Sluiten

Zoeken in de website

3 tips voor minder spellingfouten bij Cito-toetsen

3 tips voor minder spellingfouten bij Cito-toetsen

“Op de dictees doen ze het goed, maar bij de Cito-toetsen en in het eigen schrijfwerk bakken ze er veel minder van.”

Een veel gehoorde verzuchting van leerkrachten over het spellingwerk van hun leerlingen. Vaak wordt verondersteld dat de methode onvoldoende voorbereidt op de LOVS toetsen of dat kinderen te weinig kritisch zijn op eigen werk. Beide aspecten kunnen meespelen, maar hoe krijgt u invloed op de kwaliteit van het spellen van uw leerlingen? De volgende suggesties kunnen daarbij behulpzaam zijn:

1 Leer de kinderen strategieën toe te passen

Bij veel methodische lessen wordt ondanks het onderscheid dat methodes maken tussen weet-luister- en regelstrategieën, teveel ingezet op inprenting. Er wordt in de lessen te weinig geïnstrueerd op strategieën. Hierdoor leren de kinderen de woorden correct te schrijven zonder dat ze kunnen uitleggen waarom. Dit houdt in dat ze bij dictees die woorden goed zullen schrijven, maar dat ze later bij toetsing andere categoriewoorden niet goed schrijven. In een goede spellingles instrueert de leerkracht door het hardop denkend voordoen van de strategie en oefenen de leerlingen samen deze strategie.  Het samen oefenen van spellingstrategieën veronderstelt dat in deze lesfase kinderen in interactie de denkstappen die bij de strategieën horen herhaald uitspreken. Ook bij de weetwoorden en de luisterwoorden horen strategische denkstappen die meer inhouden dan alleen inprenting.

2 Differentieer binnen de spellingles naar instructiebehoefte

Zorg voor goede methodische instructie voor de basisgroep. Het is van belang dat deze instructie gebeurt op basis van de uitgangspunten van de methode. Een gebrek aan een eenduidige aanpak binnen een team, leidt tot verwarring voor kinderen over de aanpak van spellingcategorieën. De hardnekkige problemen van kinderen bij woorden met open- en gesloten lettergrepen is hiervan één van de oorzaken.

Geef goede verlengde instructie aan de zwakke spellers. Zorg voor extra begeleide oefening nadat u nog eens de strategie hebt voorgedaan voor deze leerlingen.

Geef de sterke spellers een zinvol en verdiepend aanbod, waarbij ze schrijvend hun spellingkennis verdiepen.

Het is aan te bevelen om het IGDI model in te zetten bij de instructie. Onderstaande video van Leraar24, waar wij aan hebben meegewerkt, laat zien hoe dit werkt.

3 Werk bewust aan de toepassing van spellingkennis bij andere vakken

Iedere school en iedere leerkracht vindt dat we spellingles geven om kinderen spellingbewuste schrijvers te maken. Maar hoe werkt u daaraan. Hoeveel tijd investeren we? Welke visuele ondersteuning bieden we leerlingen hiervoor? Welke vaardigheden moeten we bij kinderen versterken? Wat betekent dit voor de manier waarop we het werk van kinderen bespreken en nakijken? Een school die dit echt belangrijk vindt, maakt hierover afspraken.

Scholen die aan bovengenoemde aspecten gericht aandacht besteden, zien de resultaten vaak in korte tijd verbeteren. Kinderen die op deze manier de spelling leren, zullen door het bewust omgaan met spellingstrategieën betere resultaten hebben bij Citotoetsen, maar vooral ook schrijvers worden die meer spellingbewust te werk gaan. 

Leer meer in onze trainingen en workshops.

Reacties

 1. G. Derks G. Derks - 1 oktober 2014

  Hoe heten de instructieboekjes die door de leerlingen worden gebruikt?

 2. Tseard Veenstra Tseard Veenstra - 23 oktober 2014

  In het filmpje wordt gewerkt met de uitlegkaarten (ringbandboekje) van Spelling in Beeld. Er is per leerjaar een deel, waarin de aangeboden categorie├źn worden uitgelegd.

 3. fnfbufeg fnfbufeg - 14 mei 2015

  Ik kom uit duisternis Ik ben in Nederland

 4. E.Bakker E.Bakker - 6 januari 2018

  Zijn er spelling regels speciaal voor kinderen van statushouders die twee-talig opgroeien. Thuis spreken en luisteren ze in hun moedertaal en op school lukt spelling in het Nederlands erg slecht. Komt ook door tekort aan woordenschat.

Plaats een reactie

Over de auteur

CPS

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan