Sluiten

Zoeken in de website

Herregistratie schoolleiders: een kans voor beter onderwijs

Herregistratie schoolleiders: een kans voor beter onderwijs

De maatschappij verandert in hoog tempo, net als de inzichten over onderwijs en over de ontwikkeling van kinderen. Thema’s als breindidactiek, 21st century skills, digitalisering en doordachte interventies zijn nauwelijks meer weg te denken uit het onderwijslandschap. Leerkrachten zijn zich terdege bewust van alle veranderingen om hen heen en spelen daar slim op in. De afgelopen 20 jaar is de kennisontwikkeling en deskundigheid van leerkrachten enorm toegenomen. Door gerichte scholing ontwikkelen zij zichzelf en velen specialiseren zich bijvoorbeeld tot gedragsspecialist, master leren en innoveren, taalcoördinator, rekencoördinator of ib’er. Wat betekent dit voor u als schoolleider?

Sturing geven aan een lerende organisatie

Van schoolleiders wordt gevraagd sturing te geven aan een school die voldoende wendbaar is om op al deze veranderingen in te spelen; een lerend systeem dat steeds in beweging blijft. Zo’n lerende organisatie komt natuurlijk niet vanzelf tot stand. Het vraagt om een integrale visie op leren, een cultuur die leren stimuleert en bevordert, en een infrastructuur die ondersteunt en faciliteert.

Moeder Einstein was een wijze vrouw

Volgens Michael Fullan is het zinloos als schoolleiders individuele begeleiding geven aan leerkrachten. Mensen leren het beste binnen een team. De schoolleider functioneer als leraar van het team en geeft vorm aan een doelgerichte leeromgeving en cultuur binnen zijn school. Leraren leren van en met elkaar. Dit vraagt niet alleen organisatorisch vermogen, maar ook om sterk te zijn in het verbinden van mensen en inhoud te geven aan collectief leren en onderzoeken.

Een lerende organisatie bestaat uit lerende mensen

Welke visie heeft u op het leren van leerkrachten? Beschouwt u hen als uitvoeders, die te horen krijgen hoe zij het onderwijs moeten uitvoeren? Of ziet u hen als actieve en autonome professionals, die een drive hebben zich te ontwikkelen? En hoe moedigt u die ontwikkeling dan aan?

Hiervoor gaan we te rade bij de moeder van Albert Einstein. Als de kleine Albert thuiskwam, vroeg zijn moeder hem altijd: ‘Heb je nog een goede vraag gesteld?’ U begrijpt: moeder Einstein was een wijze vrouw. Zij wist dat nieuwsgierigheid de bron van leren is. Actieve, autonome professionals zijn van nature nieuwsgierig. Zij stellen zich continu de vraag hoe zij het onderwijs aan kinderen kunnen verbeteren. De antwoorden op die vraag zoeken ze individueel en samen met collega’s. Als schoolleider kunt u in dit proces de educator (die leren stimuleert), de cultuurbouwer (die de schoolwaarden- en normen uitdraagt) en de architect (die een gedegen organisatie waarborgt) zijn. Heeft u hiervoor alle competenties in huis? Levert u een inspirerende en constructieve bijdrage aan de lerende organisatie? Bent u een leider die zelf ook leert en zich ontwikkelt? Of, om de moeder van Einstein nog eens aan te halen: Schoolleider, hebt u nog een goede vraag gesteld over uw leiderschap in de school?

Wie ben ik?

‘Wie ben ik als schoolleider?’ is een essentiële, zelfs existentiële vraag, die het begin is van professioneel leren en bezinning op de zingeving van uw beroep. Zingeving is een persoonlijk proces. Maar in de ontwikkeling van zingeving is ook de gemeenschap heel belangrijk. Mensen hebben elkaar nodig om te bespreken wat hen bezighoudt en raakt. Dat kan binnen het team, maar natuurlijk ook met collega-schoolleiders. Het is leerzaam en verrijkend om ervaringen, vragen, problemen en idealen te delen met mensen die een vergelijkbare rol hebben. U kunt kwesties inbrengen waarop u trots bent, die ongewenst zijn, waarmee u in conflict bent of die te maken hebben met de maatschappelijke context waarin uw school opereert. U vergroot uw kennis en vaardigheden en scherpt uw opvattingen en overtuigingen.

I am not young enough to know everything
- Oscar Wilde

Herregistratie in 2018

‘I am not young enough to know everything’, schreef Oscar Wilde ooit. De meeste schoolleiders realiseren zich als geen ander dat professioneel leren belangrijk is en blijft. In het sectorakkoord van de PO-Raad is afgesproken dat per 2018 schoolleiders zich laten (her)registreren. Het register is bedoeld om de ontwikkeling van uw professionalisering in kaart te brengen en transparant te maken.

Herregistratie is nodig als u langer dan vier jaar geleden een schoolleidersopleiding hebt gevolgd. De topopleiding die CPS en Penta Nova (Academie voor Schoolleiderschap) gezamenlijk ontwikkelden, is een uitstekende voorbereiding hierop en biedt veel mogelijkheden om van en met andere schoolleiders uit te wisselen. U kunt kiezen uit zeven modules die aansluiten bij de professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO. Elke module heeft een studiebelasting van 5 European Credits, ofwel 140 uur. Op deze pagina leest u alles over deze topopleiding.

Laat u zich inspireren door het programma? De deur voor ontwikkeling staat open! 

Plaats een reactie

Over de auteurs

Miriam van Etteger.jpg

Miriam van Etteger

Miriam is adviseur bij CPS en faciliteert de ontwikkeling en groei van leiderschap van zowel de schoolleiding als individuele leidinggevenden.

Bekijk profiel
Rob Freeke penta Nova.jpg

Rob Freeke (Penta Nova)

Rob Freeke werkt bij Penta Nova.

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan