Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

CPS Blogs

 Lees ook onze andere  blogs

Leren met Ouders. Straks op alle scholen?

Leren met Ouders. Straks op alle scholen?

13 juni 2016 - door Suzan Koning - 2 reacties

Toen Stichting Scala ouders een actieve rol ging geven in het leerproces van hun kinderen, had iedereen er een mening over. ‘Taal en rekenles van je moeder’ of ‘Van de eettafel naar de schoolbank’. Het werden grote koppen in de media. We zijn nu twee jaar verder en de Partnerschapschool bestaat nog steeds. Sterker nog, CPS wil het initiatief voor alle scholen mogelijk maken.

Onder de naam Partnerschapschool biedt Scala ouders die dat willen de mogelijkheid om hun kind intensiever te helpen bij het leren. Dit kan tijdens lesuren of na school, structureel of tijdelijk, al naar gelang de ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden. De leraar stuurt de ouders daarin aan.

Geïnspireerd door het onderwijs aan schipperskinderen

Het idee deed heel wat stof opwaaien, maar de directeur van Scala geloofde erin. De stichting met veertien basisscholen in de gemeente Heusden, richtte zich al langere tijd op de vraag hoe de betrokkenheid van ouders een grotere bijdrage zou kunnen leveren aan de prestaties van de leerlingen. Op zoek naar het antwoord, heeft men uitgebreid gekeken naar de manier waarop schipperskinderen onderwijs krijgen. De school geeft hen geregeld leerstof mee naar huis en hun ouders verzorgen zelf en aan boord de begeleiding. Deze aanpak is zo effectief, dat men zich bij Scala afvroeg of die ook op de reguliere school zou kunnen werken.

Beste onderwijsinnovatie van 2015

Onder leiding van een bevlogen leraar ging Scala het avontuur aan. Onder de naam ‘Partnerschapschool’ begon men eind 2013 met twee leerlingen. Binnen enkele jaren groeide de Partnerschapschool uit tot een project met meer dan honderdtachtig kinderen op zes verschillende scholen van de stichting.

Kortom, een groot succes. En het was dan ook niet verwonderlijk dat we afgelopen jaar als organisator van het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid aan Scala de Innovatieprijs 2015 mochten uitreiken. De jury zag in deze innovatie een prachtige kans voor scholen om samen met ouders de gezonde ontwikkeling van kinderen te dienen.

Van kansrijk initiatief tot landelijk succes

Die kans zien wij ook. Daarom kunnen we met trots melden dat CPS het concept onder de naam Leren met Ouders voor alle scholen mogelijk gaat maken. Hiervoor zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de stichting Scala. Joris Spekle, de coördinator voor de Partnerschapschool, is sinds april dit jaar bij CPS in dienst getreden om de scholen die met dit concept aan de slag willen, met raad en daad bij te staan.

Leren met ouders roept spannende vragen op: Gaan leerkrachten en ouders elkaar niet voor de voeten lopen? Is er nog wel sprake van gelijke kansen voor alle kinderen? Het zijn vragen die school en ouders samen hebben te beantwoorden. Immers, in onze visie zijn ouders (net zomin als leerlingen) niet de klanten van de school, maar dienen zij samen met de school de verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde ontwikkeling van hun kinderen. De ouder vanuit zijn verantwoordelijkheid als ouder, de school en de leraar vanuit de onderwijsprofessie. Door samen te werken, elkaars visie te delen en op zoek te gaan naar mogelijkheden, kom je tot een gezamenlijk doel en een effectieve aanpak waar iedereen achter staat.

Kan het?

Leren met ouders. Kan het? Vanuit onze visie op ouderbetrokkenheid denken we dat dit concept juist in deze tijd prachtige kansen biedt. Of het binnen uw school mogelijk is en aansluit bij uw onderwijsambitie, is een vraag waar we u graag bij helpen.

“Blij dat we onze nek hebben uitgestoken en dit spannende traject zijn aangegaan!”
- schoolleider Heidi Smits van K.B.S. De Bussel te Vlijmen

Wat ik ten zeerste hoop, is dat ik over twee jaar hetzelfde kan zeggen als Heidi Smits. Dat we blij zijn dat we de samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Niet alleen als directeur van CPS, maar ook namens alle innovatieve scholen die deze prachtige kans willen benutten.

Suzan Koning,
Directeur CPS

 

Deel dit bericht

Reacties

  1. Henk van der PasHenk van der Pas Schreef op 15 juni 2016 08:24:22

    Goed stuk Suzan. Ik ben ervan overtuigd dat jij over twee jaar hetzelfde gaat zeggen als Heidi Smits. Binnen Scala wordt aangetoond dat het werkt. In het begin is het best spannend. Scholen kiezen zelf de best passende wijze waarop ze er vorm aan willen geven. Tot op heden alleen maar win-win situaties.

  2. Suzan KoningSuzan Koning Schreef op 15 juni 2016 09:16:08

    Dank je wel Henk. We zien er naar uit om de innovatie die bij Scala zoveel moois teweegbrengt te kunnen delen en samen met scholen uit te vinden wat voor hen passend is!

Plaats een reactie

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies