Sluiten

Zoeken in de website

3 A’s van leraren! autonomie, autoriteit en authenticiteit !

3 A’s van leraren! autonomie, autoriteit en authenticiteit !

Lange tijd was het duidelijk: lesgeven gebeurde op school en opvoeden gebeurde vooral thuis. Maar de grens tussen school en thuis vervaagt en komt er steeds meer op jou als leraar af. De school wordt gezien als een plek waar ook nog allerlei maatschappelijke vraagstukken moeten worden opgelost. Zo moet je gezond eten en bewegen stimuleren, problemen in de wijk helpen oplossen, radicalisering voorkomen en bestrijden, ouders met opvoedproblemen begeleiden en ontwikkelingsachterstanden en specifieke stoornissen vroeg signaleren.

Lesgeven is net als voetbal

Werken in het onderwijs is misschien wel net zoiets als voetbal. Iedereen heeft er een mening over. Je hoort tegenwoordig veel geluiden dat het onderwijs totaal anders moet. Het onderwijs heeft zich niet tot nauwelijks vernieuwd en een hedendaagse school verschilt nauwelijks van een school uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, zo wordt beweerd. Men vraagt zich af of de school, en leraren in het algemeen, wel zijn toegerust voor de nieuwe samenleving die lijkt te worden bepaald door technologische ontwikkelingen.

Is onze samenleving en dus het onderwijs dan echt zo enorm aan het veranderen? Ik denk dat we het allemaal zo ook wel ervaren. Het lijkt wel of de hele wereld om ons heen aan het bewegen is. Maatschappelijke onrust, geopolitieke verschuivingen, oorlogen. We leven in een overgangsfase, waarbij we het industriële tijdperk afsluiten en op weg zijn naar iets nieuws.

Onderwijsstructuren gaan veranderen

Toen er algemeen onderwijs voor iedereen kwam, is het volgens Robinson ingericht zoals fabrieken in de Industriële Revolutie, als een ‘lopendebandorganisatie’ (Robinson, 2010). En die inrichting is nauwelijks veranderd. We hebben het onderwijs - net als een machine - vormgegeven als een productieproces: er zijn verschillende, opeenvolgende scholen, die zijn gesorteerd op basis van output (schooltypen) en leeftijd. We bereiden leerlingen in homogene groepen voor op een heterogene samenleving. Net als in een productieproces komt elk vak in ons huidige onderwijsproces op een zeker moment aan bod, wordt elk vak vervolgens getest aan de hand van standaarden en wordt het onderwijsproces al dan niet afgerond met een diploma, zoals een keurmerk op een product (The Big Picture, 2010).

De ontwikkeling die nu aan de gang is, is waarschijnlijk net zo ingrijpend als de Industriële Revolutie ooit was. We leven niet in tijden van verandering maar in een verandering van tijdperk, aldus hoogleraar Jan Rotmans. Wat blijft er dan nog over van de op de industriële waardeketen gebaseerde onderwijsstructuren?

Aanpassingsvermogen is kracht

Wie kiest voor het onderwijs kiest voor een wereld waarin veel van je aanpassingsvermogen wordt gevraagd. Dat kan een enorme druk op jou als leraar veroorzaken, want er komt nogal wat op je af. Onderwijsvernieuwing zien we terug in het gepersonaliseerd leren en het inzetten van nieuwe technologie, het voorbereiden op beroepen van de toekomst die we nog niet eens kennen, Passend Onderwijs, ouders die kritisch meedenken en al die maatschappelijke vraagstukken. Daarbij komt de druk van de inspectie om zoveel mogelijk te meten en te verantwoorden en ouders tevreden te houden.

Leraar, het is het mooiste vak dat er is. Met jouw passie en drive zorg jij ervoor dat onze kinderen zich straks staande weten te houden in misschien wel een nieuw tijdperk. Laat je niet onder druk zetten door ouders, inspectie en anderen, maar pak vanuit jouw eigen professie de rol die nu nodig is. Blijf vooral in je kracht staan!

Vandaag, de Dag van de leraar, staat terecht de bekroning van vakmanschap centraal. Daarom wil ik eindigen met vijf pijlers die je kunnen inspireren om met autonomie, autoriteit en authenticiteit te handelen. 

Draag in de school bij aan:

 1. balans tussen meten en vertrouwen, zodat je bezield blijft;
 2. balans tussen consolideren en vernieuwen, zodat innovatie uitvoerbaar blijft;
 3. balans tussen kennis leren en kennis vinden als vaardigheid, zodat je lesgeven meegaat met de tijd;
 4. balans tussen leren en socialiseren, zodat jij je kunt herbezinnen welke functie de school in deze tijd heeft;
 5. balans tussen naar binnen en naar buiten gericht zijn, zodat jij je als leraar je aan je kerntaak kan blijven houden.

Ik wens iedereen een inspirerende dag!

Reacties

 1. Edith owel Edith owel - 5 oktober 2015

  Als ik als leraar een week maatschappelijke stage zou mogen lopen, zou ik graag stage lopen bij de Superschool van Eric van 't Zelfde in Rotterdam, omdat ik zijn ideaal van 1 school voor kinderen van twee tot achttien jaar bewonder. Strijdbaar voor een nationaal debat over onderwijs, pleitbezorger voor bevoegd lesgeven, oproeper tot staken om zo waardering voor het vak te bewerkstelligen, voorstander van goed onderwijs voor leerlingen, bewaker van goede zorg voor het personeel. Bij deze meneer wil ik graag een week, liefst langer, in de leer!

 2. Marlies Marlies - 5 oktober 2015

  Als ik als leraar een week maatschappelijke stage zou mogen lopen, zou ik graag een kijkje willen nemen in de keuken van het ministerie van Onderwijs. Daar worden regelmatig keuzes gemaakt die ik niet kan begrijpen. Misschien dat ik door de stage meer begrip krijg voor de gemaakte keuzes.

 3. Anand Anand - 5 oktober 2015

  In het voortgezet onderwijs, omdat je enerzijds kunt zien wat en waarmee de jeugd van de toekomst zich bezig houden en aan de andere kant jongeren kunt enthousiasmeren om in het onderwijs te werken om de toekomst mede vorm te geven.

 4. Annemieke Annemieke - 6 oktober 2015

  Ik zou graag stagelopen bij de vuilnisophaaldienst. Omdat je geneigd bent dergelijk werk onder te waarderen en omdat het goed is om echt op een andere manier naar werken te kijken. Om waardering en respect te krijgen voor het werk waarvoor je niet bepaald staat te springen van enthousiasme

 5. Wiilem Jan Wiilem Jan - 7 oktober 2015

  Ik zou graag stagelopen in een bedrijf wat midden in de samenleving hun product/dienst aan de man probeert te brengen! En dan natuurlijk ook past bij de vakken die ik zou geven! Zo kan ik het bedrijfsleven van vandaag koppelen aan de leerling van nu met actuele kennis!!

 6. Jan Schalkx Jan Schalkx - 8 oktober 2015

  Als ik als leraar een week maatschappelijke stage zou mogen lopen - zou ik bij de leerlingen, die het moeilijk hebben op school thuis een weekje mee willen draaien, omdat - het mogelijk helpt de verbinding met school te versterken.

 7. Vera Vera - 10 oktober 2015

  Als ik als leraar een week maatschappelijke stage zou mogen lopen zou ik dat willen doen bij een technisch innovatief bedrijf, omdat we in het onderwijs kinderen voorbereiden op allerlei verschillende beroepen, die soms heel ver af staan van onze eigen voorkeuren of talenten. Het is namelijk een werkveld dat ver van mijzelf afstaat. Waarschijnlijk kan ik, door te zien hoe het er in zo'n bedrijf aan toe gaat, in mijn onderwijs de nieuwsgierigheid en interesse van kinderen op dat terrein nog veel meer prikkelen.

 8. Dinie Theuws Dinie Theuws - 13 oktober 2015

  Als ik als leraar een week maatschappelijke stage zou mogen lopen, zou ik dat graag willen doen bij Facebook of Google, omdat ik daar al mijn creatieve ideeën met betrekking tot 21st century skills zo vrij als een vogel kan ontplooien en omdat ik daar meer social media invloed heb dan het ministerie van onderwijs. Op die manier zou ik alle opgelegde kaders voor leraren kunnen bekritiseren.
  Beter nog zou een stage zijn bij CPS, omdat ik dan stiekem in dit boek kan lezen ;-)

 9. J.W. Bakker J.W. Bakker - 14 oktober 2015

  Als ik als leraar een week maatschappelijke stage zou mogen lopen zou ik een zelfde stage willen lopen als mijn studenten omdat dan dezelfde ervaring krijg als mijn studenten hen vanuit (eigen) ervaring beter kan begeleiden

 10. A. Bakker A. Bakker - 14 oktober 2015

  Als ik als leraar een week maatschappelijke stage zou mogen lopen zou ik graag een week op pad gaan met Sander Dekker omdat we dan ontzettend veel van-en-met-elkaar zouden leren!

 11. Peter de Vries Peter de Vries - 9 november 2015

  Beste inzenders, wat fijn alle reacties die we op bovenstaande blog hebben ontvangen! Een jury, drie collega's van CPS, hebben besloten dat Vera heeft gewonnen met haar idee. Ze schreef: 'Als ik als leraar een week maatschappelijke stage zou mogen lopen zou ik dat willen doen bij een technisch innovatief bedrijf, omdat we in het onderwijs kinderen voorbereiden op allerlei verschillende beroepen, die soms heel ver af staan van onze eigen voorkeuren of talenten. Het is namelijk een werkveld dat ver van mijzelf afstaat. Waarschijnlijk kan ik, door te zien hoe het er in zo'n bedrijf aan toe gaat, in mijn onderwijs de nieuwsgierigheid en interesse van kinderen op dat terrein nog veel meer prikkelen.' Je hebt recht op het 'Handboek School in de Samenleving', zou je een mail naar mij willen sturen, Vera? p.devries@cps.nl Met vriendelijke groet, Peter de Vries

Plaats een reactie

Over de auteur

Peter de Vries

Peter is adviseur bij CPS op het thema ouderbetrokkenheid en schreef onder andere het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan