Sluiten

Zoeken in de website

Onze ouders doen niets op school, maar zijn toch betrokken! Kan dat?

Onze ouders doen niets op school, maar zijn toch betrokken! Kan dat?

Ik hoor het vaak als ik op scholen kom. “We hebben maar een kleine groep actieve ouders die meehelpt op school of naar ouderavonden komt. De rest komt haast nooit, die zijn niet betrokken”. Daarmee halen we alleen twee begrippen door elkaar; ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Het één is vooral nuttig, het ander draagt aantoonbaar bij aan de ontwikkeling en het schoolsucces van het kind. Een misverstand dat ik daarom graag uit de weg wil helpen zodat u kunt sturen op wat daadwerkelijk effectief is.

Het verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Als we het op school hebben over betrokken ouders, dan bedoelen we daar vaak de ouders mee die van alles doen op school: luizenmoeders, voorleesvaders, rijden met excursies, …. Het is vaak dezelfde, kleine groep ouders die op deze manier zichtbaar is binnen de school.

Waar we dan eigenlijk op doelen is ouderparticipatie. Ouders die participeren met hand-en-spandiensten. Scholen kunnen haast niet zonder deze hulp, het is dan ook bijzonder nuttig en ook kinderen vinden de aanwezigheid van hun ouders op school heel prettig.

Wetenschappelijk onderzoek heeft alleen nooit aangetoond dat deze vorm van activiteiten ook daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het eigen kind. Door te investeren in ouderparticipatie richt de school zich vooral op maar een klein deel van de ouders die actief wil en kan zijn. En dan krijg je al snel het gevoel dat het maar niet lukt om ouders meer bij school te betrekken.

Maar ouderbetrokkenheid is iets wezenlijks anders. We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. In deze definitie zit ook precies de verwarring bij veel scholen. Want veel van de ondersteunende activiteiten van ouders spelen zich thuis af en zijn niet zichtbaar voor scholen. Onderzoek toont aan dat juist deze vorm van ondersteuning een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen.

Ouderbetrokkenheid is vaak niet zichtbaar

Alle ouders zijn betrokken op hun eigen kind en willen altijd het beste voor hen. Dus niet alleen de ouders die zichtbaar zijn voor de school. Alleen is het voor ouders niet altijd duidelijk hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen. Daar kan de school hen bij helpen. Communicatie waarbij het kind centraal staat is hierbij essentieel. Bij ouderbetrokkenheid draait het vooral om de gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school. Bij ouderbetrokkenheid is de communicatie en het contact tussen ouders en school gericht op wederzijds informeren om het beste voor het kind te kunnen doen.

Stuur op betrokkenheid in plaats van participatie

Als school wilt u dus vooral sturen op ouderbetrokkenheid en minder op ouderparticipatie. Mijn ervaring is dat het vooral een manier van denken is die vorm geeft aan deze effectievere vorm van samenwerken met ouders: van informeren naar samenwerken. Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen we dat. Wilt u daar eens meer over lezen en over praktische tips om goed en slim samen te werken met ouders? Lees dan eens het gratis e-book Ouderbetrokkenheid 3.0

Reacties

  1. Marieke Wiebing Marieke Wiebing - 4 september 2015

    Dank voor bijdrage duiden verschil ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Noot bij ouderbetrokkenheid: het kan ook zo zijn dat ouders wel betrokken willen zijn, maar dat niet kunnen vanwege hun eigen problemen met lezen en schrijven. Het programma Taal voor Thuis van Stichting Lezen & Schrijven kan dan o.a. een oplossing zijn. Onderzoek van Universiteit Maastricht wees uit dat 40-60% van de deelnemende ouders na afloop een betere mate van ouderbetrokkenheid heeft. Meer info over Taal voor Thuis: www.taalvoorhetleven.nl/taalvoorthuis.

  2. Hens Galjaard Hens Galjaard - 5 september 2015

    Dank je wel Marieke!

Plaats een reactie

Over de auteur

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan