Sluiten

Zoeken in de website

Stop definitief met de ZAT zonder ouders

Stop definitief met de ZAT zonder ouders

'Passend onderwijs is niet van de grond gekomen’ en ‘als een kind wel op de juiste plek terecht komt is dat niet te danken aan passend onderwijs, maar aan een verlicht schoolbestuur of een leerkracht of docent die zijn nek uit durft te steken’ aldus de kinderombudsman. Het probleem en de uitzondering in één zin. Verandering en verbetering zijn hard nodig. Daarom:

1. Stop met (ZAT)besprekingen zonder ouders,
2. Gemeentelijke overheid! Stel eisen aan jeugdzorgaanbieders.

Regel 1: geen ZAT’s / commissies / multidisciplinaire overleggen zonder ouders

Er wordt door professionals wat gesproken over kinderen, ouders en leraren. Indicaties worden afgegeven op basis van dossiers, binnen samenwerkingsverbanden worden zorgpaden ontwikkeld en worden ZAT’s georganiseerd waarbij professionals van verschillende organisaties betrokken zijn. Een systeem dat georganiseerd is op basis van efficiëntie en beschikbaarheid van professionals. Alle professionals moeten namelijk hun agenda trekken om aanwezig te zijn en ik hoorde onlangs over een indicatiecommissie die slechts 6 maal per jaar vergadert. Mocht er jeugdzorg nodig zijn, dan wordt zelfs het multidisciplinair overleg van de gemeente nog gehouden. Daar zijn dan wellicht de ouders wel bij, maar is de school weer niet betrokken.

Kortom, laten we stoppen met het praten over kinderen en ouders, zonder de ouders te zien als belangrijkste personen om mee samen te werken. Als het gaat over Passend Onderwijs dan gaat het over het kind in relatie tussen ouder en leraar. Maak dan ook plannen met deze drie, in plaats van over deze drie. De principes van Ouderbetrokkenheid 3.0 kunnen daarbij goed helpen. Hoe? Gemeentelijke overheid: betaal geen professionals meer die aanschuiven bij ZAT’s of MDO’s waarbij ouders niet zijn uitgenodigd. Samenwerkingsverbanden: zorgcoördinatie gaat alleen nog ambulant en handelingsgericht. Op de school, met leraar en ouder.

Regel 2: de gemeente stelt (inhoudelijke) eisen aan jeugdzorgaanbieders

Door de verkokering in de systemen zijn onderwijs en zorg volledig uit elkaar gegroeid. Binnen deze kokers worden ander soort woorden gebruikt om gedrag en problemen van kinderen te duiden. Andere financieringsprincipes, andere opleidingen en steeds vaker ook een andere grootte van organisaties. Het lijkt er steeds meer op dat het huidige systeem niet klaar is voor Passend Onderwijs. Het is om die reden belangrijk dat alle vormen van zorg ondersteunend en dienstverlenend worden aan het kind in onderwijs. Ondersteunend aan de relatie tussen kind, ouder en leraar. Dat betekent ook dat de resultaten van de zorg zichtbaar moeten zijn in de klas. Stel als gemeente deze eisen aan jeugdzorgaanbieders en gebruik de evaluatie van leraren bij de evaluatie van uw afspraken met aanbieders van jeugdzorg.

Drie tips voor scholen

 1. Werk conform de principes van Ouderbetrokkenheid 3.0 (zie gratis e-book ouderbetrokkenheid);
 2. Bespreek met ouders tijdens elk startgesprek op welke manier de samenwerking blijft op het moment dat of de ouder of de leraar problemen ervaart met het kind in de klas;
 3. Stel aan hulpverleners die op jouw school werken de eis dat zij werken conform de principes van Ouderbetrokkenheid 3.0 en onderwijsdoelenfit.

Drie tips voor gemeenten

 1. Financier geen hulpverlenersactiviteiten meer waarbij hulpverleners in gesprek gaan met elkaar over kinderen, ouders en leraren zonder hen daarbij te betrekken (denk aan ZAT enz);
 2. Stel in contracten eisen aan de wijze waarop hulpverleners samenwerken met de school;
 3. Stel eisen zo dat hulpverleners dienstverlenend worden aan het onderwijs en op die manier bijdragen aan de ononderbroken schoolloopbaan.

Op deze manier maken scholen en gemeenten optimaal gebruik van elkaars aanvullende verantwoordelijkheden en kwaliteiten en komen ouders in hun kracht. Uit verschillende onderzoeken weten we dat betrokken ouders voor ontwikkeling op van kinderen op school bijzonder relevant zijn. Daarnaast maakt deze werkwijze het mogelijk om leraren daadwerkelijk te ondersteunen. Zij moeten het, samen met de ouders, doen. Zij zijn de sleutels om passend onderwijs tot een succes te laten worden. De huidige systemen en de verkokering van onderwijs en zorg zorgen voor werkdruk. Als de gemeente andere eisen gaat stellen aan de aanbieders van zorg en daarin de eisen van school meeneemt en vertaalt in financieringseisen, dan komt passend onderwijs een stap dichterbij, worden leraren en ouders serieus genomen en krijgen kinderen een plek die voor hen passend is.

Reacties

 1. sija sija - 21 september 2015

  WAUW.........eindelijk een helder en nuchter geluid .....waarin de kinderrechten gewaarborgd worden!!! GOD zij gedankt!!!

 2. fendi fendi - 24 september 2015

  Eerst dacht ik nog:" Goed idee". tot ik verder las. Dat overleg met ouders erbij de enige manier is, mee eens. Maar verder ... Dit is er niet voor het kind maar duidelijk om alleen nog maar zorgverleners te krijgen die het kind binnen de grijze koker van het onderwijs weet te proppen. Dienend aan het onderwijs, niet aan het kind. Dus nog steeds gaat het niet om onderwijs passend maken voor kind maar het kind passend maken voor het onderwijs. DIKKE NEE!

 3. H Buikema H Buikema - 24 september 2015

  Deze conclusie is m.i. voorbarig en zeker niet op alle scholen en zorgaanbieders van toepassing!

 4. Joos Joos - 24 september 2015

  Ja, stop met ZAT's zonder ouders, laat ze aanschuiven en de belangen van hun kind op de onderhandelingstafel gooien. Wat mij betreft: stop met de leerplicht en stel individuele ontwikkelingsbudgetten per kind aan de ouders ter beschikking. De enige manier om het belang van het kind weer echt centraal te krijgen.

 5. Anja Mekenkamp Anja Mekenkamp - 24 september 2016

  Ouders horen aan de top van de driehoek te staan, want zij zijn als enige wettelijk verantwoordelijk voor hun kind en zij kennen hun kind langer.
  Streef naar #inclusiefonderwijs @in1school #VRPHart24
  Ouders kiezen regulier/SO/thuisonderwijs.
  Geen drang SO met hulp van AMK meer.

 6. Frans van den Berge Frans van den Berge - 24 september 2017

  Lees ook:

  http://hetgedwongenonderwijsvoorbij.nl/nl/

  Hou ook de voorgenomen aanpassingen in het familierecht in de gaten. Het komend kabinet gaat hiermee aan de slag. Het huidige diagnose beleid bij scholen is uitermate beschadigend voor talent!

 7. Antje Antje - 21 september 2020

  Als het aankomt op passend onderwijs zijn het vaak de ouders die aan de bel trekken. Door die niet te betrekken mis je hun deskundigheid en de vertegenwoordiging van het kind. Passend “onderwijs“ is leermogelijkheden passend bij het kind, niet het kind in een mal persen waar het niet in past. Sinds Corona weten we dat thuis lessen van school volgen voor veel kinderen beter werkt, net als sommige volwassenen productiever zijn als ze thuiswerken.

Plaats een reactie

Over de auteur

Bert Wienen

Bert Wienen is expert op het thema onderwijs, ouders en jeugdhulp.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan