Sluiten

Zoeken in de website

Drie manieren om je minder zorgen te maken over kwaliteit(-zorg)

Drie manieren om je minder zorgen te maken over kwaliteit(-zorg)

Als het woord kwaliteit of kwaliteitszorg in een gesprek valt dan volgt meestal een hartgrondige zucht. Waarom verlopen gesprekken over onderwijskwaliteit vaak zo ongemakkelijk? Een voor de hand liggende reden is dat kwaliteitszorg nog vaak wordt geassocieerd met ‘tekortschieten’. De kwaliteit moet beter, de lat moet steeds hoger. Anders zit je in de problemen.  De kwaliteit van het onderwijs moet van goed naar beter en het liefst van beter ook nog naar excellent. Zelfs bij prima resultaten zijn er de nodige ‘maren’: ‘de kwaliteit is niet echt geborgd, de kwaliteitszorg niet op orde, toeval speelde een te grote rol’ enz. Dat kwaliteit(-zorg) op deze manier bij veel mensen een negatief gevoel oproept, is heel begrijpelijk. In zijn rede “Over vlammen en afbranden” laat Van Yperen ons weten dat wanneer we tussentijds worden beoordeeld op wat nog beter kan, we eerder gedemotiveerd raken en de kans kleiner is dat we excelleren dan wanneer we de aandacht richten op de groei die we hebben doorgemaakt. Dat motiveert. In deze blog belichten we drie invalshoeken om anders naar kwaliteit te kijken.

1. Formuleer wat voor jouw school kwaliteit is, hard en zacht

Maar er speelt meer. Als we verder doorpraten blijkt dat er bij betrokkenen vaak sprake is van een dieperliggende ambivalentie ten aanzien kwaliteit(-zorg). Aan de ene kant bestaat het gevoel dat kwaliteit(-zorg) te eenzijdig is gericht op meetbare doelen, op toets- en examenresultaten. Wel de ‘harde’, maar niet de ‘zachte’ resultaten worden in beeld gebracht. En juist die “zachte” resultaten worden als heel belangrijk gezien. Aan de andere kant staat buiten kijf dat doelen ‘SMART’ en dus meetbaar geformuleerd moeten zijn. Er lijkt sprake van een gevoel van “onmacht”. “Niet alles van waarde is meetbaar”, stelt Ruud Klarus, lector aan de HAN. Dat is wel waar, maar dat hoeft geen belemmering voor goede kwaliteitszorg te vormen. Er zijn legio voorbeelden van scholen die het wel lukt ook schooleigen en/of zachte(re) resultaten in beeld brengen.

2. Doe meer dan dat wat verplicht is

Voor veel scholen is ‘kwaliteit’ dat wat de Inspectie vraagt. Wat houdt ons dan tegen? Het inspectiekader? Dat is niet nodig want het nieuwe inspectietoezicht heeft een veel bredere scoop dan in het verleden en je staat als school niet alleen. Er gaan steeds meer stemmen op dat de kwaliteit van het onderwijs breder moet worden gezien dan de gebruikelijke leerlingenresultaten. De Onderwijsraad adviseert bijvoorbeeld, maak inzichtelijk wat de school doet aan stimuleren van 21e eeuw-vaardigheden, burgerschap, creativiteit en veiligheid (om maar enkele ‘zachtere’ indicatoren te noemen).

3. Betrek de omgeving bij het formuleren van kwaliteit

Er zijn meer redenen om kwaliteitszorg uit te breiden met de andere indicatoren dan om dit niet te doen. Ga aan de slag, maak daarbij gebruik van ervaringen van anderen. Voeg aan de indicatoren die moeten, indicatoren toe die laten zien wat uw school anders maakt en waarom uw school mogelijk aantrekkelijker is dan andere scholen voor leerlingen en ouders. Waar zie je aan dat de school burgerschap, creativiteit of veiligheid hoog in het vaandel heeft, wanneer ben je tevreden en hoe monitor je de ontwikkeling?  

Inspiratie nodig om dit aan te pakken? In maart start de training "kwaliteit in beeld” waarin schooleigen kwaliteitszorg een centraal thema is.

Plaats een reactie

Over de auteurs

Gerrits Pieter portret kl 9763.jpg

Pieter Gerrits

Linda Odenthal_web.png

Linda Odenthal

Linda is adviseur bij CPS en ondersteunt scholen bij het opzetten en verbeteren van hun kwaliteitszorg door o.a. het professionaliseringsbeleid.

Bekijk profiel
Kamphof Gert portret kl 0942.jpg

Gert Kamphof

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan