Sluiten

Zoeken in de website

Slagen voor de rekentoets? Hoe een rekencoördinator zorgt voor een stevig fundament

Slagen voor de rekentoets? Hoe een rekencoördinator zorgt voor een stevig fundament

De verplichte rekentoets voor het mbo, vmbo en havo komt er voorlopig niet. De reden: de meeste scholieren zakken ervoor. "Het doel is om eerst het rekenonderwijs op een hoger niveau te brengen en dan die toets in te voeren", verklaart politiek BNR-verslaggever Jaap Jansen op 6 oktober. Maar hoe krijgt u dat ‘hoger niveau’ voor elkaar?

Sinds de introductie van de rekentoets zijn scholen ervan doordrongen dat rekenen hun serieuze aandacht behoeft. Nogal wat leerlingen in het voortgezet onderwijs blijken geen goede rekenbasis te hebben of hun rekenvaardigheden zijn weggezakt. Het werd duidelijk  dat er werk aan de winkel is; de doorlopende leerlijnen moeten worden verbeterd.

Iedereen kan het...

Anders dan in het basisonderwijs, was rekenen in het voortgezet onderwijs geen schoolvak met een examenprogramma, uren op de lessentabel, bevoegdheidseisen en docenten. Rekenen kwam ‘er ineens bij’ met als gevolg dat rekenen op veel scholen niet wordt gegeven door een vakdocent rekenen maar door docenten die hier affiniteit mee hebben. Hoe erg is dat, vraagt u zich misschien af. Een docent natuurkunde of aardrijkskunde kan immers ook prima rekenen? En er is toch een (digitale) rekenmethode?

Onvoldoende afstemming

Onbedoeld maken we het onze leerlingen heel moeilijk en ik zal uitleggen waarom.

Leerlingen zijn bij diverse vakken bezig met functioneel rekenen. Vaak hanteren verschillende vakdocenten uiteenlopende rekenstrategieën en leggen zij rekenvraagstukken anders uit. Zo berekent de economiedocent percentages op een andere manier dan de wiskundedocent. En diezelfde wiskundedocent geeft een horizontale en verticale as met andere letters weer dan de natuurkundedocent. Voor leerlingen wordt het zo wel heel lastig om zich rekenstrategieën eigen te maken die zij in verschillende contexten kunnen toepassen. Leerlingen zijn erbij gebaat als alle docenten heldere rekenafspraken maken. Ofwel: zo zijn onze manieren.

Rekenen is een vak

Maar het gaat niet alleen om functioneel rekenen bij verschillende vakken. De leerlingen hebben ook gewoon echte rekenlessen nodig van een rekendocent. Dat kán zeker de wiskundedocent zijn, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. Wiskunde en rekenen zijn namelijk twee verschillende vakken. Een goede rekendocent heeft gedegen kennis over de rekendidactiek die leerlingen kennen uit het basisonderwijs en kan daarmee goed aansluiten op de voorkennis van de leerlingen en voorkeursstrategieën op uniforme wijze aanbieden.

Spin in het web

Steeds meer scholen zien dan ook de meerwaarde van een rekencoördinator die als kartrekker richting kan geven aan goed rekenonderwijs. Leerlingen, zeker de wat zwakkere rekenaars, gaan een stuk beter rekenen als zij een goed beredeneerd aanbod op een uniforme wijze aangeboden krijgen. In het uitstippelen en implementeren van goed rekenonderwijs kan een rekencoördinator het verschil maken.

De ideale rekencoördinator:

 • heeft actuele en gedegen kennis over rekenonderwijs en draagt die over aan collega’s (o.a. didactiek, differentiatiemogelijkheden, leerlijnen, referentieniveaus);
 • ontwikkelt adequaat rekenbeleid;
 • bevordert interne afstemming over de uitvoering van het rekenbeleid;
 • creëert draagvlak bij collega’s voor een schoolbrede, uniforme aanpak van het rekenonderwijs;
 • is een vraagbaak/sparring partner voor docenten;
 • krijgt ruimte en ondersteuning vanuit het management;
 • fungeert desgewenst als coach.

Wel meetellen vanaf 2020

Goed rekenen, het is een vaardigheid voor het leven. Als ik minister Bussemaker beluister dan wordt de toets in 2020 medebepalend voor het slagen of zakken van onze leerlingen. Toets of geen toets, ik gun iedere leerling dat ze er glansrijk voor slagen!

NB: Wilt u binnen uw school de kartrekker zijn op rekengebied maar wilt u net wat steviger in uw schoenen staan om zaken voor elkaar te krijgen? Kijk dan eens bij onze praktijkgerichte leergang Rekencoördinator voor docenten in het vo en mbo. In een interactief en intensief programma krijgt u actuele kennis aangereikt, onder meer over rekendidactiek, referentieniveaus en leerlijnen. U ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om uw rol succesvol in te vullen. 

Reacties

 1. Noppen Stefan Noppen Stefan - 10 februari 2016

  Uit eigen onderzoek blijkt dat er meer aandacht moet besteed worden aan het aanleren van oplosmethodes om betere resultaten te verkrijgen bij jongeren.
  Het grootste probleelm die vele jongeren ondervinden is het gebrek aan inzicht om zelfde rekenstrategieën en oplosmethodes te leren gebruiken bij vergelijkbare problemen. Omdat jongeren vaak te specifieke en te concrete oplosmethodes leren gebruiken voor zeer herkenbare concrete problemen, zijn ze niet in staat deze ook toe te passen bij meerdere vergelijkbare of andere problemen.

Plaats een reactie

Over de auteur

Rosier Willem Portret 4540.jpg

Willem Rosier

Rekenexpert

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan