Sluiten

Zoeken in de website

Hoe zorg ik ervoor dat we werken vanuit een gedeelde visie op differentiëren?

Hoe zorg ik ervoor dat we werken vanuit een gedeelde visie op differentiëren?

Als leidinggevende wilt u uw team zo goed mogelijk aansturen om differentiëren vorm te geven. Uw rol is ook heel belangrijk, want differentiëren krijgt pas echt betekenis als het planmatig en teambreed wordt aangepakt. Er komen veel vragen op u af. Want wat verwacht u precies van uw team? Welke doelen wilt u stellen voor het differentiëren in de les? Wat moet er gedaan, geregeld en afgesproken worden om dat voor elkaar te krijgen? Allemaal vragen die allereerst om een visie vragen.

Eerst een visie

Het lijkt misschien een open deur, maar om te kunnen werken vanuit een gedeelde visie op differentiëren moet die er natuurlijk eerst zijn. Wat betekent differentiëren voor uw school, waarom doet het er toe? Wat verwacht u precies van uw team? Het vraagt bijvoorbeeld iets anders om op meerdere niveaus in een klas les te kunnen geven, dan om om te gaan met tempoverschillen tussen leerlingen. Een visie heeft ook draagvlak nodig, want anders komt verandering nooit van de grond. 

Het is belangrijk om in gezamenlijkheid te komen tot een heldere visie op wat differentiëren voor het team inhoud en wat u van uw team verwacht. Daarin is het van belang om de aanwezige, algemene visie op onderwijs te verbinden aan en te vertalen in een visie op differentiëren. Een manier om dat te doen is om samen met uw team de volgende drie stappen te doorlopen:

Stap 1: Visualiseren

Laat iedereen voor zichzelf visualiseren hoe differentiëren er in de toekomst in zijn of haar lessen uit gaat zien. Ga ik differentiëren in inhoud, tijd, proces en/of werkvormen? Op grond waarvan ga ik differentiëren? Hoe gaat mijn eigen rol eruit zien? Hoe gaat de rol van de leerlingen eruit zien?

Stap 2: Uitwisselen, samenbrengen en betekenis geven

Wissel de individuele beelden uit. Waar vullen de beelden elkaar aan en waar zijn ze strijdig aan elkaar? Ga hierover met elkaar het gesprek aan en verdiep dit gesprek door te vragen naar het waarom. Andere relevante vragen in dit proces zijn bijvoorbeeld: Wat is de meerwaarde hiervan voor de leerlingen? Waar zit de verbinding naar de visie van de school? Dit proces van uitwisselen, samenbrengen en betekenis geven, resulteert in
een echt gedeelde visie.

Stap 3: Checken op kwaliteit en haalbaarheid

In stap drie kijk je met elkaar nog eens heel goed of de visie die is geformuleerd werkelijk beweging op gang brengt. In groepen streven we graag naar consensus. Een valkuil is dat we soms omwille van de consensus concessies doen die de kwaliteit van de visie in gevaar brengen. In stap drie wordt de visie dus nog een keer opnieuw tegen het licht gehouden en gekeken of het werkelijk leidt tot het gedifferentieerde onderwijs dat we willen. Geeft de visie voldoende richting en houvast om er mee aan de gang te gaan? Brengt het mensen in beweging of geeft het juist redenen om te blijven doen wat we altijd al deden? Zijn we ambitieus genoeg, maar niet te ambitieus?

Beweging

Als we die visie op differentiëren hebben geformuleerd, moet er een beweging op gang komen. Differentiëren is het doel, maar ook het
middel om dit doel te bereiken. Het gaat erom als leidinggevende bij iedere leraar een leerproces op gang te brengen. Als leidinggevende moet je het leerproces volgen en ondersteunen. Dat doe je onder andere in de gesprekscyclus. Daarbij geldt, net als voor leerlingen, ‘one size does not fit them all’. Bedenk met iedere leraar een eigen leertraject met duidelijke tussendoelen en op welke wijze hij of zij dit doel het beste kan bereiken. Zet kleine stappen richting het einddoel en stel samen vast welke ondersteuning de leraar hierbij nodig heeft. Opnieuw geldt dat dat verschillend kan zijn. De een is nu eenmaal al verder dan de ander en de een heeft meer ondersteuning nodig dan de ander.

Leestip! 
Een gratis e-book met de 16 meest gestelde vragen én het antwoord natuurlijk.
Dit blog kwam daar bijvoorbeeld ook uit.

>> Download het e-book

Plaats een reactie

Over de auteur

Linda Odenthal_web.png

Linda Odenthal

Linda ondersteunt scholen bij het opzetten en verbeteren van hun kwaliteitszorg door o.a. het professionaliseringsbeleid. Zij is mede-auteur van het boek Lesson Study als effectieve vorm van teamleren.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan