarlijkse bbq, het schoolsporttoernooi, of het onderhoud van de tuin en de speelplaats. Vaders zijn vaak goed in creatieve activiteiten die veel vrouwen van nature minder doen, zoals zelf een motortje bouwen, of kinderen leren hoe ze een fietsband kunnen plakken. Of in het voortgezet onderwijs: geef uitdagende opdrachten voor vaders en hun kinderen met bijvoorbeeld mooie berekeningen.

Tip 2 Organiseer vaderbijeenkomsten

Op een school ontdekten we dat veel vaders niet naar ouderbijeenkomsten kwamen omdat ze vonden dat er teveel moeders waren. Het gesprek sloot te weinig aan bij hun belevingswereld. Denk er eens over om speciale vaderbijeenkomsten te organiseren, om over thema’s te praten die vaders interessant vinden. Laat ze hier zelf thema's voor aandragen. Bijvoorbeeld: hoe leer je je kind op een goede manier met internet omgaan? Of: wat kunnen wij als vaders voor de schoolgemeenschap betekenen? In dit artikel laat obs De Schakel leuke voorbeelden zien. Zorg dat de mannelijke leraren hierbij aanwezig zijn en laat vaders deze bijeenkomsten vooral zelf voorzitten. 

Tip 3 Nodig vaders expliciet uit

Benoem vaders expliciet in uitnodigingen, bijvoorbeeld in mails en telefoongesprekken. Zorg dat vaders zich ook herkennen in de illustraties op de uitnodigingen en onderteken mails en uitnodigingen niet met ‘juf’ of ‘meneer’… Ga zeker ook met vaders gelijkwaardig om. Vraag hen ook nadrukkelijk betrokken te blijven, ook in gesprekken. En laat vragenlijsten voor ouders eens apart invullen door zowel de vader als de moeder.

Tip 4 Evalueer op vaderbetrokkenheid

Breng de betrokkenheid van vaders in beeld en volg dit. Registreer dit voor elke leerling, zorg voor overzichten van betrokkenheid van moeders én vaders en plan concrete acties om de vaderbetrokkenheid te verhogen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer tips te bedenken, wissel vooral ook uit en laat uw tip hier achter.

Meer weten over vaderbetrokkenheid? In september komt een belangrijke expert op dit gebied, Raquel-Amaya Martínez González, naar Nederland om bruikbare adviezen te delen uit onderzoek dat zij doet onder 2.000 vaders. Kijk hiervoor op www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl

Voor dit artikel heb ik gebruikgemaakt van Betrokkenheid van vaders (auteur L. Tavecchio) uit Samen werken aan leren en opvoeden 

Reacties

 1. Wim Verhoeks Wim Verhoeks - 14 juli 2014

  Over dit onderwerp is ook een mooi boekje verschenen: Hebben gedragsproblemen een vader nodig. Geschreven door M.J.Reichardt.

 2. Peter de Vries Peter de Vries - 14 juli 2014

  Mooi, ga ik opzoeken!

 3. Hartger Wassink Hartger Wassink - 17 juli 2014

  Mooi stuk Peter, heel belangrijk. Ik zou willen meegeven dat (vrouwelijke) leerkrachten, als ze vaders betrekken, mogen proberen enige tolerantie voor 'ruig' gedrag op te brengen. Vaders (en jongens) hebben daar wat minder last van, en soms meer behoefte aan.
  Verder zijn vaders denk ik wat vaker vooral van het doen, minder van het praten. Dus als een vader met een idee komt: ja zeggen en laten doen. Laat het maar eens misgaan, en praat er dan over. Liever dan er te lang van te voren over te willen praten, waardoor de vader afhaakt. Die wil wat doen, niet te veel praten.

 4. Peter de Vries Peter de Vries - 18 juli 2014

  Mee eens, Hartger! Het lijkt soms ruig, maar het is een andere manier van de wereld ontdekken.

Plaats een reactie

Over de auteur

Peter de Vries

Peter is adviseur bij CPS op het thema ouderbetrokkenheid en schreef onder andere het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan