Sluiten

Zoeken in de website

Wat je wilt weten over jongens (in de klas)

Wat je wilt weten over jongens (in de klas)

"De jongensschool komt eraan". Dit  is de wat misleidende kop van een recent nieuwsbericht op internet. Bij nader inzien blijkt het een school (KIEM vmbo)  in Amsterdam te zijn die zich nadrukkelijk gaat richten op hoe jongens leren. De school blijft verder gemengd. Hoe dan ook, jongens vragen blijkbaar om een andere aanpak wat leren en gedrag betreft dan meisjes. Maar hoe zat het ook alweer met jongensgedrag? Waar moet je als leerkracht rekening mee houden? In deze blog deel ik 3 eyeopeners met u.

Jongens zijn anders dan meisjes. De verschillen zijn voor opvoeding en onderwijs van belang om kennis van hebben. In mijn werk als onderwijsconsultant hoor ik van leerkrachten dat ze de verschillen tussen jongens en meisjes wel kennen en ervaren, maar tegelijkertijd hoor ik dat ze het moeilijk vinden daar iets in de klas mee te doen.

Er zijn boeken vol geschreven over de aanpak van jongens in het onderwijs. Het lukt mij niet alle wetenswaardigheden in deze blog samen te vatten. Wel beschrijf ik, geïnspireerd door Steve Biddulph in Raising Boys, drie eyeopeners:

1. Boost aan testosteron

Rondom het vierde levensjaar krijgen jongens een boost aan testosteron. Dit maakt dat jongens bewegelijker worden, interesse krijgen in superhelden en dat ‘krachtige’ speelgedrag vertonen. Rondom het vijfde jaar daalt dit testosterongehalte met de helft. In de klas merk je dat jongens dan meer geduld en interesse gaan krijgen in de schoolse vaardigheden.

Dit vraagt van leerkrachten in de onderbouw kennis en vaardigheden om jongens de ruimte te bieden in hun (beweeglijke, krachtige) spel, maar ook zeker aandacht voor ondersteuning bij hun spel. Kortom: waar mogen & kunnen ze zich uitleven en welke grenzen zijn er? Bespreek en visualiseer dit.

2. Belang van vaderfiguur

In de leeftijd van 6 tot 12 jaar krijgt de jongen meer interesse in de vaderfiguur in zijn nabije omgeving: hij wil bij hem zijn, hij wil van hem leren en ‘hem’ kopiëren. Eigenlijk starten ze daarmee een persoonlijke studie: hoe word ik man? De rol van de vaderfiguur is in deze leeftijdsfase dan ook zeer groot. Dit is het moment om voldoende qualitytime in te plannen: samen voetballen, op stap te gaan, gesprekken voeren en veel stoeien.

Dat de rol van de vader zo belangrijk is in de ontwikkeling van met name jongens, komt duidelijk naar voren door de campagne Vaders Voor Lezen van De Leescoalitie. We weten dat mannen en vrouwen anders voorlezen. Vaders stellen andere vragen en brengen andere elementen van het verhaal naar voren. Dit draagt bij aan de taalontwikkeling.

Het is als leerkracht nodig om kennis te hebben van de thuissituatie van jongens. Is er een duidelijke vaderfiguur en pakt hij zijn rol? Zo niet, wat zijn mogelijkheden binnen het leerkrachtenteam? Zijn er bijvoorbeeld mannelijke leerkrachten die groepsoverstijgend hier een rol in kunnen spelen? Denk aan potje voetballen in de pauze, stoeien tijdens de gymles, mannelijke leerkrachten die in verschillende groepen voorlezen of activiteiten mondelinge taalvaardigheid uitvoeren.

3. Effect van testosteron op de hersenen

Jongens hebben een sterke behoefte aan competitie en drang. In de klas (en het groepje waar ze zitten) willen ze drie dingen weten: Wie is de baas? Wat zijn de regels? Worden de regels op redelijke wijze gehandhaafd? Op het moment dat dit duidelijk is, ontstaat er rust. Structuur leidt tot ontspannenheid en ook meer aandacht voor de schoolse vaardigheden.

De leerkracht speelt hierin een grote rol. Zorgt deze voor de nodige structuur en veiligheid? Denk hier aan als u besluit de groepjes in de uw klas te veranderen.

Mijn twee jongens hebben nog een lange schoolcarrière voor zich. Er komen ongetwijfeld nog wat hobbels aan. Wat ze nodig hebben is een school met teamleden die zich bewust zijn van de jongenstrekjes, hen ruimte biedt om te handelen & te onderzoeken, maar zeker ook te begeleiden & te sturen. En…een moeder die ze vooral jongens laat zijn.

Hoe gaat u met deze eye-openers om in uw klas? En wat is uw eigen tip om jongens in gareel te houden? Laat hieronder uw reactie achter.

Plaats een reactie

Over de auteur

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan