Sluiten

Zoeken in de website

Hoe 21e eeuws zijn die nieuwe lifeskills eigenlijk?

Hoe 21e eeuws zijn die nieuwe lifeskills eigenlijk?

De vraag die veel mensen bezighoudt in het onderwijs is of het onderwijs van nu nog wel voldoet aan de eisen en doelstellingen die we op dit moment verwachten van goed onderwijs. Al snel gaat het gesprek over de '21e eeuw vaardigheden’ of ‘life skills’. Maar hoe 21e eeuws zijn die vaardigheden eigenlijk?

Is kritisch denken niet al een belangrijke vaardigheid sinds Plato? Of misschien zelfs daarvoor? Er zijn critici die vrezen dat te veel aandacht voor de ‘life skills’ zou betekenen dat feitenkennis uit het onderwijs verdwijnt en plaats zou maken voor ICT-gebruik, creativiteit, probleemoplossend vermogen en planmatig werken. Er lijkt dan een soort tegenstelling te ontstaan.

Maar is het wel een tegenstelling: het behalen van academische resultaten en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden of ‘life skills’?

Om daar meer over te weten namen we het denken van een aantal invloedrijke denkers op het gebied van onderwijsvernieuwing (bijvoorbeeld Young Zhao) eens onder de loep. Daarbij keken we ook naar de praktische vertaling daarvan voor schoolleider; wat kun je hier nu in de praktijk van alledag mee? Want onderwijsvernieuwing is niet alleen afhankelijk van een politieke keuze over de inrichting van het systeem maar misschien nog veel meer van onze eigen drijfveren om in datzelfde onderwijs te werken!

Onze bevindingen beschreven we in de publicatie 'De School: onderneming op wereldniveau. Hedendaagse denkers over het onderwijs van morgen."
U kunt het hier downloaden.

Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen de aandacht die er nu is voor de 21e eeuwse vaardigheden? We zijn heel benieuwd. U kunt onderaan dit blog een reactie plaatsen.

Plaats een reactie

Over de auteurs

Koning Marcel

Marcel Koning

Marcel Koning is regiodirecteur bij FranklinCovey.

Cor Verbeek.jpg

Cor Verbeek

Cor Verbeek is adviseur bij CPS en werkzaam in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hij traint en begeleidt teams en directies bij het persoonlijk leiderschap. Daarbij maakt hij onder andere gebruik van de 7 Gewoonten van Covey.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan