Sluiten

Zoeken in de website

Het Alternatief 2.0

Het Alternatief 2.0

Jammer dat ik geen hoogleraar ben, met studenten onder mijn academische vleugels. Want ik zou graag wat promotieonderzoek uitzetten. Net als Simon Verwer, trouwens. (Dat las ik in zijn blog http://www.onderwijsfilosofie.nl/opinie-stukken/hoe-je-als-leraar-een-oordeel-kunt-vormen-over-het-lerarenregister-een-praktijkvoorbeeld/) Ik zou laten onderzoeken hoe de leraar naar zijn eigen beroep kijkt en dat dan in relatie met het publieke gesprek in onderwijsland. Eens kijken of dat een beetje op elkaar aansluit.

Mm. Dit is een slechte onderzoeksvraag. Ik moet dat anders formuleren, wat specifieker denk ik. En ik moet ook een paar kapstokhaakjes geven, anders komen mijn studenten daar nooit uit. En ten behoeve van de representativiteit moet ik ook nog even nadenken over de grootte van de steekproef, dat is nog wel een kwestie.

Nou, haren los, daar gaat-ie.

Kent u de term ‘verbetercultuur’? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat verstaat u daaronder? In hoeverre bevindt u zich in een situatie die wel een ‘verbetercultuur’ kan gebruiken? Hebt u breed gedeelde hoge ambities? Met wie heeft u die ambities gedeeld? Wilt u een korte omschrijving geven van deze ambities. Wilt u ook aangeven welke ambities u wel hebt, maar niet breed gedeeld zijn? Of niet erg hoog?

Ach, als je eenmaal bezig gaat, komt het vanzelf.

Wat verstaat u onder een ‘topper’? Voelt u zich een ‘topper’? In welke situaties wel en wanneer niet? Vindt u uw collega’s toppers? Wie wel, en wie zeker niet? En waarom? Wie kan daarover het beste oordelen: uzelf, uw naaste collega’s – kent u de term peer review? – uw direct leidinggevende, uw schoolleider, uw schoolbestuur, uw vakvereniging, uw vakbond, uw beroepsbranche, de inspectie van het onderwijs, de staatssecretaris of de minister? Hebt u in uw dagelijkse praktijk de behoefte om te transformeren? Bent u bekend met de term transformatie-aanpakken? Ziet u de relatie tussen transformeren en innoveren? Ziet u innoveren als doel of als middel? Hebt u in dat kader al de zich aandienende ‘waartoe-vraag’ beantwoord? Bent u bevoegd? Voelt u dat ook zo? Vindt u andere bevoegden even bekwaam, meer of minder bekwaam? Bent u zich er voldoende van bewust dat u uw werk uitvoert met geld van de gemeenschap? Wat is voor u de consequentie van deze wetenschap als het gaat om het afleggen van verantwoording? Aan wie wilt u uw opbrengsten verantwoorden en aan wie (zeker) niet? Hebt u wel opbrengsten? Kunt u zich iets voorstellen bij het beste onderwijs van de wereld en wat dragen uw opbrengsten hieraan bij? Vindt u in dit kader een beroepsregister nuttig? Hoe zou dat register eruit moeten zien, wil het van u een (a) betere (b) gelukkigere (c) trotsere leraar maken? Hebt u overigens voldoende beroepstrots? Kunt u wat preciezer formuleren waarin het eervolle van uw beroep precies tot uitdrukking komt? Is beroepseer een gevoel of een besluit? Wilt u dat toelichten? Heeft beroepseer vooral te maken met uw eigen handelen of met het handelen van uw beroepsgroep, waar u deel van uitmaakt? Voelt u zich wel deel uitmaken van een beroepsgroep? Bent u bereid en in staat u te laten vertegenwoordigen? Wat is daarvoor nodig? In welke zaken wilt u wel en in welke zaken wilt u liever niet een mandaat aan derden geven? Bent u lid van een vakbond?

Nou, als daar dan een beetje een samenhangend verhaal uitkomt, dan zou ik ook nog een koppel promovendi een maandje op excursie sturen met de vraag: hoe moet onderwijsbeleid eruit zien, dat aansluit op wat er leeft in het veld en welke instrumenten werken daarin naar alle waarschijnlijkheid het beste? Echt evidence based, dus.

Al met al levert dat een mooi document op, denk ik. Een goed vervolg op de notitie ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’ van een consortium vooruitstrevende onderwijsspecialisten en een aantal onderwijswoordvoerders.

En dan noem ik het Het Alternatief 2.0

Plaats een reactie

Over de auteur

Renske Valk.jpg

Renske Valk (gastblogger)

redactie@van12tot18.nl

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan