Sluiten

Zoeken in de website

Hoe betere toetsen de examenresultaten verhogen

Hoe betere toetsen de examenresultaten verhogen

Hoe kan ik mijn docenten het beste ondersteunen voor zo goed mogelijke leerlingresultaten? En waar begin ik een verbeterproces als de examenresultaten tegenvallen? Binnen de hectiek van een groeiende en complexe onderwijsorganisatie is het aantal mogelijkheden beperkt. Widjai Nakorikantodas, teamleider bovenbouw van vmbo ‘De Groenstrook’ (Wellantcollege) stond samen met zijn collega’s voor deze uitdaging en ontdekte dat de oplossing soms in een verrassende hoek zit.

‘De Groenstrook’ biedt als groenschool het intrasectorale programma Groenbreed aan. Het beroepsgerichte programma bereidt leerlingen voor op een brede vervolgkeuze in het mbo en omvat onderwerpen als leefomgeving, voedselproductie en gezonde voeding, groene economie & technologie, verzorging van recreatiedieren en vormgeving & design. Het programma wordt uitgevoerd met ca. 12 vakdocenten in 3 leerwegen (BL, KL en GL) in de bovenbouw. Vanwege het grote aantal onderwerpen en organisatiemogelijkheden op school worden de vaklessen in veel gevallen aan gecombineerde groepen gegeven, dus aan leerlingen die afkomstig zijn uit de drie leerwegen.

Het dilemma

In 2011 en 2012 bleken de leerlingen minder goed te presteren voor Groenbreed zowel in het school- als in het centraal examen. Met name de leerlingen in de gemengde leerweg behaalden minder goede resultaten. Reden om er als directie, vakdocenten en teamleiders over na te denken. Widjai Nakorikantodas: ‘Na gedegen analyse van de leerlingresultaten hadden we als team twee opties om de opbrengsten te verbeteren: starten van een verbetertraject primair gericht op  leskwaliteit en een training voor het verbeteren van toetskwaliteit’. De school wilde zo snel als mogelijk de waargenomen neergaande lijn omdraaien. Beide opties tegelijk uitvoeren bleek niet haalbaar. De beschikbare tijd en mogelijkheden maakte een keuze noodzakelijk. Widjai Nakorikantodas: ‘We hebben als schoolleiding de knoop doorgehakt en mede op advies van CPS zijn we eerst gestart met toetskwaliteit’.

Stramien toetskwaliteit

Wat hebben we gedaan? Allereerst hebben we een praktische vertaling gemaakt voor de te leveren toetskwaliteit, dat door de teamleider in overleg met de vakdocenten als ‘stramien toetskwaliteit’ is vastgesteld. Elke PTA-toets bestaat daarbij uit een toetsset met vaste onderdelen, zoals toetskop, opgave- en antwoordblad, (voorlopige) cesuur, nakijkinstructie en de toetsmatrijs. Alle onderdelen ondersteunen een verbetering van de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsen. Per leerweg is de ideale verhouding tussen reproductieve en productieve kennis/vaardighedenonderdelen afgesproken. 

Binnen het stramien krijgt elke leerweg zijn eigen toets. Er is vervolgens praktisch gewerkt. Widjai Nakorikantodas: ‘Alle vakdocenten hebben met ondersteuning van CPS hun PTA-toetsen per leerweg beoordeeld en aangepast’. Met name de aanpassing van de toetsvragen aan het gewenste beheersingsniveau van de leerwegen kostte het meeste tijd. Het omzetten van een reproductieve kennisvraag/handeling naar een productieve kennisvraag/handeling was lastig. De resultaten zijn per toets vastgelegd in de toetsmatrijs, die nu als blauwdruk functioneert van de bestaande en nieuwe toetsen over dat PTA-onderwerp.

Het geheim

Bij de evaluatie van de leerlingresultaten 2013-2014 bleken de gewenste verbeteringen voor een groot deel te zijn bereikt. Widjai Nakorikantodas: ‘De docenten toetsen nu beter wat we ook willen toetsen’. ‘Het gaat erom dat we leerling op goede wijze op zijn capaciteiten beoordelen zodat zij in staat zijn een betere keuze te kunnen maken voor hun vervolgopleiding’.

Daarnaast hebben de teamleiders bij hun lesbezoeken waargenomen dat de vakdocenten de verschillende leerlingen beter kunnen bedienen. En daar zit misschien wel het geheim.

De eindtoets geeft de docenten al een behoorlijke houvast bij het maken en uitvoeren van didactische keuzes in de lessen van hun vakonderdeel.

‘De resultaten zijn ons zo goed bevallen’, aldus Widjai Nakorikantodas, ‘dat we ook deze toetskwaliteitseisen ook verbinden aan de PTO-toetsen in de onderbouw’.

En daar zijn wij bij CPS natuurlijk best een beetje trots op. Dit is waarvoor we doen wat we doen.

Plaats een reactie

Over de auteur

Jong Cees de portret kl 0060.jpg

Cees de Jong

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan