Sluiten

Zoeken in de website

In de gesprekscyclus gaat het vaak niet over de dingen die er toe doen: pleidooi voor een kritische blik

In de gesprekscyclus gaat het vaak niet over de dingen die er toe doen: pleidooi voor een kritische blik

Als HRM adviseur praat ik regelmatig met schoolleiders over de gesprekscyclus. In deze gesprekken hoor ik opvallend vaak de verzuchting dat het een routine aan het worden is die weinig nieuws oplevert en waar niemand echt blij van wordt. Waarom schaffen we de gesprekscyclus dan niet gewoon af?

Misschien herkent u onderstaande uitspraken:

‘Mijn teamleiders vinden het moeilijk om met leraren te praten over hoe ze beter kunnen worden in hun vak’
‘Als teamleider OOP weet ik eigenlijk niet goed wat ik van mijn mensen kan vragen als het gaat om hun persoonlijke ontwikkeling’

Terwijl het juist deze formele gesprekken zijn die het hart zouden moeten vormen van uw personeelsbeleid. Alle reden om eens uit te zoeken hoe bovenstaande geluiden tot stand komen.

Zijn de speerpunten voor iedereen helder?

Uw personeelsbeleid is het middel bij uitstek om uw team optimaal in te zetten en te ontwikkelen. De speerpunten van uw school vormen het uitgangspunt voor het gesprek dat u aan het begin van de cyclus hebt. Die speerpunten moeten dan wel helder en scherp geformuleerd zijn, anders kunnen ze geen focus bieden voor de gewenste richting. Helder voor u, maar zeker ook voor uw leraren en teamleiders.

Maakt u heldere afspraken met elkaar?

Het eerste gesprek in de cyclus (het startgesprek, of doelstellingengesprek) is heel belangrijk. Hierin worden afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van uw teamlid in een voor hem of haar uitdagende richting, gekoppeld aan de team- of schooldoelen die u wilt bereiken.

En hier wil het nog wel eens mistig worden. Doelen blijven vaak steken in (goede) bedoelingen. Een bedoeling geeft richting aan, terwijl een doel een concrete stip is aan de horizon, SMART geformuleerd. Wat bedoelt u precies met ‘meer differentiatie tijdens de les in Havo-4’? Wat wilt u straks terug kunnen zien in de les? Heldere afspraken hierover geven een hoop rust en het helpt u om bij te sturen en aan het eind van de cyclus te kunnen beoordelen in hoeverre het gewenste doel is bereikt. En dan zijn twee gesprekken per jaar toch wel het absolute minimum.

Heb ik als leidinggevende de juiste gespreksvaardigheden?

Vooral het doelstellingengesprek vraagt van leraar en leidinggevende een goede voorbereiding. Geef de leraar voldoende voorbereidingstijd en vraag hem of haar alvast eens na te denken over hoe hij of zij bij kan dragen aan de teamdoelen. U heeft daar natuurlijk zelf ook een beeld bij en tijdens het gesprek kunt u dan samen op zoek gaan resultaatafspraken waar de school en de leraar beter van worden. U bent allebei hard aan het werk. De leraar vraagt zich af: kan ik dat wel en wat heb ik daarbij nodig? Van u als leidinggevende vraagt het om gericht te blijven op de speerpunten van de school en verbinding te zoeken met de kwaliteiten en drijfveren van de leraar.

Hoe staat het met uw gesprekscyclus?

Op bijna alle Nederlandse scholen is de gesprekscyclus een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. We besteden daaraan met zijn allen – terecht – veel tijd en energie. Maar heeft u ook een idee hoe er over die gesprekken wordt gedacht in uw school? Stimuleert het uw medewerkers in hun werk, worden de lessen er beter van? En zijn uw leidinggevenden ook voldoende toegerust? Met het uitzetten van een paar eenvoudige vragen kunt u dit te weten komen. Bijvoorbeeld of het moment rijp is om een ander soort gesprekken te gaan voeren. Na tien jaar gesprekscyclus is het tijd om de balans eens op te maken.  

René van Drunen helpt scholen hun HRM beleid beter vorm te geven en geeft o.a. de training ‘resultaatgerichte gesprekscyclus’.
"De training heeft me geleerd om in het startgesprek mijn focus te houden op de schooldoelen- Iris Hakkert, bs De Fakkel."

Plaats een reactie

Over de auteur

Drunen René van portret kl 2293.jpg

René van Drunen

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan